Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
71981 Grzankowski Stanisław ks. (1771—1848).
71982 Grzanowski Bronisław (ok. 1860—1900). Rzecz o układzie mowy Demostenesa: Περὶ στεφάνου (XVIII). Napisał..., c. k. profesor gimnazyalny. (Odb. ze Sprawozdania dyrekcji c. k. wyższego gimnazjum w Wadowicach, 1897). Wadowice, nakł. autora, druk. Franciszka Foltina, 1897,
71983 Grzanowski Bronisław (ok. 1860—1900).
71979 Grządzielski Łukasz.
71984 Grzebaniu. O Grzebaniu ciał zmarłych. Postanowienie Rady admin. Król. Polsk.; Przepisy względem grzebania zmarłych (po polsku i po rosyjsku). Warszawa, druk. Strąbskiego, 1846,
71988 Grzech.
71989 Grzech. Co iest Grzech pierworodny. Genewa, druk. Pfeffer i Puky, 1863,
71990 Grzechot.
71992 Grzechów (Siedem).
71991 Grzechów. Siedem Grzechów głównych. Bochnia, nakł. i druk. Wawrzyńca Pisza, 1863,
71993 Grzechów. Siedm Grzechów głównych stołecznego miasta Krakowa i przyległości. Wydane w dwudziestu pięciu egzemplarzach. (Odb. z Czasu 1893 r.). Kraków, nakł. Drukarni Czasu, 1893,
71994 Grzechu. Odtąd Grzechu żadnego śmiertelnego nie popełnię. Tarnów, nakł. X. M., druk. J. Pisza, 1886,
71995 Grzechy. Grzechy i cnoty w 30 powiastkach opowiedziane dziatkom 8—10 letnim. Ozdobione 5 kolor. obrazkami; z francuzkiego. Warszawa, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda, 1868,
71998 Grzegdała (Grzegdala) Franciszek ks. (1846—1904).
71999 Grzegorczuk Michał.
72000 Grzegorczyk Fr.
72025 Grzegorz Cudotwórca św. (III w.).
72026 Grzegorz Gitra (hospodar multański).
72033 Grzegorz I Wielki św. papież (ok. 540—604). Dyalogi czyli rozmowy historyczne, zawierające Opisy życia Osób świątobliwością znamienitych i o Nieśmiertelności duszy napisane przez S.... Papiéża, Doktora Kościoła Wieku VI. Z oryginału łacińskiego wiernie przełożone przez Ks. Ludwika Feliksa Karczewskiego, Kanonika Kolegiaty Św. Anny. Przekład piérwszy w języku Polskim. Kraków, nakł. tłumacza, Drukarnia Uniwersytecka, Księgarnia Katol. w Poznaniu, 1884,
72034 Grzegorz I Wielki św. papież (ok. 540—604). Żywot Ś-go Benedykta opata. Napisany przez..., z dołączeniem litanii i modlitw ułożony przez Józefę Żdżarską. Warszawa, nakł. E. Lompe dawniej D. Lange, druk. A. Pajewskiego, 1888,
72035 Grzegorz I Wielki św. papież (ok. 540—604).
72003 Grzegorz IX (Ugolino di Segni) papież (zm. 1241).
72029 Grzegorz Oświeciciel św. (IV w.).
72001 Grzegorz św. Papież.
72002 Grzegorz VII (Hildebrand) św. papież (ok. 1020—1085).
72004 Grzegorz XIII (Ugo Boncompagni) papież (1502—1585).
72005 Grzegorz XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari) papież (1765—1846). Allocutio sanctissimi Domini nostri Gregorii divina providentia Papae XVI. habita in Consistorio secreto XXII. Nov. MDCCCXXXIX. B. m. b. r.,
72006 Grzegorz XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari) papież (1765—1846). Allocution Sr. Heiligkeit... gehalten im geheimen Consistorium den 22. Julius 1842, mit einer durch Dokumente belegten Darstellung der unablässigen Sorge Seiner Heiligkeit zu Abwendung der harten Bedrängnisse der katholischen Religion in den K. K. Staaten von Russland und Polen. Nach dem in der Staatsdruckerei von Rom erschienenen Original übersetzt und herausgegeben von P. Gall Morell. Einsiedeln, Druck und Verlag von Gebr. Karl und Nikolaus Benziger, 1842,
72007 Grzegorz XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari) papież (1765—1846). Allocution Sr. Heiligkeit Gregor XVI im Jahre 1842, mit Darstellung der Bedrängnisse der kathol. Religion im Russland und Polen. Nach dem Orig. übers. von P. Gall Morell. Mit 90 Dokumenten. Einsiedeln, 1842,
72008 Grzegorz XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari) papież (1765—1846). Allocution Sr. Heiligkeit... gehalten im geheimen Consistorium den 22. Julius 1842, mit einer durch Dokumente belegten Darstellung der unäblassigen Sorge Seiner Heiligkeit zu Abwendung der harten Bedrängnisse der katholischen Religion in den K. K. Staaten von Russland und Polen. Nach dem in der Staatsdruckerei von Rom erschienenen Original übersetzt und herausgegeben von P. Gall Morell. Einsiedeln, Druck und Verlag von Gebr. Karl und Nikolaus Benziger; Wien, bei C. Gerold. 1842.