Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6476 Baśni . Baśni z 1001 nocy. (Biblioteka tanich książ. dla ludu i młodz. t. 72). Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, druk. H. Feitzingera i Sp., (1884—85),
6477 Baśni. Baśni. (Sześć najpiękniejszych) dla grzecznych dzieci. Poznań, nakł. M. Leitgebra i Sp., druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1880,
6478 Baśni. Baśni. (Trzy). Mądry kot, Księżniczka Głogu; Kopciuszek. Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1878,
6481 Baśnie ludowe,
6479 Baśnie. Baśnie: Czerwony kapturek. Warszawa,
6480 Baśnie.
6475 Baśń. Baśń o karzełkach i o pięknym lutniście. B. m. b. r. (1888),
6512 Bataillard Paul (1816—1894). Les Zlotars, dits aussi Dzvonkars. Tsiganes fondeurs en bronze et en laiton dans la Galicie orientale et la Bukovine, par... archiviste de la faculté en médecine de Paris. (Extraits des Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 2e série t. I.). Paris, E. Leroux éditeur, imp. Hennuyer, 1878,
6513 Bataille Benoît ks. Przewodnik do pierwszej komunii św., czyli zbiór nauk o Sakramencie Pokuty, N. Eucharystyi i Bierzmowaniu, z dołączeniem w drugiéj części ćwiczeń pobożności i doprowadzeniem do spowiedzi i komunii świętéj. Dziełko poświęcone J. E. Kardynałowi de Cheverus, i ofiarowane młodzieży chrześciańskiej. Z 6go wydania spolszczył i pomnożył ks. Mikołaj Gorzelański. Warszawa, druk. Czerwińskiego i Sp., 1868,
6514 Bataille Benoît ks. Przewodnik do pierwszej komunii św..., z 6 tego wyd. spolszczył i pomnożył ks. Mikołaj Gorzelański, dla chłopców. Wyd. 3cie. Warszawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1884,
6515 Bataille. Bataille de Strelna donnée le 7 Juni 1808 au jardin de M. le Cte Stanislas Potocki. Poème. Petersburg, 1808,
6516 Batakami. Batakami (Pomiędzy) ludożercami Sumatry. Podług opowiadania oficera holenderskiego, Bibl. ludowa, nr. 212. Cieszyn, nakł. Edw. Feitzingera, b. r. (1890),
6517 Batalion,
6518 Batbie Anselme Policarpe (1828—1887). Nowy wykład ekonomii politycznej, wygłoszony na wydziale prawnym w Paryżu 1864—65, przez... prof. ekonom, polit., tłomaczył Wład. Strażyński. Tomów 2. Kraków, druk. Kirchmajera, 1870,
6519 Batbie Anselme Policarpe (1828—1887).
6520 Bateliers Les Bateliers du Nièmen, vaudeville, à l'occasion de la paix. Paris, 1807,
6521 Bathurst lord,
6522 Batignolska szkoła,
6523 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Atłas etnograficzeskij zapadno-russkago kraja. 1864.
6524 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Biełorusija i Litwa, istoriczeskija sud'by siewierozapadnago kraja, s wysoczajszago soizwolenija izdano pri ministierstwie wnutriennych dieł, s 1 chromolitografijej, 99 grawiurami i 1 kartoj. Petersburg, 1890,
6525 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Pamiatniki russkoj stariny w zapadnych gubiernijach, izdawajemyje s Wysoczajszago soizwolenija ... Wypusk V. Pietierburg, Tip. Transzelia, 1872,
6526 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Pamiatniki russkoj stariny w zapadnych gubiernijach, izdawajemyje s Wysoczajszago soizwolenija, wypusk VII: Chołmskaja Ruś, lublinskaja i siedleckaja gubiernii warszawskago gienierałgubiernatorstwa. Petersburg, Tip. »Obszczestw. Polza‬, 1885,
6527 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Podolija. Istoriczeskoje opisanije. S wysoczajszago soizwolenija izdano pri ministierstwie wnutriennych dieł... S odnoj chromolitografijej, 2 fototipijami, 46 grawiurami i 2 kartami. S. Pietierburg, tip. „Obszcz. Polza", 1891,
6528 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Chołmskaja Ruś, istoriczeskija sud'by russkago Zabużija, s Wysoczajszago soizwo lenija izdano pri ministierstwie wnutrien nych dieł. S. Pietierburg, tip. „Obszczestw. Polza", 1887,
6529 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Wołyń, istoriczeskija sud'by jugo-zapadnago kraja, s wysoczajszago soizwolenija izdano... S. Pietierburg, tip. „Obszczestw. Polza", 1888,
6530 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz.
6531 Batkie ks.,
6532 Batko J. dr. Zakażenie całej rodziny przewlekłą nosacizną. Odb. z Przeglądu lekars., 1898, nr. 44. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898,
6533 Batko J. dr. O zwalczaniu gruźlicy, wedle referatu J. Rudovskiego, weterynarza kraj. w Bernie morawskim. Odb. z Tygodnika roln. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898,
6534 Batkow,