Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
101861 Koronka. Koronka do św. Aniołów Stróżów. Warszawa, Niemiera, 1890,
33796 (Feliks z Cantalicio św.; 1515—1587). Nowenna do św. Feliksa Kapucyna, wyznawcy, szczególnego patrona dzieci. Warszawa, Niemiera, 1888,
101858 Koronka. Koronka anielska do św. Michała Archanioła odpustowa, z obrazkiem. Warszawa, Niemiera,
59184 Dumas Aleksander (syn; 1824—1895). Trzech silnych ludzi, z franc. Tomów II. Warszawa, Neuding, druk. Kaczanowskiego, 1852,
65969 Gebethner Gustaw (1831—1901) i Spółka. Katalog nut muzycznych, wydanych nakładem... — Catalogue de musique du fonds de... Warszawa, Naumburg, druk. G. Pätza, 1868,
105424 Biblioteczka dla dobrych dzieci. Biblioteczka dla dobrych dzieci, zawierająca historyą polską, historyą naturalną, jeografią, mitologią, powieści i teatr, w 9 małych tomikach, z 30 rycin. w ozdobnem pudełku. Warszawa, Nathan Glücksberg, b. w. r.,
105199 Betlejczyk Franciszek (zm. 1870). Kwestye językowe przez Glossofila. Warszawa, Natanson, druk. Kowalewskiego, 1861,
60037 Dymnicki Józef (1826—1916). Busko i jego zdroje opisał... lekarz zdrojowy. Warszawa, Natanson, druk. J. Jaworskiego; 1860,
35432 Flatt Oskar (1822—1872). Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym przez... Warszawa, Natanson, druk. Gazety Codziennej, 1853,
43149 Haukowa Zofia z Hauków (1816—8 sierpnia 1861). Abecadło z obrazkami dla Zygmusia. Przez Z. H. Wydane na dochód domu schronienia pod nazwą Sgo Wincentego à Paulo. Warszawa, Natanson, druk. Braci Hindemith, 1856,
10220 Bremer Fryderyka (1802—31/12 1865). Sąsiedzi. Powieść przekł. z szweckiego na polskie. (Przekład Felicji Wasilewskiej).2 tomy. Obrazki z życia domowego. T. I i II. (Wybór przekładów z wzorowych pisarzy zagr. t. I—II). Warszawa, Natanson, druk Ungra, 1852,
135 Abecadlnik. Abecadlnik nowy, ruchomy, z rycinami kolorowanemi. Warszawa, Natanson, 1857,
22186 Czichaczew Piotr Aleksandrowicz (1808—1890). Podróż naukowa w Ałtaju wschodnim i okolicach przyległych granicy chińskiej, odbyta z rozkazu Najjaśniejszego Cesarza wszech Rossyi. Tłomaczenie z francuzkiego Wojciecha Szymanowskiego, tom I. Warszawa, Natanson, 1850,
4221 d'Azeglio Maksymilian (1801–1866). Hektor Fieramosca, albo Wyzwanie w Barlecie. Powieść historyczna ... Przełożył z włoskiego J. Chęciński. Tomów 2. Warszawa, Natanson (Wybór przekładów), 1856,
10561 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Zbiorek poezyi. Wiesław, Do konika polnego, Czerniaków, Przechadzka wieczorna, Gołąbki, Jodła, Drobne poezye. Warszawa, Nasierowski,
90337 Katalogi. Portner Szymon (1840—1910). Katalog biblioteki Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Ułożony przez Dra. med. Szymona Portnera, Członka Bibliotekarza T. L.W. Warszawa, nakładem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, druk. Alexandra Ginsa, 1869,
875 Agenda. Agenda dla zborów ewangelicko-luterskich wRosyi, zaprowadzona w zborach ewangelicko-augsburskich w Królestwie Polskiem. Tłumaczył z niemieckiego Ks. Gustaw Manitius, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej warszawskiéj. Warszawa, nakładem tłumacza, 1874,
48360 Hufeland Krzysztof Wilhelm (1762—1836). Sztuka przedłużenia życia ludzkiego przez ... Doktora i Nauczyciela Sztuki Lekarskiey w Jenie w Niemieckim Języku napisana, a na polski przez Jana Baudouin przełożona. Część I—II. Warszawa, nakładem tłumacza, 1800—1801,
46849 Hölzel Gustaw (1813—1883). Łza. Pieśń ... przełożona na Fortepiano przez Józefa Nowakowskiego. Warszawa, nakładem Redakcji Ruchu Muzycznego,
62698 Encyklopedyja powszechna. Podręczna Encyklopedya powszechna. Wydana pracą i staraniem Adama Wiślickiego, Redaktora Przeglądu Tygodniowego. Warszawa, nakładem Redakcji Przeglądu Tygodniowego, druk. Przegl. Tygodn.,
105303 Białecki Antoni dr prof. Szkoły Głównej i Uniw. Warszawskiego. (1836—1912). Zadanie prawa międzynarodowego i obowiązki stron wojujących przez... prof. Uniw. warszawskiego. Warszawa, nakładem red. Kroniki Rodzinnej, druk. Jana Jaworskiego, 1874,
24869 Dyaryusz sejmu. Dyaryusz sejmu Królestwa Polskiego 1818. Tomów III. Warszawa, nakładem N. Glücksberga, (1818),
9388 Bosco Karol (Bartolomeo? 1793—1863). Bosko czarnoksiężnik, czyli nauka odkrycia tajemnic czarodziejskich, karcianych, fizycznych i rachunkowych i ciekawych wiadomości według sławnych sztuk mistrzów. Warszawa, nakładem księgarza Jana Breslauera, 1894,
84708 Kalendarz Gospodarski i Astronomiczny. Kalendarz Gospodarski i Astronomiczny na rok Pański 1809. Pierwszy po przestępnym Dokładnie wyrazaiący Święta Rzymskie i Ruskie tudzież Bieg Planet, Odmiany Powietrza, Godziny i Minuty tak Wschodu iako też Zachodu Słońca, Zaćmienia, rozmaite Prognostyki z przydaniem wielu sekretów i ciekawych wiadomości. Warszawa, nakładem J. L. Kocha, druk. Sukcessorów Zawadzkich, dostać także można i po Księgarniach, (1808),
9843 Brahmâ-Waîwarta-Purânam, Brahmâ-Waîwarta-Purânam, osnowa z rękopismu biblioteki królewsko-berlińskiej przepisana, z przydatkiem przekładu łacińskiego przez Adolfa Fryderyka Stenzler Pomorzanina etc. w r. 1829 ogłoszona, a przez W. S. Majewskiego Podlasianina na polskie brzmienie wyrazów Samskrytu przepisana i do znaczenia w języku narodowym zbliżona, w zamiarze porównania trzech tak odległych języków i ułatwienia nauki czytania, pisania i obeznania się z brzmieniem tejto starożytnej mowy, za niewymawialną w obcych językach uważanej, szanownym współziomkom i innym Słowianom poświęcona. Warszawa, nakładem i postaciami Samskrytu wydawcy własnemi, druk. Łątkiewicz, 1830,
106024 Bielski B. Nowy elementarz polski, czyli nauka czytania, ułatwiona przez B. B. Warszawa, nakładem i drukiem Zawadzkiego i Węckiego uprzywilejowanych drukarzy i księgarzy Dworu Królestwa Polskiego, 1826,
65587 Gawarecki Wincenty Hipolit (1788—1852). Groby Królow Polskich w Płocku. Wiadomość historyczna przez Wincentego Gawareckiego M. Pr. Prok.: Krol: przy Tryb:(unale) Cyw:(ilnym) W.(ojewództwa) P.(łockiego) Członka Kom:(isji) Exam:(inacyjnej) tegoż Wdztwa Członka Tow:(arzystwa) Nauk:(owego) Krak(!) z Uniw. Jagielonskim połączonego Płockiego przy Szkole Woiewódzkiéy Kaw:(alera) Ord.(eru) S. Stanisława III. Klassy. Warszawa, nakładem i drukiem Rafała Jabłońskiego, 1827,
70820 Griecz Nikołaj Iwanowicz (1787—1867). O wymawianiu i akcencie języka rossyjskiego, rzecz wyjęta z obszernéj grammatyki Mikołaja Grecza, tłómaczył Ferdynand Rutowski. Warszawa, nakładem i drukiem J. Glücksberga, 1839,
74727 Instrukcya do urządzenia. Instrukcya do urządzenia i oczynszowania włościan w Dobrach Najmiłościwiej darowanych. (Tak na karcie tytułowej, na str. 6 tytuł rosyjski: Instrukcija dla ustrojstwa i oczinszewanija kriestian wo wsiemiłostiwiejsze pożałowannych imienijach). Warszawa, nakładem i czcionkami Kommissyi Rządowéj Przychodów i Skarbu, 1841,
10410 Broca Paul (1824—1880). O przemianie gatunków. Rzecz miana w Towarzystwie antropologicznem w Paryżu przez..., Członka Wydziału Lekarskiego, Professora Anatomji w Paryżu. Z Revue Scientifique. Warszawa, nakładem drukarni J. Sikorskiego, 1872