Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109185 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Przegendza Walenty. (List pasterski zawierający zalecenia w związku z przedłużeniem Jubileuszu w diecezji, inc.: Jubileusz Wielki od dnia 17 Września 1826. w Dyecezyi Naszéy trwaiący, iuż zbliża się do końca..., z datą: Warszawa, 31 I 1827). B. m. b. r. (Warszawa, 1827),
109178 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Misiński Józef. (List pasterski zawiadamiający o objęciu diecezji kujawsko-kaliskiej, inc.: Rozporządzeniem Opatrzności Boga, którém według upodobania swoiego, przeznacza i wybiera słabe naczynia, aby przez nie obiawiał miłosierdzie, moc i potęgę swoią..., z datą: Warszawa, 18 VI 1823). B. m. b. r. (Warszawa, 1823),
109179 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Misiński Józef. (List pasterski zalecający modlitwy za duszę śp. Szczepana Hołowczyca, arcybiskupa warszawskiego, inc. Nie dawnym czaśem (!), Listem Naszym Pasterskim, ogłosiliśmy Wam Naymilsi w Chrystusie Bracia, o objęciu przez Nas Rządów Dyecezyi..., z datą: Kalisz, 2 IX 1823). B. m. b. r. (Kalisz, 1823),
109180 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Misiński Józef. (List pasterski zawierający zalecenia na okres Wielkiego Postu, inc.: Doczekaliśmy się, Naymilsi Bracia, z nieograniczonéy Dobroci i Miłosierdzia Boskiego, czasu Czterdziestodniowego Postu..., z datą: Kalisz, 6 III 1824). B. m. b. r. (Kalisz, 1824),
109181 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Misiński Józef. (List pasterski zalecający modły za zmarłego papieża Piusa VII, inc.: Już Was Naymisli w Chrystusie Bracia! powtórnie zasmucamy..., z datą: Kalisz, 8 X 1825). B. m. b. r. (Kalisz, 1824),
109171 (Koźmian Jan). Ksiądz Jan Koźmian, przyjaciel polskiego ludu. Napisała X. X. Z ryciną. (Odb. z Niedzieli). Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. Ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1878,
109172 (Koźmian Jan). R. I. P. Ksiądz Jan Koźmian ur. 27 Grudnia 1814 r. um. 19 Września 1877. Poznań, druk. Władysława Simona, b. r. (1877),
109173 (Koźmian Jan). (Odezwa wzywająca do wzniesienia pomnika ks. Jana Koźmiana w katedrze poznańskiej, inc.: Zbliża się już rocznica zgonu..., z datą: Poznań, 15 VII 1878). Poznań, J. Leitgeber, 1878,
109174 (Koźmian Jan). (Odezwa komitetu urządzającego do wychowanków konwiktów ks. Koźmiana, wzywająca do uczczenia dnia jego imienin, inc.: Kochani koledzy! W skutek wezwania rozesłanego wszystkim wychowańcom obu konwiktów ks. Koźmiana w Poznaniu..., z datą: Poznań, 25 VII 1876). B. m. b. r. (Poznań, 1876),
109175 (Koźmian Jan).
109154 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Dwa bałwochwalstwa w Polsce niebezpieczne tudzież Dwa ideały Wydanie drugie poprawne. (Odb. z Przeglądu Poznańskiego). Poznań, nakł. Księgarni Katolickiej, druk. nadworna W. Deckera i Spółki, 1851,
109155 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Głos patryoty polskiego do powstania. B. m. b. r. (1863),
109156 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Kazanie na obłóczynach Xiężny Maryi z hr. Grocholskich Witoldowy Czartoryskiej miane w kościele Panien Karmelitek w Poznaniu dnia 19 marca 1874 roku przez X. ... Paryż, druk. E. Martinet, 1874,
109157 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Liga Polska i Zgromadzenie Ogólne Delegowanych (Odb. z Przeglądu Poznańskiego). Poznań, nakł. Redakcyi Przeglądu, druk. W. Stefańskiego, 1848,
109158 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Mowa na cześć ś. p. o. Hieronima Kajsiewicza Jeneralnego Przełożonego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, zmarłego w Rzymie dnia 26 lutego 1873 r. miana podczas nabożeństwa żałobnego w kościele św. Marcina w Poznaniu w dniu 15 marca 1873 roku przez X. ... Poznań, w Komisie T. H. Daszkiewicza, druk. A. Schmaedickiego, 1873,
109159 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Mowa powiedziana na pogrzebie ś. p. Konstancyi z Mycielskich Brezy dnia 17 października 1874 w kościele świętego Wojciecha w Poznaniu przez X. ... Poznań, nakł. i druk. Ludwika Merzbacha, 1875,
109160 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Mowa żałobna na pogrzebie Śp. Wojciecha Hazy z Radlic miana w Lewicach dnia 22 kwietnia 1872 r. przez X.... Poznań, druk. T. H. Daszkiewicza, 1872,
109161 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Zkąd idą obłąkania dzisiejsze u obcych i u nas. (Odb. z Przeglądu Poznańskiego). Poznań, druk. Ludwika Merzbacha, 1860,
109162 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Pisma Ks. ... Kanonika Archikatedry Poznańskiej, Prałata Domowego Jego Świątobliwości Ojca Św., Protonotaryusza Apostolskiego. Tom I. Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, 1881,
109163 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Prelekcya X. Jana Koźmiana z historyi polskiej, miana w pałacu Hr. Działyńskich dnia 12. Lutego 1862. roku. Poznań, druk. M. Zoerna, 1862,
109164 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Prelekcya IX. X. Jana Koźmiana z historyi polskiej, miana w pałacu Hr. Działyńskich dnia 19. Lutego 1862. roku. Tamże [Poznań, druk. M. Zoerna], 1862,
109165 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Prelekcya X. X. Jana Koźmiana z historyi polskiej, miana w pałacu Hr. Działyńskich dnia 26. Lutego 1862. roku. Poznań, w Księgarni Jana Konst. Żupańskiego, druk. M. Zoerna, 1862,
109166 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Prelekcya XI. X. Jana Koźmiana z historyi polskiej, miana w pałacu Hr. Działyńskich dnia 5. Marca 1862. roku. Tamże [Poznań, w Księgarni Jana Konst. Żupańskiego, druk. M. Zoerna], 1862,
109167 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Prelekcya XII. X. Jana Koźmiana z historyi polskiej, miana w pałacu Hr. Działyńskich dnia 12. Marca 1862. roku. Tamże [Poznań, w Księgarni Jana Konst. Żupańskiego, druk. M. Zoerna], 1862,
109168 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Prelekcya XIII. X. Jana Koźmiana z historyi polskiej, miana w pałacu Hr. Działyńskich dnia 10. Marca 1862. roku. Tamże [Poznań, w Księgarni Jana Konst. Żupańskiego, druk. M. Zoerna], 1862,
109169 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Sprawy włoskie w związku z teraźniejszością. Przez ****. Lipsk, Księgarnia Zagraniczna (Librairié étrangère), druk. F. Reklama, 1848,
109170 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Stan rzeczy w Wielkiem Księstwie Poznańskiem. (Wyjątek z Przeglądu Poznańskiego). Poznań, nakł. autora, druk. W. Stefańskiego, 1848,
109890 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Acte public pour la licence. En execution de l’art. 4, tit. 2, de la loi du 22 ventose ou 12. soutenu Par Kozmian (Jean), Né à Wronow (Palatinat de Lublin, royaume de Pologne). Toulouse, Imp. de L. Valery, b. r. (1838),
109153 Koźmian Antoni Edward, mylnie,
109138 Koźmian Andrzej.