Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
71771 Gruszczyński J. F.
71772 Gruszczyński Józef.
71773 Gruszczyński Maksymilian (1861—1940).
71774 Gruszczyński Michał ks.
71775 Gruszczyński Nikazy.
71776 Gruszczyński Stanisław (1818—1904). O Mickiewiczu ze stanowiska narodowego; Wojna chocimska Wacława Potockiego. Dwie prelekcye miane w Kółku Towarzyskiem w roku 1858 i 1859 przez Dr.... Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, czcionkami M. Zoerna, 1860,
71777 Gruszczyński Stanisław (1818—1904). Nauka o zdaniu, zawierająca rozbiór zdania pojedyńczego, złożonego i okresu, oraz prawideł szyku, ułożona na klasy średnie gimnazyów i szkół realnych, tudzież dla seminaryów nauczycielskich i wyższych szkół żeńskich przez... Dra fil., naucz. wyż. przy szkole realnéj w Poznaniu. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, czcionkami M. Zoerna, 1861,
71778 Gruszczyński Stanisław (1818—1904). In Platonis Sophistam adnotationum specimen. Quod auctoritate amplissimi philosophorum ordinis in Academia Viadrina ad summos in philosophia honores rite obtinendos die XV. mens. Augusti anni MDCCCXLII. h. 1. q. c. publice defendet... Posnaniensis. Adversariorum partes susceperunt: Ant. Jerzykowski, dr phil. Jul. Schueck, sem. philol. sod. Franc. Anielewski, stud. phil. Vratislaviae (Wrocław), typis Henrici Richteri, 1842,
71779 Gruszczyński Stanisław (1818—1904). O organizacji szkół realnych. Poznań, 1861.
71780 Gruszczyński Stanisław (1818—1904). O znaczeniu Myszeidy Ignacego Krasickiego. Napisał Dr.... Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, czcionkami M. Zoerna, 1863,
71781 Gruszczyński Stanisław (1818—1904).
71782 Gruszczyński T.
71783 Gruszczyński Tadeusz.
71784 Gruszczyński Władysław.
71767 Gruszczyński.
71785 Gruszecka Ludwika z Lewickich (1813—1850).
71788 Gruszecka Maria (pseud.).
71789 Gruszecka Maria J.
71786 Gruszecka Maria. Pieśni sielskie. Słowa i śpiew Maryi Gruszeckiej. Warszawa, Księgarnia i Skład Nut M. Arcta, 1896,
71787 Gruszecka Maria.
71790 Gruszecki Artur (1852—1929). Artyzm w powieści „Wysadzony z siodła” powieść Antoniego Sygietyńskiego. (Odb.? z A. Gruszeckiego Tuzy, 1893). (Warszawa), druk. F. Csernáka, (1893),
71791 Gruszecki Artur (1852—1929). Mały bohater. Powieść dla młodzieży napisał A. Lubicz. (Zajmujące Czytanki dla Młodzieży, ks. 16). Warszawa, nakł. Michała Arcta, Druk. Towarzystwa Komandytowego St. J. Zaleski et Com., 1898,
71792 Gruszecki Artur (1852—1929). Córka osadnika. Opowiadanie z czeskiego przez Artura Lubicza. (Zajmujące Czytanki dla Młodzieży, ks. 7). Warszawa, nakł. Michała Arcta, druk. P. Laskauera i Babickiego, 1898,
71793 Gruszecki Artur (1852—1929). W starym dworze, powieść. Petersburg, nakł. Księgarni K. Grendyszyńskiego, tipogr. Trienkie i Fusno, 1899,
71794 Gruszecki Artur (1852—1929). Hutnik. Powieść współczesna. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1898,
71795 Gruszecki Artur (1852—1929). Krety. Powieść współczesna. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Emila Skiwskiego, 1897,
71796 Gruszecki Artur (1852—1929). W dziewiczych lasach Ameryki. Opowiadanie dla młodzieży z czeskiego przez Artura Lubicza. (Zajmujące Czytanki dla Młodzieży, ks. 6). Warszawa, nakł. Michała Arcta, Druk. Towarzystwa Komandytowego St. J. Zaleski i Com., 1898,
71797 Gruszecki Artur (1852—1929). Dla miliona. Powieść. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków, G. Gebethner i Spółka, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900,
71798 Gruszecki Artur (1852—1929). Nowy obywatel. Z illustracyami Konstantego Górskiego. (Biblioteczka Ilustrowana). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków, G. Gebethner i Spółka, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1900,
71799 Gruszecki Artur (1852—1929). Opatrzność Boża. Opowiadanie przez Artura Lubicza. (Zajmujące Czytanki dla Młodzieży, ks. 11). Warszawa, nakł. Michała Arcta, druk. P. Laskauera & W. Babickiego, 1898,