Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
30203 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Messyng Aleksander (1851—1893). Zwolennicy magnetyzmu. Fr. scen. w 2 odsł.
70244 Grajnert Józef (1831—1910). Zwodzijasz. Powiastka z większéj powieści francuzkiéj;
27631 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Buszczyński Stefan (1821—1892). Zwodziciel. Kom. w 5 a.
24202 Dembińska Róża Rawicz. Zwodnicze blaski, Likwidator, O żebraczym chlebie, Dwie stacye 2 klasą między Lwowem a Krakowem, Studencki dziadunio, Iskierka, Niebezpieczny rywal. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Słowa Polskiego, 1900,
93273 Kipling Rudyard (1865—1936). Zwodne światło. Powieść. Przełożył z angielskiego Anatol Krzyżanowski. Warszawa, nakł. księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Emila Skiwskiego, (G. Gebethner i Sp. w Krakowie), 1893 (na okładce: 1894),
46162 Hockenbeck Heinrich. Zwischen Elbe und Weichsel von ... (Nadb. z: Zeitschrift der Hist. Gesellschaft für die Provinz Posen, 1885). B. m. b. r.,
87827 Katalogi. Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Zwinąwszy moją księgarnię, przystąpiłem do zupełnej wysprzedaży wszystkich moich nakładów i dzieł (sprze)danych w większej ilości po cenach nadzwyczaj zniżonych, nigdy niepraktykowanych. Wyprzedaż odbywać się będzie przes (sic) czas krótki przy ulicy Brackiej 1. 8 w Krakowie. K. Bartoszewicz. Kraków, druk. A. Koziańskiego, (1882),
58930 Duchowicz Bronisław. Zwięzły podręcznik do ćwiczeń w chemii,
99150 Konarski Franciszek (1857—1907). Zwięzła gramatyka języka polskiego dla IV. klasy szkół 5- i 6-klasowych. Ułożył... Lwów, nakł. i druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1894,
46399 Hoffman Karol (1855—1937). Zwiędłe kwiaty. Zbiór Nowel i obrazków ... Radom, druk. Józefa Grodzickiego, 1892,
95845 Kobylański Mikołaj Grzymała. Zwiędłe kwiaty. Lwów, 1891,
108067 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Zwiezdnaja astronomija. Sostawił studient Nikołaj Nieczajew, III kurs. 1875-1876. Kazań, (1876),
65574 Gawalewicz Marian (1852—1910). Zwierzęta, w ślicznych obrazkach i wierszykach, na 12 tablicach z ozdobną okładką. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 1890,
17700 Czajkowski Józef Adam (?). Zwierzęta słynne w historyi, dla użytku młodzieży. (Przekład...). Warszawa, J. Bernstein, druk. J. Jaworskiego, 1851,
2146 Anczyc Władysław Ludwik (1823–1883). Zwierzęta mówiące z francuzkiego przerobił i pomnożył (Z rycinami chromolitograficznymi). Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, nakł. Stanisława Arcta w Lublinie, 1873,
7912 Boberski Władysław (1846—1891). Zwierzęta i rośliny w kolorowanych rycinach dla domu i szkoły, z objaśn. tekstem. Obrazy do nauki poglądowej do domu i szkoły. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, Druk. I Związkowa, 1891,
41543 H. Z. i G. M. Zwierzęcy światek dla grzecznych dziatek. Obrazki z wierszykami. Warszawa, G. Centnerszwer,
83743 K. Z. & G. M. Zwierzęcy światek dla grzecznych dziatek, obrazki z wierszykami przez K. Z. & G. M. Warszawa, nakł. G. Centnerszwera, 1894,
1236 D'Albert. Zwierzenie i poufanie ładney kobietki. Tłomaczone z Francuzkiego przez Jmć Panią de Serponti. Edycya nowa. Warszawa, w Drukarniach połączonych Gazety Warszawskiey i Sukc: Tomasza Le Brun, 1806,
23528 Daudet Ernest (1837—1921). Zwierzenia kobiety, przekł. z franc. (Biblioteka Wyborowych Powieści i Romansów). Gródek, nakł. i druk. J. Czaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 1895,
103632 Beauvoir Eléonore Léocadie Aimée z domu Dozé (żona Edwarda Rogera de Beauvoir; 1822—1859). Zwierzenia i pogadanki panny Mars, z francuzkiego przez W. O. wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Sanok, nakł. i druk. K. Pollaka, 1856,
8686 Bojarska Helena (1858—?). Zwierzątka w obrazkach i wierszykach. Tamże [Warszawa, M. Arct], b. r.
94925 Kluk Krzysztof ks. (1739—1796). Zwierząt domowych i dzikich osobliwie kraiowych, Historyi naturalney początki i gospodarstwo. Potrzebnych i pozytecznych domowych, chowanie, rozmnożenie, chorob leczenie, dzikich łowienie, oswoienie, zazycie; szkodliwych zas wygubienie. Tom I. z Figurami o zwierzętach ssących. Przez X. ... Kanonika Kruswickiego, Dziekana Drohickiego, Proboszcza Ciechanowieckiego. Warszawa, Drukarnia Xięży Piarów, 1809,
54821 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Kotzebue August (1761—1819). Zwierciadło. Kom. w 1 a.
55214 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Marsan. Zwierciadło. Kom. w 1 a.
21542 Czasopisma. Zwierciadło. Zwierciadło. (Dodatek do Wiarusa Polskiego. Miesięcznik). Bochum. 1893—1905.
51356 Karski Józef (ur. 1787). Zwierciadło w którym, gdy się Łaskawy Czytelnik przeyrzy, znaydzie Rys prawdy, że podług uczynionej Odezwy 25. Marca r. b. do Rady Stanu dopełniła swey powinności i z złożonych Dowodów wyiaśnia, iako Józef Karski za życia Stanisława Augusta Nayukochańszego Króla Polskiego był Podstolém Bydgoskim. B. m. b. r. (z datą: Gradów 11 XII 1809),
32417 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wójcicki Kazimierz Władysław (1807—1879). Zwierciadło Twardowskiego. Dial w 3 spr.
8354 Bogorya Jarosław, (pseud.?). Zwierciadło kobiety: wczoraj, dzisiaj, jutro, wiersz, napisał... Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880,
14276 Chłędowski Kazimierz (1843—1920). Zwierciadło głupstwa, powieść, na pisał Ignotus. (Odbitka z Przeglądu Polskiego). Kraków, nakł. Redakcji Przeglądu Polskiego, druk. Czasu, Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1877 (na okładce: 1878),