Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
48811 Hymn.
48810 Hymn na cześć Najświętszéj Panny Maryi. Hymn na cześć Najświętszéj Panny Maryi ułożony z myśli i wyrażeń wziętych z Pozdrowienia Anielskiego, z Homilii Ś. Jana Chryzostoma i Ś. Bernarda; z Antyfon: „Salve Regina”, „Sancta Maria, suecurre miseris” i z hymnu „Ave Maris Stella”. Kraków, druk. Czasu, 1867,
48809 Hymn na dzień 3 Maja. Hymn na dzień 3 Maja w roku 1807. B. m., 1807,
48808 Hymn Ludu. Hymn Ludu B. m. (Lwów), nakł. J. Wartyńskiego, Druk. Nar. W. Manieckiego, b. r. (1888),
48807 Hymn ludu. Hymn ludu, na pamiątkę dnia 2 grudnia 1888, ilustrowany przez artystów austryackich. Wiedeń, nakł. F. Tempskiego, druk. Steyermühl i Fr. Jaspra, 1888,
48806 Hymn dla ludu.
48805 Hymn ludu.
48804 Hymn do Pana Jezusa. Hymn do Pana Jezusa ukrzyżowanego, patrząc na figurę Męki Pańskiej. (Warszawa, M. Orgelbrand),
48803 Hymn dziękczynny. Hymn dziękczynny na dzień 10. października to jest: Na rocznicę zwycięstwa pod Chocimem w r. 1621. Bochnia, druk. W. Pisza, 1870,
48802 Hymn pobożny Zakochaney Duszy. Hymn pobożny Zakochaney Duszy w Sercu Jezusa Zbawiciela świata. B. m. b. r. (ok. 1800),
48801 Hymn w czasie. Hymn w czasie szczęśliwego przybycia Naszego naymiłościwszego Pana Cesarza i Króla Alexandra I. w hołdzie naygłębszéy pokory przez Starszych Izraelitów Miasta Warszawy odspiewany. Warszawa, Drukarnia Rządowa, 1815,
48800 Hymn do Boga. Hymn do Boga z powodu uroczystosci koronacyinéy Dnia 24. Maia 1829 Roku. B. m. b. r.,
48799 Hymn do Boga. Hymn do Boga na pamiątkę stuletniéj rocznicy rozbioru Polski. Poznań, 1872,
48798 Hymn do Boga. Hymn do Boga o oddalenie cholery. Warszawa, druk. J. Ungra, 1854,
48797 Hymn do Boga. Hymn do Boga o dobrodzieystwach Opatrzności Narodowi Polskiemu wyświadczonych ...;
48796 Hymn do Boga. Hymn do Boga, r. 1832,
48795 Hymn. Hymn. Lwów, druk. Ossolińskich, 1848,
48794 Hymenoptera.
48793 Hymen. Hymen (Warsz., 1889),
48792 Hylzenowska fundacja.
48791 Hylzen Józef Jerzy (1736—1786).
48790 Hylzen Jerzy Mikołaj ks. (biskup smoleński; 1692—1775). Modlitwa do Przenajśw. Trójcy Wzniesienia pobożnéj duszy do Przenajśw. Trójcy, przez osobne do każdéj z osób boskich modlitwy ułożone, przełożył z łacińskiego ks. Aleks. Suzin. Warszawa, 1857.
48789 Hylzen Jan August (1702—1767).
48788 Hyjek Jan.
48787 Hyeres.
48786 Hydrurus.
48785 Hydrothorax.
48784 Hydroterapia.
48783 Hydrostatyka.
48782 Hydrops.