Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102610 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wybor niewiesty. Powiest´ Iosifa Korżeniewskago. Pieriewod s polskago. W dwuch czastiach. (Priłożenije k żurnału Bibliotieka dla cztienija). Sankt-Pietierburg, Tipogr. Sztaba Otdielnago korpusa Wnutrienniej Straży, 1860,
102611 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wyprawa po żonę. Powieść ... Tom I–II. Petersburg, nakł. Bolesława Maurycego Wolffa, druk. Gazety Codziennej, 1858,
102612 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zakład.
102613 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zaręczyny aktorki.
102614 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wtoraja żena. Komiedija w formie rasskaza. Pier. A. Pł. (Prił. k żurnału Moskwitianin). Moskwa, 1854,
102615 Korzeniowski Józef (1797–1863). Żertwa i sowiest´. Dramaticzeskaja powiest´ Korżeniewskago w 2-ch cz. Pier. s polsk. Cz. 1–2. (Bibliotieka izbrannych romanow i powiestiej pieriewodnych, 15). Sankt-Pietierburg, Lermontow i Ko, 1861,
102616 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dwie żertwy. Roman. Pier. s polsk. (Izbrannyja romany i powiesti Bibliotieki mirskago tołka, nr 4–5). Moskwa, tipolit. N. Ł. Puszkariewa, 1880,
102617 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zločin i Kazna. Pripoviest. Napisao J. Korzeniovski. (Hrvatska Biblioteka, 66). Zagreb, tisk i naklada Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch), 1890,
102618 Korzeniowski Józef (1797–1863). Druga żona. Komedya opowiedziana przez ... Warszawa–Wilno, nakł. Księgarni pod firmą Zawadzkiego i Węckiego, druk. Józefa Zawadzkiego, 1852,
102619 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zuvor die Mama! Lustspiel in einem Aufzuge. Frei nach dem Polnischen des J. Korzeniowski von Hans Max (Johann Päumann). Den Bühnen gegenüber als Manuskript. Wien, Druck von Leopold Grund, 1861, {(Wiener Theater-Repertoir, 352. Lieferung). Wien, Verlag der Wallishausser'schen Buchhandlung (Josef Klemm), Buchdruckerei „Stehrermühl”, 1880,}
102620 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zwierciadełko.
102621 Korzeniowski Józef (1797–1863). Żydzi. Komedya we 4 aktach, przez ... Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1843,
102439 Korzeniowski Józ.
102437 Korzeniowski Joseph. Bekanntmachung der verhältnissvollen Ereignisse und des letzten Willens Sr. höchstseeligen Majestät Friedrich Wilhelm des III. Königs von Preussen; gesammelt und herausgegeben von ... Posen, gedruckt bei K. A. Pompejus, 1840,
102438 Korzeniowski Joseph.
102436 Korzeniowski Josef.
102435 Korzeniowski Jerzy (1729–1779).
102434 Korzeniowski Jan Nepomucen.
102433 Korzeniowski J. N.
102432 Korzeniowski Ioseph.
102431 Korzeniowski Ignacy. Zbiór przepisów odnoszących się do Kościoła i du­chowieństwa katolickiego na podstawie zbioru ustaw administracyjnych wydanego pod redakcyą radcy namiestnictwa Jerzego Piwockiego zestawił i uzupełnił ... radca namiestnictwa we Lwowie. Lwów, nakł. własnym, druk. i litografia Pillera i Sp., 1900,
102427 Korzeniowski Hipolit K., profesor Szkoły Głównej w Warszawie (ur. 1827 lub 1828, zm. 1879). Anatomia opisowa ciała ludzkiego. Prospekt. (Warszawa, druk. Kowalskiego, 1859),
102428 Korzeniowski Hipolit K., profesor Szkoły Głównej w Warszawie (ur. 1827 lub 1828, zm. 1879). O środkach stłumiających czucie (anestetycznych) i o ich wpływie na chirurgią przez H. K. Korzeniowskiego Doktora Medycyny, Członka Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, Lekarza Kancellaryi J. O. Księcia Namiestnika i Lekarza Ordynującego Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1856,
102429 Korzeniowski Hipolit K., profesor Szkoły Głównej w Warszawie (ur. 1827 lub 1828, zm. 1879). Wraczebnyj sputnik na pieriewiazocznom punktie, w łazarietach i gospitalach. Sost. prof. Mied.-chirurg. akad. I. Korżeniewskij. Sankt-Pietierburg, Moskwa, tip. M. O. Wolfa, 1877,
102430 Korzeniowski Hipolit K., profesor Szkoły Głównej w Warszawie (ur. 1827 lub 1828, zm. 1879).
102426 Korzeniowski Hilary, brat Apolla Korzeniowskiego.
102425 Korzeniowski H. K.
102424 Korzeniowski Franciszek, ze Skawiny.
102423 Korzeniowski F.
102422 Korzeniowski Edw.