Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6303 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Trzeci maja, przemówienie ... na uroczystym obchodzie rocznicy konstytucyi w sali Sokoła krak. w dniu 3 maja 1900. Kraków, 1900,
6304 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Małpa-człowiek, nieznana satyra z XVIII w. (Omówienie, anonimowe; nadb. z Ateneum). Warszawa, 1882,
6305 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Niemcy czy Moskale? Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1881,
6306 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Ogniem i mieczem, powieść z ostatnich dni czerwca, przez K. B., c. k. uprzywilejowanego kronikarza główn. m. Krakowa. Odb. z Przeglądu literacko-artystycznego. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1884,
6307 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Perły humoru polskiego, tom I—II (zeszytów 12). Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1884/85,
6308 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Pieśni polskie. Kraków, Druk. Związkowa, nakł. autora, 1883,
6309 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Pogadanka pierwsza (wygłoszona 17 marca 1889). Dod. do nr. 242 Kuryera krakowskiego. Kraków, 1889,
6310 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Do starego pokolenia. Kraków, nakł. | autora, druk. A. Koziańskiego, 1890,
6311 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Polityka galicyjska, I. O Próbach rozstroju prof. St. Tarnowskiego. Odb. z Kuryera krakowskiego. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1888,
6312 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Przewodnik adresowy galicyjski, z uwzględnieniem Szląska i Bukowiny, zesz. I. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1890,
6313 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Przewodnik po Krakowie i jego okolicach z dodaniem planu miasta, informacyj. adresów i ogłoszeń. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. A. Koziańskiego, 1882,
6314 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Przewodnik po Krakowie, z dodaniem opisu okolic, licznych informacyj i 600 adresów instytucyj i osób zajmujących wybitniejsze stanowiska. Ułożony przez ... Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1890,
6315 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Ilustrowany przewodnik po Pradze. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
6316 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Rok 1863. Historya na usługach ludzi i stronnictw . (O książce i z powodu książki St. Koźmiana o r. 1863). Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. Korneckiego, 1895,
6317 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Ks. Paweł Rzewuski, biskup-nominat pruseński, sufragan warszawski, napisał... Odb. z Kuryera Polskiego. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893,
6318 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Uwagi nad protokołem obrad sądu konkursowego nad modelami do pomnika Adama Mickiewicza. (Odb. z Reformy). Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1885,
6319 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Życie Jana Kochanowskiego treściwie zebrane. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1883,
6320 (Bartoszewicz Kazimierz, 1852—1930). Jubileusz Kazimierza Bartoszewicza 6 lutego 1893 r. Odb. z Kuryera polsk. Kraków, nakł. Komitetu jubil., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893,
6321 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930).
6322 Bartoszewicz Stanisław (pseud. Staś Beksa),
6323 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798— ok. 1870). Grammatyka języka łacińskiego dla użytku młodzi szkolnej krótko zebrana. Cz. I. i II. Warszawa, G. L. Glücksberg, 1832,
6324 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798— ok. 1870). Historya literatury polskiéy podług dzieł Bentkowskiego, Juszyńskiego, Ossolińskiego i Sołtykowicza w krótkim rysie wystawiona. Wilno, nakładem i drukiem A. Marcinowskiego, 1828,
6325 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). O kalendarzu dawnych Rzymian, przekład z niem. Wilno, 1829,
6326 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). De latina orthographia quaedam e Schelteri praeceptis styli bene latini delibata. Wilno, 1831,
6327 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). O piśmie egipskiém, czyli hieroglyfach. Przekład z rossyjskiego. (Wyciąg z Dziennika wileńskiego 1826 r.). Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1827,
6328 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). Wypisy łacińskie z ćwiczeniami gramatycznemi dla szkół powiatowych na klassę I. Wilno, nakł. i druk. Th. Glücksberga, 1831,
6329 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). Wypisy łacińskie dla szkół powiatowych na klasę drugą, ułożone i objaśnione przez... Wilno, Glücksberg, 1833,
6330 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). Wypisy polskie dla użytku młodzieży prozą i wierszem. Wilno, 1834,
6331 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). Wypisy polskie dla użytku młodzieży płci męzkiej prozą i wierszem zebrane i ułożone. Wilno, T. Glücksberg, 1836,
6332 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870).