Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
97892 Kołodziejski Wincenty (zm. 1886). Najnowszy projekt do Statutu Organicznego dla Stowarzyszenia Ciesielskiego w Krakowie do ustawy przemysłowej z dnia 20 Grudnia 1859 r., do zwyczajów miejscowych wiekami uświęconych, do obecnych czasów i wymagań zastosowany, przez ... Członka tegoż Stowarzyszenia. Kraków, Druk. Czasu (u J. Wildta), 1862,
26349 Dolleczek Antoni. Sławna bitwa pod Wiedniem dnia 12 września 1683 r. p. Z niemieckiego odczytu Dolleczka przetłómaczona przez P.P.—A. K.(rasiński). Zakopane d. 8 i 9 września. Kraków, druk. Czasu 1883,
75129 Interrogationes. Interrogationes, quibus tempore Visitationis generalis canonicae Rectores Ecclesiarum, respondere tenentur. Ad singula quaesita, responsiones concisae conscribantur in spatio vacuo penes ipsas questiones, vel, si spatium non sufficeret, in folio separato ita, ut nec unica quaestio sine responso maneat. Responsa a Rectore Ecclesiae sunt subscribenda, et statim post adventum Visitatoris eidem tradenda. Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1895,
100939 Kopia. Kopia (aktu koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Zebrzydowskiej, z datą: Kraków 15 VIII 1887, inc: „W Imię Przenajświętszej i Nierozdzielnej Trójcy ...”). Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., b. r. (1887),
100942 Kopia. Kopia dokumentu, złożonego w gałce wieży Kościoła św. Krzyża w Krakowie w Czerwcu 1896. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., b. r. (1896),
102639 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Notatki z wystawy Watykańskiej. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1888,
82662 (Józef św.) Szkaplerz Świętego Józefa Oblubieńca Najwiętszej Maryi Panny wraz z modlitwami i obowiązkami przyjętych Rodzin do Bractwa Przenajśw. Rodziny Staraniem O. Floryana Prowincyała OO Kapucynów. Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1894,
95258 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). U stóp najjaśniejszego cesarza wszech Rossyj. Najpokorniejsze prośby katolików obrządku greckiego i łacińskiego o pozostawienie ich przy wierze rzymsko-katolickiej. (Na drugiej karcie tytułowej:) Aux pieds de sa Majésté Empereur de toutes les Russies. Les plus-humbles pétitions des Catholiques du rite grec et latin de vouloir bien leur conserver la foi catholique-romaine. Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i spółki, 1896 (na okł.: 1897),
99638 Kongresu. Z Kongresu antymasońskiego w Trydencie, 1896. (Odb. z Czasu). Kraków, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1896,
50655 Karczewski Ludwik Feliks ks. (1821—1904). Ks. Jacek Augustyn Łopacki Archiprezbiter kościoła N. P. Maryi w Krakowie. Napisał ks. ... kanonik penitencyarz Kollegiaty św. Anny w Krakowie. (Odb. z: Kalendarz (J. Czecha) Krakowski na rok 1890). Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego, 1890,
91703 Katolik. Niedowiarek w świetle prawdy. napisał ... (Szląskiego Wydawnictwa ludowego zeszyt drugi). Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego, 1897,
100434 Kontrakt między reprezentacją. Kontrakt między reprezentacyą kr. głów. miasta Krakowa działającą na zasadzie uchwały Magistratu i Wydziału miejskiego, z dnia 10 Maja 1855 r. z strony jednéj — a panem Janem v. Unruh radcą rządowym jako pełnomocnikiem niemieckiego kontynentalnego Towarzystwa gazowego w Dessau, ze strony drugiéj — umówiony i zawarty został z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez c. k. rząd krajowy o oświetlenie miasta Krakowa gazem — pod następującemi warunkami: (...) Przekład z niemieckiego. Kraków, druk. Czasu W. Kirchmayera, (1856),
93370 Kirchmayer (Kirchmajer) Wincenty Marcin Kanty (1820—1893) i Załuski Jan Konrad. Protokół posiedzenia połączonych oddziałów Izby Handlowo-Przemysłowej (z datą: Kraków 26 I 1864). Kraków, druk. Czasu W. Kirchmayera, (1864),
97451 Kolessa Stefan. Improwizacya czyli róg obfitości napisał i wydał własnym kosztem bezpłatnie ... c.k. Listonosz na rok kolędowy 1864. Kraków, druk. Czasu W. Kirchmayera, 1863,
93855 Klasyfikacya. Klasyfikacya uczniów c.k. Szkoły Głównej III. w Krakowie po ukończeniu II półrocza 1864. Założenia szkoły rok I. Kraków, Druk. Czasu W. Kirchmayera, 1864,
78894 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). O potrzebie pism czasowych poświęconych wyłącznie przyrodoznawstwu krajowemu, tudzież badaniom historycznym i starożytniczym. Kraków, Druk. Czasu W. Kirchmayera, 1866,
99929 Konopka Antonina (zm. 1905). Pieśń do Matki Boskiej Modlnickiéj na nutę „Kiedy ranne wstają zorze”. Kraków, druk. Czasu W. Kirchmayera, 1868,
97459 Kolessa Stefan. Trąbka pocztowa brzmiąca wesołą nutą tańców ku czci Przezacnych Krakowa Mieszkańców. Na Rok 1869. Skomponowana tkliwie i cnotliwie przez ... c.k. Listowego. (Na odwrocie tytuł:) Post-Büchel für das Jahr 1869 redagirt von ... k.k. Briefträger. Kraków, druk. Czasu W. Kirchmayera, 1869,
93357 Kirchmayer (Kirchmajer) Julian (1827—1874). Do moich wyborców. Kraków, druk. Czasu W. Kirchmayera, 1871,
100101 „Konserwator”. „Konserwator” Towarzystwo Zabezpieczeń przeciw przypadkowym nieszczęściom kalectwa lub śmierci w Wiedniu. Kapitał zakładowy milion Zł. w.a. Rada zawiadowcza: Dr. Karol Rokitański, c.k. radca nadworny, profesor, członek izby panów, Prezydent. Fryderyk Benesz, Jan Filunger, Henryk Granichstädten, August Kaulla, Ludwik Moskowicz, Karol Schelnberger, Herman Schirmer, Dr. Ferdynand Stamm. Kurator prawniczy: Dr. Teodor Endletsberger. Dyrektor: Roman Fachini. Kraków, Druk. Czasu W. Kirchmayera, b. r. (1870),
74576 Instrukcya postępowania. Instrukcya postępowania wewnętrznego Banku Galicyjskiego dla Handlu i Przemysłu i Regulamin biórowy. Kraków, druk. Czasu W. Kirchmayera, nakł. Banku Galicyjskiego dla Handlu i Przemysłu, 1870,
59248 (Dunajewski Julian, syn). Pogrzeb śp.... zmarłego w 1884. Kraków, druk. Czasu,
43726 Heimberger Filip (listonosz). Noworocznik na R. P. 1863 etc. Kraków, druk. Czasu,
44761 Herr Karol (listonosz). Prytaneum pocztowe, czyli Pisma poet. i proz., obejmujące etc. ... na rok 1862. Kraków, druk. Czasu,
22527 Czytanki. Czytanki, dla ludu, wychodzą w połowie każ dego miesiąca. Rok 1893. Nr 1—5. Redaktor i wydawca: ks. Marceli Dziurzyński. Kraków, druk. Czasu,
65428 Gaudelius Carl. Der ergebenste Unterzeichnete giebt sich hiermit die Ehre, einem hohen Adel und verehrungswürdigen Publicum von seinem neu geschlossenen Engagements einen Personal-Prospect zu überrreichen... Direktor des k. k. Theaters. Kraków, druk. Czasu, (1854),
85756 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1860—1861. Kraków, Druk. Czasu, (1859—1860).
93845 Klasyfikacya. Klasyfikacya Uczniów i Uczennic szkoły trywialnej świętego Floryana w Krakowie po ukończonym popisie z drugiego półrocza 1860 ułożona porządkiem godności w postępie naukowym. Kraków, druk. Czasu, (1860),
93852 Klasyfikacya. Klasyfikacya Uczniów i Uczennic Szkoły Trywialnej w parafii Ś. Szczepana w Krakowie po ukończonym popisie z drugiego półrocza 1860. ułożona porządkiem godności w postępie naukowym. Kraków, druk. Czasu, (1860),
93367 Kirchmayer (Kirchmajer) Wincenty Marcin Kanty (1820—1893) i Załuski Jan Konrad. Protokół posiedzenia połączonych oddziałów Izby Handlowo-Przemysłowej (z datą: 15 IV 1863). Kraków, druk. Czasu, (1863),