Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
68967 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Warszawskie śluby. Komedya w 5ciu aktach przez ... Kraków, G. Gebethner i Sp., nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1887,
28627 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gorzkowski Tarnawa Marian (1830—1911). Warszawskie śluby. Kom. w 5 a.
108882 Kozłowski Karol, architekt (1847-1902). Warszawskie Muzeum Rybactwa przez Karola Kozłowskiego budowniczego. (Odb. z Inżenierji i Budownictwa). Warszawa, (Gebethner i Wolff), Druk. Gazety Handlowej, 1881,
20711 Czasopisma. Rocznik (Warszawski) Ubezpieczeń. Warszawski Rocznik Ubezpieczeń na r. 1873. Warszawa.
20645 Czasopisma. Rocznik Literacki. Warszawski Rocznik Literacki. Poświęcony literaturze, bibliografii, oświacie i księgarstwu. Warszawa, 1871—1881. (Od 1877 jako Kalendarz).
20714 Czasopisma. Rocznik (Warszawski). Warszawski Rocznik Literacki, poświęcony literaturze, oświacie, bibliografii i księgarstwu,
86989 Kalendarze. Rocznik (Warszawski) adresowy. Warszawski Rocznik adresowy firm handlowych, przemysłowych i rękodzielniczych. Na rok 1881 i dalej: Rafalskiego Warszawski Rocznik adresowy... Warszawa, (1876—1895).
98657 Komitet (Warszawski) Giełdowy. Warszawski Komitet Giełdowy. Warszawa, druk. J. Bergera, (z datą: 30 XII /11 I/ 1877/8),
51000 Karnawał. Warszawski Karnawał w czterech waryacyach ... (Warszawa 1836);
85457 Kalendarz (Warszawski) podręczny. Warszawski Kalendarz podręczny;
86510 Kalendarze. Kalendarz (Warszawski) Podręczny. Warszawski Kalendarz Podręczny,
85089 Kalendarz Podręczny. Warszawski Kalendarz Podręczny z wyszczególnieniem ulic i Domów Miasta Stołecznego Warszawy i Przedmieścia Pragi i z dołączeniem rozmaitych wiadomości mogących być użytecznymi dla przybywających do Warszawy lub w niej zamieszkałych. (Wyjątek z Noworocznika dla Polek). Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego i Spółki, (1864),
85991 Kalendarze. Kalendarz (Warszawski) informacyjny. Warszawski Kalendarz informacyjny. Warszawa, (1880—1883).
84783 Kalendarz (Warszawski) informacyjny. Warszawski Kalendarz informacyjny na rok 1881. Warszawa, nakł. Zinberga, druk. Władysława Szulca i S-ki, 1880,
85454 Kalendarz (Warszawski) informacyjny. Warszawski Kalendarz informacyjny na r. 1881,
86507 Kalendarze. Kalendarz (Warszawski) informacyjny. Warszawski Kalendarz informacyjny na r. 1881,
75018 Instytut (Warszawski) Głuchoniemych i Ociemniałych. Warszawski Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych,
75006 Instytut (Warszawski) Dobroczynności. Warszawski Instytut Dobroczynności,
73002 Gutwein J., Brzeziński Jan, Dobrski Konrad, Thieme A. Warszawski dom Zdrowia D-rów J. Brzezińskiego, K. Dobrskiego, J. Gutweina i A. Thieme. Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, (1878),
78856 Jankowskij D. P. Warszawskaja żenskaja progimnazija 1866—1898. Tamże [Warszawa, w tipografii Ł. Sziller i Syn], 1898,
80502 Jaworski Józef (1859—1920). Warszawska Szkoła położnych babek wiejskich w świetle obowiązujących przepisów i liczbowych danych. Napisał Dr. ... (Odb. z Kroniki Lekarskiej). B. m. b. r. (1899),
51732 Kasa. Warszawska Kasa pożyczkowo-oszczędnościowa Lekarzy. Sprawozdanie Zarządu za rok 1900 (od 4 grudnia 1899 r. do 31 grudnia 1900 r.) I-szy rok istnienia. (Tytuł rosyjski:) Warszawskaja ssudo-sbieriegatielnaja Kassa wraczej. Otczet Prawlenija za 1900 god (s 4 diekabria 1899 g. po 31 diekabria 1900 g.) I-szyj god suszczestwowanija. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1901,
39286 Gazeta (Warszawska) Policyjna. Warszawska Gazeta Policyjna (od r. 1867? także tytuł rosyjski: Warszawskaja Policejskaja Gazieta). (Dziennik). Warszawa, redaktor w r. 1871: N. Matiuszkin (nry 47, 170—191 r. 1871, nry 56—73 i 191—228 r. 1872 podpisał za red. A. Jasinskij, od nru 129 r. 1876 i wczes.? redaktor Bienzieman, od nru 237 r. 1880: Jasinskij, od nru 253 r. 1880: Bienzieman, od nru 117 r. 1889: Ił. Chrzanowskij, od nru 165 r. 1889: Bienzieman, od nru 175 r. 1889: Nik. Rogow, nry 13—27 r. 1890, nry 16—34 r. 1891: G. Dierżanowskij, nry 157—177 r. 1891 i nry 88—97 r. 1892: E. Tomiłow, nry 131—163 r. 1893: Wł. Swinarskij, od nru 23 r. 1896: za red. D. Strumienskij, od nru 72 r. 1896: N. Akajomow, nry 176—181 r. 1896, nry 177—183 r. 1897 oraz nry 155—176 r. 1900: G. Dierżanowskij), druk. Drukarni Rządowej (od nru 177 r. 1854: J. Ungra, od nru 13 r. 1863: Drukarni Orgelbranda, od r. 1867? w Tipografii pri Uprawlenii Warszawskago Obier-Policejmiejstiera), 1845 (nr 1 z 1 I) — 1900 (i dalej?),
30101 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Majewski. Warszawscy konkurenci we dworku. Dr. w 3 a.
74182 Instrukcija pieriejezdnoj straże. (Warszaws.-Wienskaja, Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwangorod.-Dombrowskaja, Fabriczno-Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla dróżników i dróżniczek przejazdowych. (Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńska i Warszawsko-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
74174 Instrukcija mostowym storożam. (Warszaws.-Wienskaja i Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwangorod.-Dombrowskaja, Fabriczno-Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla stróżów mostowych. Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńska i Warszaws.-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska. Wydział Służby Drogowej. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
74070 Instrukcija dorożnym mastieram. (Warszaws.-Wienskaja i Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwangorod.-Dombrowskaja, Fabriczno Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla dozorców odstępu. (Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńska i Warszawsko-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska. Wydział Służby Drogowej). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
29400 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kościelecki Łucjan Alfons (pseud. Sarmaticus; 1850—1907). Warszawianki. Opt. w 4 a.
71451 Grubiński Florian (1844—ok. 1901). Warszawianka. Żniwiarka pomysłu... z fabryki J. Woroncowa, Weljaminowa i J. Kraszewskiego w Warszawie, ulica Czerniakowska Nr. 2938 (nowy 64). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1874,
65398 Gaszyński Konstanty (1809—1866). Warszawianka. Wiersz... Warszawa, 1830,