Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
19886 Czasopisma. Nowiny Szłąskie. Nowiny Szląskie. Pismo tygodniowe dla ludu ewangelickiego. Wrocław, Wołów, 1884—1891.
76565 (Jadwiga Jagiellonka, księżna bawarska; 1457—1502). Jadwiga Jagiellonka. Powieść z Dziejów XV wieku. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1839,
73664 Ilmensee Jan Michał ks. (1754—1846). Krótkie mowy żałobne mogące także posłużyć do kazań i rozpamiętywań o dobrey śmierci. Tłumaczone z niemieckiego oryginału xiedza... Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1834,
50120 Kant Immanuel (1724—1804). Wyobrażenie do historyi powszechney w względzie kosmopolitycznym przez ... Tłómaczone z niemieckiego przez J. W. Bychowieca. Nowe wydanie. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1832,
77514 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Jezus i jego święty Kościol (!). Historya życia i Kościoła Zbawcy Naszego, z zastosowaniami moralnemi dla młodzieży katolickiéy, z niemieckiego X. ... Podług piątéy edycyi. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1821,
35567 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Przepisy dokładne gry wiska. Zawierające prawidła gry, tak szczególne iako i ogólne, i różne przykłady grania. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1815,
35568 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Longina dokładne Reguły i Prawa Gry Lombra, Kadrilla i Cinkwilla. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1809,
35569 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Sposób do nauczenia się Gry Bostona, Pikiety i Kasino przez Teodora Engelmana. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1809,
35570 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Sposób do nauczenia się gry Tarok i Tarok-Lombra. Przez Fabra. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1809,
35571 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Nayłatwiéyszy i Naydokładniéyszy Spo sób nauczenia się gry wista. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1809,
35572 Flittner Christian Gottfried (zm. 1828). Sposób naynowszy do nauczenia się w Szachy grać Przez Fieldinga. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1809,
82673 Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki;, 1741—1790) i Fryderyk II. Józef Drugi cesarz rzymski i Fryderyk Drugi król Pruski, Monarchowie w iednym czasie Panuiący, prawdziwie Wielcy. Pamiętnik dwóch geniuszów wieku XVIII, sławnych. Wrocław, Wilh. Bogumił Korn, 1819,
62395 Elsner Johann Gottfried (1784—1869). Krótka nauka chodowania owiec poprawnych. Przez J. J. (!) Elsnera. Tłómaczenie z niemieckiego oryginału. Wrocław, Wilh. Bog. Korn, 1836,
84262 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Światorys w obrazkach i opowiadaniach wystawiony, zawierający najpotrzebniejsze wiadomości dla użytku dzieci. Wrocław, Wilh. Bog. Korn, 1823,
11753 Buffon Jerzy Ludw. Leclerc hr. (1707— 1788). Wyciąg z dzieł... czyli mała historya naturalna zwierząt, gadów, ryb i ptaków. Ozdobiona 71 wyobrażeniami kolorowemi podług rzeczywistości. (Po polsku i po francusku). Nowa edycya. Wrocław, W. Korn, 1829,
101624 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Nowe książki, które od kilku miesięcy u Wilhelma Bogumiła Korna w Wrocławiu z dru­ku wyszły. Wrocław, W. G. Korn, b. r. (1807),
83807 Kabath Joseph (zm. 1828). Wypis z Historyi św. Starego i Nowego Testamentu. Wydanie siedemnaste. Wrocław, W. G. Korn, 1871,
46613 Hohenlohe Carl. Wzniesienie Duszy Chrześcijańskiéy do Boga. Wrocław, W. G. Korn, 1835,
62396 Elsner Johann Gottfried (1784—1869). Nauka owczarska, czyli Przepisy postępowania przy pielęgnowaniu owiec poprawnych. Z niem. oryginału pana... na polski język przełożona. Wrocław, W. G. Korn, 1835,
9865 Brand Jakub (biskup limburski; 1776— 1833). Nabożeństwo dla chrześcian katolików przez... Wrocław, W. G. Korn, 1834,
39853 Godzina powiastki. Godzina powiastki, powieści obyczajowe dla młodzieży. Wrocław, W. G. Korn, 1833,
46528 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Małe powieści z Pisma św., z 4 obrazk. kolor. Wrocław, W. G. Korn, 1833,
12623 Byron Jerzy Noel Gordon (1788—1823). Manfred, poema dramatyczne... przekład Edmunda Stanisława Bojanowskiego. Wrocław, W. G. Kom, 1835,
10696 Bronikowski Aleksander (1787—1834). Olgierd i Olga czyli Polska w jedenastym wieku. Wolne tłomaczenie z niemieckiego oryginału. (Zbiór Powieści i Romansów). Wrocław, W. B. Korn. w 8ce, t. 1, 1829, str. 191; t. 2, 1829,
23551 Dawid (XI—X w. przed Chr.). Psalmy Dawida, tłumaczenie Franciszka Karpińskiego. Nowe zupełnie wydanie. Wrocław, W. B. Korn, 1826,
6889 Biernacka Konstancja z Małachowskich (1773—1842). Podróż z Włodawy do Gdańska powrotem do Nieborowa w r. 1816, opisana w listach Wandy, Eweliny i Leokadyi przez Polkę Ko. z H. Ma... B...cką. Wrocław, W. B. Korn, 1823,
61485 Eckartshausen (von) Karol (1752—1803). Bóg iest nayczystszą miłością. Moia modlitwa y rozmyslanie. Przez Ekartshausen. Wrocław, W. B. Korn, 1816,
5443 Bandtkie Jerzy Samuel (1768—1835). Krótkie wyobrażenie dziejów Królestwa Polskiego w dwóch tomach wydane przez ... T. I z dwunastą obrazkami kolorowanemi, T. II z dziesięcią obrazkami kolorowanemi. Wrocław, W. B. Korn, 1810,
13139 Castille J. B. (1761—?). Treść grammatyki francuzkiey ułatwioney rozbiorowym sposobem przedstawiona, w której prawidła zawarte są w malej liczbie reguł prostych, krótkich, pewnych niezmiennych, a nadewszystko wolnych od mnóstwa excepcyi. Przez ... w francuzkim ięzyku wydana. Wrocław, W. B. Korn, 1809,
6901 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). O zamianie zaciągów na daniny zbożowe lub pieniężne przez... Wrocław, W. B. Korn, 1808,