Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
64123 Gaboriau Emil (1832—1873). Kapitan Coutanceau opowiadanie… przełożyła z francuzkiego E. Karczewska. Dodatek do „Tygodnia". Petrokow (Piotrków), druk. L. Chodźki, 1880,
64124 Gaboriau Emil (1832—1873). Niewolnicy paryscy przez... Wyzyskiwacze. Część I—II. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, nakł. i druk. Kornela Pillera, 1872,
64125 Gaboriau Emil (1832—1873). Niewolnicy paryscy przez... Tajemnica rodziny Champdoce. Część III—IV. Tamże [Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, nakł. i druk. Kornela Pillera], 1872,
64126 Gaboriau Emil (1832—1873). Cudze pieniądze, powieść, przekład z francuzkiego. T. 1—2. Warszawa, J. Kaufman, 1874,
64127 Gaboriau Emil (1832—1873). Nad przepaścią. Romans kryminalny. 2 tomy. Warszawa, 1875,
64128 Gaboriau Emil (1832—1873). Złota szajka, powieść przez... Tom I—II. Warszawa, nakł. J. Kaufmana, druk. Aleks. Pajewskiego, 1872,
64129 Gaboriau Emil (1832—1873). Upadek, powieść przez ... Przekład z francuzkiego. Tom I—VI. (Biblioteka Romansów i Powieści. Wydawca i Redaktor Józef Kaufmann). Warszawa, nakł. J. Kaufmana, druk. Aleksandra Pajewskiego (tak na kartach tyt., na okładkach: nakł. i druk. J. Kaufmana, skład główny w księgarni Ungra i Banarskiego, od t. IV na kartach tyt. i na okł.: nakł. i druk. Józefa Kaufmana), 1872 (tak na kartach tyt., na okładkach: 1873),
64130 Gaboriau Emil (1832—1873). Upadek. Romans w sześciu tomach. Przekład z francuskiego. Warszawa, nakł. i druk. Saturnina Sikorskiego (od t. IV: nakł. i druk. Granowskiego i Sikorskiego), b. r. (1897),
64131 Gaboriau Emil (1832—1873). Gdzie winowajca? przez ... Z francuskiego. Według pierwszego wydania. Tom I—II. (Biblioteka Najciekawszych Powieści i Romansów. Tom VIII—IX). Lwów, nakł. Spółki Wydawnictwa „Biblioteki Najciekawszych Powieści i Romansów", Gubrynowicz i Schmidt, czcionkami Kornela Pillera, 1870,
64132 Gaboriau Emil (1832—1873). Zabójstwo fryzyera. Powieść przez ... Warszawa, nakł. redakcji tygodnika Romans i Powieść, druk. A. Pajewskiego, 1892,
64133 Gaboriau Emil (1832—1873).
64134 Gabourd Amédée (1809—1867).
64135 Gabriac (de). Humorystyczna wędrówka po Wschodzie przez hrabiego ... Przekład z francuzkiego. (Biblioteka Najnowszych Podróży, V). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1874,
64136 Gabriel. Imitation d'un chant populaire en Pologne. Lyon, impr. Rey et Sézanne, (1863),
64137 Gabriel. Obwieszczenie (dyrekcji policji o obowiązku dostarczania przez właścicieli realności wykazów zamieszkałych obcokrajowców; z datą: Kraków 11 VII 1848),
64138 Gabriel Franciszek.
64139 Gabriel J. dr med.
64140 Gabriel Jerzy.
64141 Gabriel ben Josua (Höschel) Schossburg (XVII w.). Brama pokuty. Elegia historyczna przez Znakomitego Rabina Gabryela syna Jozuego Herschel Schossburg dzieło drukowane w Amsterdamie, 1651 r. u Emmanuela Benwenisty. Przekład polski dokonany ze współpracownictwem Xawerego Korczak Branickiego. Paryż, Druk. Polska Adolfa Reiffa, 1879,
64142 Gabriel ben Josua (Höschel) Schossburg (XVII w.). La porte de la pénitence. Élégie historique par l'Éminent Rabbin Gabriel, fils de Josué. Ouvrage imprimé à Amsterdam en 1651, par Emmanuel Benveniste traduit de l' hébreu par M. Le Grand rabbin L. Wogue Professeur de Séminaire israélite de Paris, directeuer de l'Univers israélite. Paris, E. Dentu éditeur, Imprimerie de Poissy-S. Lejay et Cie, 1879,
64143 Gabriel Józef.
64144 Gabriel Karol. Przewodnik po Meisela anatomiczném, etnologiczném Muzeum przez ... następcę Meisela. Kraków, nakł. Karola Gabriela, druk. Józefa Fischera, 1894,
64145 Gabriel Perboyre bł. (1802—1840). Wspomnienie o życiu i śmierci bł. Jana Gabryela Perboyre misyonarza umęczonego za wiarę świętą w Chinach. (Odb. z Roczników Dzieła Św. Dziecięctwa P. Jezusa). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892,
64146 Gabriel Perboyre bł. (1802—1840). Życiorys bł. ks. Jana Gabryela Perboyra, Misyonarza, z dodaniem stosownych modlitw. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1894,
64147 Gabriel Perboyre bł. (1802—1840).
64148 Gabriel V.
64149 Gabrielidi V.
64150 Gabrielli Andrea. La Polonia. Canto. Napoli, 1863,
64151 Gabrielli Giov.
64152 Gabriello da Viareggio. I funerali del colonello Nullo. Napoli, Gargiulo, 1863,