Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6333 Bartoszewski A.,
6334 Bartoszewski Jan,
6335 Bartoszewski Witold. Z Berlina. (Lwów), druk. Pillera, (ok. 1890),
6336 Bartoszewski Witold. O budowlach kościelnych wedle austryackiego prawa kościelnego i prawa kanonicznego. Lwów, nakł. H. Altenberga, Druk. Polska, 1893,
6337 Bartoszewski Witold. Dziesięciny kościoła polskiego od najdawniejszych aż po najnowsze czasy, praca uwieńczona nagrodą konkursową, ark. 1. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1887,
6338 Bartoszewski Witold. Ks. Jana Fiałka Średniowieczne ustawodawstwo synodalne biskupów polskich. Odb. z Prawnika z r. 1894. Roczn. XXV, nr 7, str. 50—53. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1894,
6339 Bartoszewski Witold. O metrykach kościelnych wedle austr. prawa kościelnego i prawa kanonicznego. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Druk. Polska, 1894,
6340 Bartoszewski Witold. Odpowiedź moim krytykom: I. ks. Fiałkowi. Lwów, Druk. Polska, (1894),
6341 Bartoszewski Witold. Z Petersburga . (Kraków, ok. 1890),
6342 Bartoszewski Witold. Pojedynek, jego reguły i przykłady. Kraków, nakł. i druk. J. Fischera, G. Gebethner i Sp., 1885,
6343 Bartoszewski Witold. Prawo kościelne katolickie, część I. Lwów, 1894,
6344 Bartoszewski Witold. Religie i obrzędy. Lwów, nakł. księgarni H. Altenberga, z Druk. Polskiej, 1896,
6345 Bartoszewski Witold. W sprawie politycznego wykształcenia u nas. (Lwów), druk. Piller, (ok. 1890),
6346 Bartoszewski Witold. W sprawie wyższego uniwersyteckiego wykształcenia kobiet. (Lwów), Gazeta Narodowa, (ok. 1896),
6347 Bartoszewski Witold. Wykształcenie polityczne u nas . (Lwów), druk. J. Pillera, (ok. 1890),
6348 Bartoszewski Witold. O zakonach wedle austryackiego prawa kościelnego i prawa kanonicznego . Lwów, nakł. H. Altenberga, Druk. Polska, 1893,
6349 Bartoszewski Witold.
6350 Bartoszkiewicz Joann. Nepom. (ur. 16 maja 1813). Theses theologicae ... pro licentiati in theologia honoribus rite capessendis. Vratislaviae, (1842),
6351 Bartsch ks.,
6352 Bartsch Henryk (1832—1899). Listy z podróży po Grecyi pisane do Michała B. Z widokiem ateńskiej akropoli. Warszawa, E. Wende i Sp., 1875,
6353 Bartsch Henryk (1832—1899). Mowy przy czynnościach religijnych. Warszawa, E. Wende, Druk. Warszawska, 1894,
6354 Bartsch Henryk (1832—1899). Mowy okolicznościowe i trzy kazania... b. Pastora. Warszawa, E. Wende i Sp., 1872,
6355 Bartsch Henryk (1832—1899). Mowy przygodne i trzy kazania. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. A. Ginsa, 1885,
6356 Bartsch Henryk (1832—1899). Z teki podróżnika, szkice, dawne i nowe, oryginalne i tłómaczone. Warszawa, E.Wende i Sp., druk. A. Ginsa, 1883,
6357 Bartsch Henryk (1832—1899). Wspomnienia podróży do Kairu i Jerozolimy odbytej w r. 1861. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1873,
6358 Bartsch Henryk (1832—1899).
6359 Bartsch Henryk (1832—1899) i Schoenaich Aleks. Konfesya augsburska czyli wyznanie wiary, przedstawione cesarzowi Karolowi V na sejmie w Augsburgu, r. 1530, z tekstu łacińskiego przetłómaczona. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. A. Ginsa, 1888,
6360 Bartsch Walenty (1748—1823),
6361 Bartunek Johannes. De adiectivorum et participiorum apud Lucretium, Catullum, Vergilium, Horatium, Ovidium usu promiscuo. (Odb. ze Sprawozdania gimn. w Rzeszowie). Resoviae, sumpt. auctoris, typ. J. A. Pelari, 1898,
6362 Bartunek Johannes. Wskazówki do szczęśliwego życia według starożytnych pisarzów greckich i rzymskich. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1900,