Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
85301 Kalendarz rozmaitości. Kalendarz rozmaitości polski, ruski i astronomiczno-gospodarski na rok 1867 mający dni 365 na południk krakowski wyrachowany. Kraków, nakł. i druk. Józefa Bensdorffa, 1866,
86389 Kalendarze. Kalendarz rozmaitości. Kalendarz rozmaitości polski, ruski i astronomiczno-gospodarski. Kraków, 1866.
85302 Kalendarz rzemieślniczy. Kalendarz rzemieślniczy na rok 1893. Z ustawą cechową z roku 1816, dopełnioną rozporządzeniami późniejszemi. Wydawnictwo staraniem Redakcyi Gazety Rzemieślniczej. Rok pierwszy wydawnictwa. Warszawa, skład główny w Redakcyi Gazety Rzemieślniczej, druk. J. Filipowicza, (1892),
86390 Kalendarze. Kalendarz rzemieślniczy. Kalendarz rzemieślniczy. Warszawa, (1892).
85303 Kalendarz Rzymski. Kalendarz Rzymski i Ruski na rok pański MDCCCII, który jest zwyczaynym, a zatym maiącym 365 dni. Berdyczów, (1801),
86391 Kalendarze. Kalendarz Rzymski. Kalendarz Rzymski i Ruski. Berdyczów, (1801).
85305 Kalendarz rzymsko-katolickiego. Kalendarz rzymsko-katolickiego Towarzystwa Dobroczynności przy kościele Św. Katarzyny w Petersburgu na r. 1897 (Petersburg),
85304 Kalendarz rzymsko-katolickiego. Kalendarz rzymsko-katolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Petersburgu na r. 1896 (Petersburg),
85434 Kalendarz rzymsko-katolickiego Towarzystwa. Kalendarz rzymsko-katolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Petersburgu na rok przestępny 1896. S.-Petersburg, Drukarnia inżyniera G. Bernsztejna, 1896,
86392 Kalendarze. Kalendarz rzymsko-katolickiego. Kalendarz rzymsko-katolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Petersburgu,
86492 Kalendarze. Kalendarz rzymsko-katolickiego Towarzystwa Dobroczynności. Kalendarz rzymsko-katolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Petersburgu. Petersburg, 1896—(1899).
85547 Kalendarze. Bąk. Kalendarz satyryczno-humorystyczny ilustrowany. Warszawa, (1888—1899).
85307 Kalendarz satyryczno-humorystyczny. Kalendarz satyryczno-humorystyczny na rok 1872. Zebrała Mucha z illustracjami Fr. Kostrzewskiego. Warszawa, nakł. wydawcy Józefa Kaufmana, druk. Aleksandra Ginsa, 1872,
86394 Kalendarze. Kalendarz satyryczno-humorystyczny. Kalendarz satyryczno-humorystyczny. Warszawa, 1872—1874.
85306 Kalendarz sądowy. Kalendarz sądowy na rok 1889. S. Szancera. Rok 1-szy. Warszawa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889,
86393 Kalendarze. Kalendarz sądowy. Kalendarz sądowy. Warszawa, 1889—1896.
85396 Kalendarz socjalistyczny. Kalendarz socjalistyczny (Rok 1900). Lwów, nakł. redakcji Cięgów, Druk. Udziałowa, (1899),
86460 Kalendarze. Kalendarz socjalistyczny. Kalendarz socjalistyczny. Lwów, (1899).
86461 Kalendarze. Kalendarz specjalny. Kalendarz specyalny dla Rzemieślników. Warszawa, 1891.
85397 Kalendarz Specyalny. Kalendarz Specyalny dla Rzemieślników. Na rok przestępny 1892. (Mający dni 366). Wydawnictwa rok pierwszy. Warszawa, skład główny w księgarni G. Centnerszwera, druk. Władysława Szulca, 1891,
85998 Kalendarze. Kalendarz spr ... i dosk ... □ St. Jana. Kalendarz spr ... i dosk ... □ St. Jana pod Imieniem Hesperus na W... Kalisza. Kalisz, (1812).
84789 Kalendarz spr.: i dosk.: □ St. Jana. Kalendarz spr.: i dosk.: □ St. Jana pod Imieniem Hesperus na W.: Kalisza na Rok 1812/13. (Tytuł niemiecki): Kalender der gerechten und vollkommenen St. Johannis □ Hesperus im. O... zu Kalisch pro 1812/13 (Kalisz), (1812),
85999 Kalendarze. Kalendarz Spraw... i dosk... □ S... Jana. Kalendarz Spraw... i dosk... □ S... Jana pod O... n ... Hesperus (Kalisz, 1820).
84790 Kalendarz. Kalendarz Spraw... i dosk... S... Jana pod O... n... Hesperus na rok ski 5820. Summaryusz Prac Lożowych w R. skim 5820. (Kalisz 1820),
85399 Kalendarz sprzedaży. Kalendarz sprzedaży nowego pierza i puchu. Warszawa, 1872,
86463 Kalendarze. Kalendarz sprzedaży Kalendarz sprzedaży nowego pierza i puchu. Warszawa, 1872.
85401 Kalendarz Stanisławowski ilustrowany. Kalendarz Stanisławowski ilustrowany na rok 1886. Rocznik 48. Stanisławów, nakł. księgarni W. Doboszyńskiego, druk. J. Dankiewicza,, (1885),
86464 Kalendarze. Kalendarz Stanisławowski Kalendarz Stanisławowski ilustrowany. Stanisławów, (1885).
85400 Kalendarz stanisławowski. Kalendarz stanisławowski na r. 1847 i n. (na okładce),
85406 Kalendarz stary — rzymski. Kalendarz stary — rzymski na rok 1809. B. m. b. r.,