Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
49828 Kaminsky Krzysztof Wilhelm. De vestimentis et causis morborum. Dissertatio inauguralis medica. Berolini, 1837,
49827 Kaminskij I. M.
49826 Kamiński Zdzisław (1862—1920).
49825 Kamiński Zdzisław (1862—1920). Scherzo. Zbiór wierszy. Tomik I. (Biblioteka powszechna W. Zukerkandla nr 268). Złoczów, nakł. i druk. księgarni Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1899),
49824 Kamiński Zdzisław (1862—1920). Młodzież polska w Leoben od r. 1877—1887. Napisał ... Kraków, nakł. autora, (G. Gebethner i Sp.), druk. J. Litwińskiego w Wieliczce, 1887,
49823 Kamiński Zbigniew (1847—1915) i Gruszecki Artur (Lubicz Artur). Zajmujące Czytanki dla młodzieży (Warszawa, 1898);
49822 Kamiński Zbigniew (1847—1915).
49821 Kamiński Zbigniew (1847—1915). Wypisy polskie w zakresie klasy III i IV szkół średnich. Zebrał i ułożył ... Warszawa, nakł. i własność M. Arcta, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1898,
49820 Kamiński Zbigniew (1847—1915). Stella Tarłówna (Warszawa, 1898),
49819 Kamiński Zbigniew (1847—1915). W pobliżu bieguna. Opowiadanie z czeskiego opracował ... (Zajmujące czytanki dla młodzieży, ks. 1). Warszawa, nakł. Michała Arcta, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1898,
49818 Kamiński Zbigniew (1847—1915). Król puszty węgierskiej. Opowiadanie, podług czeskiego oryginału opracował ... (Zajmujące czytanki dla młodzieży, ks. 5). Warszawa, nakł. Michała Arcta, druk. Towarzystwa Komandytowego St. J. Zaleski & Co, 1898,
49817 Kamiński Zbigniew (1847—1915). Cyrkiel i ekierka. Początkowe wiadomości z geometryi z 26-ma figurami w tekście. Napisał ... Warszawa, nakł. i własność Księgarni M. A. Wizbeka, druk. Tow. Komandytowego St. J. Zaleski, 1896,
49816 Kamiński Wojciech ks.
49815 Kamiński Władysław.
49814 Kamiński Władysław.
49813 Kamiński Wincenty (prezes Ligi Polskiej).
49812 Kamiński Wawrzyniec.
49811 Kamiński W. (notariusz w Grójcu).
49810 Kamiński Tytus (zm. 1855). Dissertatio de febri in genere Auctore ... Medicine Doctore. Viennae, typis Caroli Ueberreuter, 1839,
49809 Kamiński Teofil.
49808 Kamiński Teofil.
49807 Kamiński Stefan ks.
49806 Kamiński Stanisław.
49805 Kamiński Stanisław.
49804 Kamiński Stanisław. Uwiadomienie Redakcji Gazety Codziennej. B. m. b. r. (Z datą: Warszawa, 7 XII 1834),
49803 Kamiński Stanisław. Chłop polski i jego gawędy. W dosłowném orzeczu (!) ludu naszego nad Sanem spisał ... Warszawa, nakł. autora, druk. Józefa Ungra, 1862,
49802 Kamiński St.
49801 Kamiński S. Nowy poradnik dla myśliwych na wytępienie różnych zwierząt drapieżnych (Warszawa, 1847);
49800 Kamiński Roman H.
49799 Kamiński Rajmund Stanisław.