Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
64154 Gabryelczyk Kuba.
64155 Gabryelewicz J. B.
64156 Gabryella (pseud.).
64157 Gabryelski Edward. O karach cielesnych w szkołach elementarnych napisał i w dowód wdzięczności Gminie miasta Tarnowa poświęca..., nauczyciel przy c. k. szkole głównéj i kursie pedagogicznym w miejscu. Tarnów, nakł. autora, druk. Anastazego Rusinowskiego, 1869,
64158 Gabryelski Edward. Wady w obecnym ustroju szkół ludowych. Odczyt..., nauczyciela przy c. k. wyższéj szkole ludowéj i kursie pedagogicznym, miany na walném Zgromadzeniu nauczycieli dnia 4. Kwietnia 1871. w Tarnowie. Część I. Tarnów, nakł. Tarnowskiego Oddziału Tow. Pedagogicznego, czcionkami Anastazego Rusinowskiego; (Lwów, u Wilda), b. r., 1871,
64159 Gabryelski Edward.
64160 Gabryelski Korneli.
64161 Gabryelski Zygmunt (ur. 1870). Czem filozofja jest, a czem będzie. Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa (w rzeczywistości: nakł. autora), druk. W. Korneckiego, 1893,
64162 Gabryelski Zygmunt (ur. 1870). Czem filozofja jest a czem będzie. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, druk. W. Korneckiego, 1894,
64163 Gabryelski Zygmunt (ur. 1870).
64164 Gabryl Franciszek ks. (prof. U. J.; 1866—1914). O kategoryach Arystotelesa. (Odb. z t. 36 Rozpraw Wydziału Histor.-Filoz. Akademii Umiejętności w Krakowie). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Uniw. Jag., 1897,
64165 Gabryl Franciszek ks. (prof. U. J.; 1866—1914). Nieśmiertelność duszy ludzkiej w świetle rozumu i nowoczesnej nauki przez Ks. Dra... Kraków, nakł. autora, skład główny w Księgarni G. Gebethnera i Spółki, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1895,
64166 Gabryl Franciszek ks. (prof. U. J.; 1866—1914). Noetyka. Z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Uniw. Jag., 1900,
64167 Gabryl Franciszek ks. (prof. U. J.; 1866—1914). System filozofii. Tom I. Logika formalna. Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1899,
64168 Gabryl Franciszek ks. (prof. U. J.; 1866—1914).
64169 Gabryl Jan.
64170 Gabrys J. (tłumacz).
64171 Gabryś Jan.
64172 Gabryś Jerzy ks. (ok. 1840—1906).
64173 Gabryś Sebastian.
64174 Gabrysch Jan.
64175 Gabrysz Józef ks. Chrystus jako prorok, na podstawie czterech ewangelii, z niemieckiego przełożył ks. ... Przedruk z „Gazety Kościelnej". Lwów, z Drukarni Katolickiej Józefa Chęcińskiego, 1899,
64176 Gabryszewicz r.
64177 Gabryszewska Helena (zm. 1866).
64178 Gabryszewski.
64179 Gabryszewski Antoni (1864—1917). Atlas anatomiczny. B. r. (ok. 1895).
64180 Gabryszewski Antoni (1864—1917). O operacyach upiększających. Podał Dr...., b. I. asystent kliniki chirurgicznej Uniw. Jagiell. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1896,
64181 Gabryszewski Antoni (1864—1917). Des opérations au point de vue de l' esthétique (chirurgie decorative) par le dr. ... ancien chef de clinique chirurgicale et professeur à l'école des beaux-arts de Cracovie. Conférence faite au congrès de chirurgiens polonais, tenu à Cracovie. Paris—Cracovie, propriété de l'auteur, Imprimerie de W. Kornecki, 1897,
64182 Gabryszewski Antoni (1864—1917). Przyczynek do resekcyi szczęki górnej napisał Dr. ... elew kliniki chirurgicznej. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888,
64183 Gabryszewski Antoni (1864—1917). O tłuszczakach sznura nasiennego na pisał Dr. ... b. I. asystent kliniki chirurgicznej. Z kliniki chirurgicznej Prof. Rydygiera w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1897,