Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
49888 Kamocki Piotr.
49887 Kamocki Marian Apolinary (1804—1884).
49886 Kamocki Marian Apolinary (1804—1884). Marien-Apolinaire Kamocki. Paris, 1893.
49885 Kamocki Ludwik.
49884 Kamocki Ksawery (1839—1909).
49883 Kamocki Ksawery (1839—1909). Nasze odrodzenie na podstawie dzieła: „A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons” par E. Demolins opracował ... (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, Gebethner i Sp. w Krakowie, Drukarnia Dziennika Poznańskiego, 1900,
49882 Kamocki Ksawery (1839—1909). Le malaise de l'Europe. Diagnostic du mal et son traitement par Un homme d'Etat. Genève, Librairie Stapelmohr, 1893,
49881 Kamocki Julian.
49880 Kamocki Józef.
49879 Kamocki Franciszek.
49878 Kamocki.
49877 Kamocki.
49876 Kamocka Wanda.
49875 Kamocka T.
49874 Kamocka Krystyna z Promowiczów (1813—1898).
49873 Kamocka Józefa (1830—1897).
49872 Kamocka Józefa (1830—1897). Zasady poprawnego pisania i używania znaków pisarskich w przykładach wyłożyła .... Wydanie trzecie. Tamże [Warszawa, Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Noskowskiego], 1892,
49871 Kamocka Józefa (1830—1897). Zasady poprawnego pisania w przykładach, wyłożyła ... b. Nauczycielka Gimnazyjum Żeńskiego i Wyższych Zakładów Naukowych w Warszawie. Warszawa, Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Noskowskiego, 1879,
49870 Kamocka Józefa (1830—1897). Praktyczny wykład nauki języka polskiego według uchwał Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydanie 9te poprawne. Tamże [Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. P. Szymanowskiego], druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1900,
49869 Kamocka Józefa (1830—1897). Praktyczny wykład nauki języka polskiego ułożony przez ... b. Nauczycielkę Gimnazyjum Żeńskiego i Wyższych Naukowych Zakładów w Warszawie. Wydanie czwarte poprawne. Warszawa, Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1880,
49868 Kamocka Józefa (1830—1897). Praktyczny wykład nauki języka polskiego obejmujący etymologiją, składnią i pisownią, ułożony przez ... b. Nauczycielkę Gimnazyjum Żeńskiego i Wyższych Naukowych Zakładów w Warszawie. Wydanie drugie poprawne. Warszawa, Skład Główny w księgarni Michała Glücksberga, druk. J. Sikorskiego, 1873,
49867 Kamocka Józefa (1830—1897). Praktyczny wykład nauki języka polskiego, obejmujący źródłosłów, składnię i pisownię, ułożony przez ..., Nauczycielkę Gimnazyum Żeńskiego i Wyższych Naukowych Zakładów w Warszawie. Warszawa, Skład główny w księgarni Michała Glücksberga, druk. Gazety Polskiéj, 1870,
49866 Kamocka Józefa (1830—1897). Krótki wykład Katechizmu jako podręcznik dla matek, według planu i wskazówek Ks. Kazimierza Wnorowskiego, Prałata Scholastyka Kollegiaty Kieleckiej. Ułożyła ... Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1880,
49865 Kamocka Józefa (1830—1897). Bądź wola Twoja. Modlitwy i rozmyślania na wszystkie dni tygodnia i miesiąca, na wszystkie uroczystości kościelne i na wszelkie okoliczności życia, ułożone przez Kapłanów i Świętych katolickiego Kościoła ku czci i chwale Ukrzyżowanego Chrystusa z różnych źródeł zebrała i własnemi uzupełniła ... Egzemplarz dla kobiet. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1878,
49864 Kamocka Józefa (1830—1897). Teoryja stylu według pisowni uchwalonej przez Akademię Umiejętności w Krakowie ułożona. Wydanie drugie. Kraków, nakł. autorki, w Komisie księgarni G. Gebethnera i Spółki, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1894,
49863 Kamocka Józefa (1830—1897). Teoryja Stylu Polskiego napisana przez ... b. Nauczycielkę Gimnazyjum Żeńskiego i Wyższych Zakładów Naukowych w Warszawie. Warszawa, Skład Główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, Drukarnia Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, 1875,
49862 Kamocka Józefa (1830—1897). Podręcznik ułatwiający pisanie ćwiczeń, ułożyła ... b. nauczycielka Gymnazyjum Rządowego i Wyższych Zakładów Naukowych w Warszawie. Warszawa, skład Główny u Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1888,
49861 Kamocka Józefa (1830—1897). Pod Twoją obronę. Nabożeństwo dla dzieci na chwałę Boga i cześć N. P. M., ułożyła ... Wydanie nowe uzupełnione. Egzemplarz dla dziewcząt. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1886,
49860 Kamocka Józefa (1830—1897). Pod Twoją obronę. Nabożeństwo dla dzieci. Wydanie nowe. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1877,
49859 Kamocka Józefa (1830—1897). Pod Twoją obronę. Nabożeństwo dla dzieci. Na chwałę Boga i cześć N. M. P. ułożyła ... Wydanie nowe uzupełnione. Egzemplarz dla dziewcząt. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Juliusza Klinkhardta w Lipsku, 1872,