Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
110064 Czasopisma. Koleżeństwo. Koleżeństwo. Dwutygodnik. Kraków, 1890.
102992 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 12. Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Dobijamy do brzegu. Po roku pracy, dzieło restauracyi prezbiteryum kościoła N. P. Maryi zbliża się do końca...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1890),
102993 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 13. Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Tak Parafianie jak i współobywatele nasi mają prawo do ciągłej wiadomości czy o postępie, czy o wykończeniu prac około prezbiteryum kościoła N. P. Maryi...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1890),
102994 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 14. Komitet restauracyi kościoła N. Panny Maryi przesłał do Rady miasta następujące pismo. (Odb. z Czasu). (Kraków, 1890),
102995 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). 15. Restauracya głównéj nawy Kościoła N. Panny Maryi w Krakowie. (Inc.: „W Kościele N. P. Maryi przy obecnych robotach restauracyjnych...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1890),
102996 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Restauracya środkowéj nawy kościoła N. Maryi Panny robi szybkie postępy...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1890),
102998 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 17. Restauracya kościoła N. P. Maryi. (Inc.: „Prace w kościele Panny Maryi postępują nadzwyczaj prędko...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1890),
69228 Gostkowski Aleksander. Projekt Gostkowskiego. Zasady, na których oparłem budowę niniejszego projektu, a które w formie uwag Szanownej Dyrekcyi i Komisyi etatowej do ocenienia przedkładam. (Kraków, 1890),
20474 Czasopisma. Przewodnik Praktyczny. Przewodnik Praktyczny obejmujący przepisy, wskazówki i rady dotyczące gospodarstwa wiejskiego, domowego, rękodzieł, przemysłu i handlu dla wszystkich stanów na wsi i w mieście. Kraków, 1891—1892.
19439 Czasopisma. Krakus. Krakus. Pismo pośw. sprawom polit. i społ. oraz nauce, rozrywce umysłowej i szerzeniu wiadomości pożytecznych. (Tygodnik). Kraków, 1891—1894.
19657 Czasopisma. Lud Polski. Lud Polski. Dwutygodnik dla ludu, pismo ekonomiczno-polityczne. Kraków, 1891—1897.
20795 Czasopisma. Rozprawy Akademii Umiejętności. Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Matematyczno-przyrodniczy (przedtem: Rozprawy i Sprawozdania...). Kraków, 1891—1949.
20794 Czasopisma. Rozprawy Akademii Umiejętności. Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-filozoflczny (przedtem: Rozprawy i Sprawozdania...). Kraków, 1891—1952.
557 Adamkiewicz Albert dr. prof. (1850–1921). Patologia ogólna układu nerowego według wykładów Prof. dra Adamkiewicza, tudzież dzieł Eichhorsta, Strümpla, Perlsa, i Landoisa, z 50 ryc. w tekście. Zebrał kand. med. Edward Pivel. Kraków, 1891,
60696 Dzień. Dzień Trzeci Maja Roku 1791 w Warszawie. Kraków, 1891;
20814 Czasopisma. Ruch. Ruch. Pismo naukowe i literackie. Kraków, 1891.
20833 Czasopisma. Rzemieślnik Polski. Rzemieślnik Polski. Dwutygodnik pośw. sprawom rękodzielnictwa w Galicji. Kraków, 1891.
21420 Czasopisma. Zakopane. Zakopane, czasopismo dwutygodniowe. Kraków, 1891.
20925 Czasopisma. Sport. Sport. Dwutygodnik poświęcony wszystkim gałęziom sportu i hodowli koni. Kraków, 1891.
20182 Czasopisma. Pokraka. Pokraka. Pismo humorystyczno-krytyczne. Kraków, 1891.
102999 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 18. Restauracya kościoła N. P. Maryi. (Inc.: „Kto z nas doczeka końca tego dzieła, niewiadomo, ale kto doczeka, to z niemałą pociechą ujrzy świątynię...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
103000 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Wspaniałą rozetę kamienną w laskowaniu wielkiego okna frontowego w kościele N. P. Maryi odsłonięto w d. 14 kwietnia 1891 r. ...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
103001 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienia bez tytułu, inc.: „W kościele N. P. Maryi odkryto, przy sposobności restauracyi przestrzeni między wieżami... Pomnik grobowy Jana Kirszteina zwanego Cesarinem...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
103002 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Orzeł Zygmuntowski, rzeźbiony z drzewa i blachy, prześliczny zabytek XVI w. ...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
103003 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Piękny pomnik renesansowy odkryto w składzie za w. ołtarzem kościoła N. Panny Maryi...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
103004 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). Uroczyste otwarcie kościoła N. P. Maryi. (Inc.: „Prace w ostatnich miesiącach postąpiły tak szybko, że w sobotę, dnia 15 sierpnia 1891 r...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
103005 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Otwarcie odrestaurowanego kościoła N. Panny Maryi odbyło się w sobotę, dnia 15 Sierpnia 1891 r. w święto Wniebowzięcia Bogarodzicy...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
87748 Katalogi. Katalog wydawnictw Akademii Umiejętności w. Katalog wydawnictw Akademii Umiejętności w Krakowie 1873—1881. (Kraków, 1891),
75168 Inwentarz zamku. Inwentarz zamku Żółkiewskiego z r. 1726 (Kraków, 1891);
20622 Czasopisma. Rocznik Akademii. Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, 1891/2—1952. (Poprzednio jako Rocznik Zarządu Akad. Um. w Krak.).