Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
82673 Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki;, 1741—1790) i Fryderyk II. Józef Drugi cesarz rzymski i Fryderyk Drugi król Pruski, Monarchowie w iednym czasie Panuiący, prawdziwie Wielcy. Pamiętnik dwóch geniuszów wieku XVIII, sławnych. Wrocław, Wilh. Bogumił Korn, 1819,
62395 Elsner Johann Gottfried (1784—1869). Krótka nauka chodowania owiec poprawnych. Przez J. J. (!) Elsnera. Tłómaczenie z niemieckiego oryginału. Wrocław, Wilh. Bog. Korn, 1836,
84262 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Światorys w obrazkach i opowiadaniach wystawiony, zawierający najpotrzebniejsze wiadomości dla użytku dzieci. Wrocław, Wilh. Bog. Korn, 1823,
11753 Buffon Jerzy Ludw. Leclerc hr. (1707— 1788). Wyciąg z dzieł... czyli mała historya naturalna zwierząt, gadów, ryb i ptaków. Ozdobiona 71 wyobrażeniami kolorowemi podług rzeczywistości. (Po polsku i po francusku). Nowa edycya. Wrocław, W. Korn, 1829,
101624 Korn Wilhelm Gottlieb (Verlag). Nowe książki, które od kilku miesięcy u Wilhelma Bogumiła Korna w Wrocławiu z dru­ku wyszły. Wrocław, W. G. Korn, b. r. (1807),
83807 Kabath Joseph (zm. 1828). Wypis z Historyi św. Starego i Nowego Testamentu. Wydanie siedemnaste. Wrocław, W. G. Korn, 1871,
46613 Hohenlohe Carl. Wzniesienie Duszy Chrześcijańskiéy do Boga. Wrocław, W. G. Korn, 1835,
62396 Elsner Johann Gottfried (1784—1869). Nauka owczarska, czyli Przepisy postępowania przy pielęgnowaniu owiec poprawnych. Z niem. oryginału pana... na polski język przełożona. Wrocław, W. G. Korn, 1835,
9865 Brand Jakub (biskup limburski; 1776— 1833). Nabożeństwo dla chrześcian katolików przez... Wrocław, W. G. Korn, 1834,
39853 Godzina powiastki. Godzina powiastki, powieści obyczajowe dla młodzieży. Wrocław, W. G. Korn, 1833,
46528 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Małe powieści z Pisma św., z 4 obrazk. kolor. Wrocław, W. G. Korn, 1833,
12623 Byron Jerzy Noel Gordon (1788—1823). Manfred, poema dramatyczne... przekład Edmunda Stanisława Bojanowskiego. Wrocław, W. G. Kom, 1835,
10696 Bronikowski Aleksander (1787—1834). Olgierd i Olga czyli Polska w jedenastym wieku. Wolne tłomaczenie z niemieckiego oryginału. (Zbiór Powieści i Romansów). Wrocław, W. B. Korn. w 8ce, t. 1, 1829, str. 191; t. 2, 1829,
23551 Dawid (XI—X w. przed Chr.). Psalmy Dawida, tłumaczenie Franciszka Karpińskiego. Nowe zupełnie wydanie. Wrocław, W. B. Korn, 1826,
6889 Biernacka Konstancja z Małachowskich (1773—1842). Podróż z Włodawy do Gdańska powrotem do Nieborowa w r. 1816, opisana w listach Wandy, Eweliny i Leokadyi przez Polkę Ko. z H. Ma... B...cką. Wrocław, W. B. Korn, 1823,
61485 Eckartshausen (von) Karol (1752—1803). Bóg iest nayczystszą miłością. Moia modlitwa y rozmyslanie. Przez Ekartshausen. Wrocław, W. B. Korn, 1816,
5443 Bandtkie Jerzy Samuel (1768—1835). Krótkie wyobrażenie dziejów Królestwa Polskiego w dwóch tomach wydane przez ... T. I z dwunastą obrazkami kolorowanemi, T. II z dziesięcią obrazkami kolorowanemi. Wrocław, W. B. Korn, 1810,
13139 Castille J. B. (1761—?). Treść grammatyki francuzkiey ułatwioney rozbiorowym sposobem przedstawiona, w której prawidła zawarte są w malej liczbie reguł prostych, krótkich, pewnych niezmiennych, a nadewszystko wolnych od mnóstwa excepcyi. Przez ... w francuzkim ięzyku wydana. Wrocław, W. B. Korn, 1809,
6901 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). O zamianie zaciągów na daniny zbożowe lub pieniężne przez... Wrocław, W. B. Korn, 1808,
10892 Browne William George (1768—1813). Podróż do Egiptu i do Syryi odbyta przez... od roku 1792 do 1798, z przydatkami wyjętemi z dzieł pp. Bruce, Sonnini i innych, z franc. przełożona. Z obrazk. illum. Wrocław, W. B. Korn, 1807,
7413 Biwadi P. P. A. Arytmetyka mała, przez pytania i odpowiedzi, służąca dla młodzieży płci obojej, przez... obok z francuzkim tekstem wydana przez Hotpiera (Hautpierre). Wrocław, W. B. Korn, 1806,,
12965 Campe (Kampe) Joachim Henryk (1746—1818). Zbiór podróży po wszystkich częściach świata przedsięwziętych dla oświecenia i zabawy młodzieży ułożony przez ... Z niemieckiego języka przetłómaczony. Kartą ieograficzną i ozdobnemi obrazkami upiękniony. Tomów II. Wrocław, W. B. Korn, 1805,
109604 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Zasady teologiczne i sekciarskie oraz satyryczność i traiczność. Przez Dr. Winc. Kraińskiego, Lektora Literatury polskiej i wymowy przy Uniwersytecie Wrocławskim. Prozą rymowaną. Wrocław, w własnym składzie wydawcy, druk. Wilh. Bog. Korna, 1859,
109582 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Filozofia i polityka oraz moralność, religijność i traiczność. Przez Dr. Winc. Kraińskiego. Prozą rymowaną. Wrocław, w własnym składzie wydawcy, druk. Wilh. Bog. Korna, 1858,
109594 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Nabożeństwo dla Polek przez X. Wincentego Kraińskiego, Missionarza Apostolskiego. W pieniach pobożnych. Wrocław, w własnym składzie wydawcy, druk. Wilh. Bog. Korna, 1858,
109591 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Ksiądz Wincenty przez Dr. Kraińskiego. Prozą wiązaną. Wrocław, w własnym składzie wydawcy, druk. W. G. Korna, 1858,
109601 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Środki i Przeszkody do poprawy i uszczęśliwienia ludzkości przez Dr. Kraińskiego. Wrocław, w własnym składzie wydawcy, druk. C. H. Storcha i Spółki, 1866,
109585 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Historya Literatury i Oświaty Ludów Słowiańskich przez Dr Kraińskiego Lektora Literatury Słowiańskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Wrocław, w własnym składzie wydawcy, druk. A. Neumanna, 1867,
109581 Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882). Dzieje narodu polskiego i Polska z grobu przez Dr. Kraińskiego. Prozą wiązaną. Wrocław, w własnym skladzie wydawcy, druk. C. H. Storcha i Spółki, 1859,
43362 Hautepierre Jan C. (zm. w Kaliszu 1813). Abrégé encyclopédique de toutes les sciences augmentée de l'histoire universelle jusqu'à nos jours. Par... Avec Estampes et Carte géographique. Seconde édition beaucoup augmentée. (Także tytuł polski:) Zbiór krótki encyklopedyczny wszystkich umieiętnosci pomnożony historyą powszechną aż do naszych czasów. Przez ... Z obrazkami i mappą geograficzną. Druga edycia znacznie pomnożona. Tom I—II. Wrocław, w Księgarni Wilh. Bogumiła Korna, 1806,