Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
5846 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Popularny wykład o powietrzu. (Odb. z Przyrodnika). Tarnów, nakł. autora, Gebethner i Sp. w Krakowie, druk. J. Pisza, 1882 (1883),
4439 Bąba Józef ks. dr (1849—1936). Fałsze historyczne w rozprawie p. Tomasza Glińskiego, zamieszczonej w Sprawozdaniu dyrekcyi c. k. gimnazyum tarnowskiego za r. szkolny 1885, napisał ... prof. historyi i prawa kanon. w seminaryum biskupiem w Tarnowie. (Odb. z Pogoni). Tarnów, nakł. autora, druk. J. Pisza, 1885,
12836 Calderón de la Barca Don Pedro (1600—1681). Juliusza Słowackiego Książę niezłomny z ..., z hiszpańskiego. Tragedya w trzech częściach. (Biblioteka Uniwersalna, V i VI). Tarnów, druk. Włodzimierza Angelusa, 1880,
3880 Ausweis. Ausweis der Administration des Tarnower israelitischen Krankenhauses und Armenfondes über das Jahr 1860. Tarnow und Jasło, Druck von Anastas Rusinowski, 1861,
5079 Baliński Ludwik. Zdanie o gospodarstwie. Tarnopol, nakład wydawcy, drukiem Józefa Pawłowskiego, w komisie u K. Wilda, 1862,
4530 Bach J. D. Słowo prawdy. Tarnopol, nakł. wydawcy, druk. J. Pawłowskiego, 1884,
1572 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). O godności i obowiązkach kapłańskich, przekład polski X. W. Z. Tarnopol, nakł. tłómacza, Druk. Podolska, 1880,
81126 Jelski Aleksander (1834—1916). Wiadomość historyczna o pasiarni Radziwiłłowskiej w Słucku napisał ..., współpracownik Komisyi historyi Sztuki Akademii Umiejętności w Krakowie. (Odb. z t. V Sprawozdań Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce). Tamże, Skład główny w księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, 1894,
5599 Barącz Roman (1856—1930). Przypadek rany kłutej klatki piersiowej w okolicy serca, wypadnięcie płuca, wybroczyna piersiowa, Haemothorax, odma osierdzia, Pneumopericardium, wyleczenie. Odb. z Przegl. Lekar. Tamże [Warszawa, K. Kowalewski], 1899,
5598 Barącz Roman (1856—1930). Przypadek promienicy płuc i klatki piersiowej, wykład miany na II zjeździe chirurgów polskich w Krakowie w lipcu 1890. (Odb. z Przegl. Lekar.). Tamże [Warszawa, K. Kowalewski], 1891,
5607 Barącz Roman (1856—1930). W sprawie podwiązania i resekcyi tętnic kręgowych, jak również i resekcyi nerwu współczulnego celem leczenia padaczki samoistnej. (Odb. z Przegl. Lekar., 1893 nr. 21—24). Tamże [Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza], 1893,
4590 Bączkiewicz Jan Witalis dr. (1862— 1932). Leczenie dyfterytu gardzieli u dzieci. Odczyty kliniczne. Serya VI, zesz. IV, nr. 64. Tamże [Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, ], 1894,
4499 Babiński Józef (1857—1932). Paralysie hystérique systématique. Paralysie faciale hystérique. Extrait des Bulletins et Mémoires de la Société médicale des Hôpitaux de Paris (Séances du 28 octobre et du 4 novembre 1892). Tamże [Paris, G. Masson], 1892,
5821 Baranowski Mieczysław (1851—1898). Specyalna metodyka nauki geografii i historyi w szkołach ludowych. (Biblioteka dla nauczycieli szkół ludowych, tomik XIV). Tamże [Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, Druk. I Związkowa], 1892,
5007 Bálasits August Erwin dr prof. (1844— 1918). Ustawa z dnia 1 sierpnia 1895 o wykonywaniu sądownictwa i właściwości sądów zwyczajnych w sprawach cywilnych, (norma jurysdykcyjna) razem z Ustawą, zaprowadzającą ustawę o wykonywaniu sądownictwa i właściwości sądów zwyczajnych w sprawach cywilnych, na język polski przełożył i dodatkowymi objaśnieniami opatrzył... (Wydawnictwo ustaw austryackich w polskim przekładzie, tom 1, część 1). Tamże [Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. Pillera i Sp.,], 1895,
1568 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Droga uświątobliwienia przez... Wyd. 2gie. Tom I. O dążeniu do doskonałości. Tamże [Kraków], nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
11879 Bujwid Odo dr prof. U. J. (1857—1942). IV pop. wykł.: O tytoniu i napojach alkoholowych. Wydaw. Groszowe im. Kościuszki, rok V, serya II, książeczka 18. Tamże [Kraków, nakł. Wyd. Groszowego im. Kościuszki, druk. Uniw. Jag.,], 1896,
11881 Bujwid Odo dr prof. U. J. (1857—1942). VI wykład: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach zachorowania. Wyd. Groszowe im Kościuszki, rok V, serya II, książeczka 20. Tamże [Kraków, nakł. Wyd. Groszowego im. Kościuszki, druk. Uniw. Jag.,], 1896,
4689 Badeni Jan ks. T. J. (1858—1899). Ruch ludowy w Galicyi. (Odb. z Przeglądu powsz.). Tamże [Kraków, druk. W. Anczyca i Spółki], 1895,
4688 Badeni Jan ks. T. J. (1858—1899). Robotnicy polscy w Saksonii. (Odb. z Przeglądu powsz.). Tamże [Kraków, druk. W. Anczyca i Spółki], 1890,
5592 Barącz Roman (1856—1930). Przyczynek do techniki antroattikotomii. (Odb. z Przeglądu Lek.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1900,
5593 Barącz Roman (1856—1930). Przyczynek do techniki zamknięcia światła jelita. (Odb. z Przeglądu Lek.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1900,
4763 Bądzyński Stanisław (w pracach niem. często Bondzyński) prof. (1862—1929). W sprawie dodawania kwasu salicylowego do środków spożywczych. (Odb. z Przeglądu lek.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1899,
13533 Cercha Maksymilian dr (1860—1927). Przypadek pęknięcia macicy podczas porodu z powodu wodogłowia płodu, wyzdrowienie. Odb. z Przegl. lek. Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1891,
5595 Barącz Roman (1856—1930). Dalsze przyczynki do chirurgii jelit: O pięciu resekcyach jelit. (Odb. z Przeglądu Lekarsk.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1890,
5594 Barącz Roman (1856—1930). Przyczynki do chirurgii żołądkowojelitowej. (Odb. z Przeglądu Lekar.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1885,
3897 Auszug. Auszug aus dem Berichte des Verwaltungsrates und der Direction der Wechselseitigen Versicherungs-Gesellschaft in Krakau über die Geschäfts-Ergebnisse des Jahres 1892/93 erstattet der betreffenden General-Versammlung in der Sitzung am 3 Juni 1893 unter dem Vorsitz des Präsidenten Sigmund Ritter von Dembowski. Tamże [Krakau, Druck von VI. L. Anczyc et Comp.], 1893,
9300 Borucki Aleksander. Józef Ignacy Kraszewski, jego życie i zasługi. Biblioteka tanich książ. t. XXXII XXXIII. Tamże [Cieszyn, nakł. i druk. Henryka Feitzingera], 1888,
4397 B. S. M. Sen dziewczynki, przez S. M. B. Tamże [Bochnia, Pisz], 1856,
4398 B. S. M. Upomnienie dla ludu wiejskiego, które niech każdy czyta, kto czci pamięć dusz zmarłych, przez S. M. B. Tamże [Bochnia, Pisz], 1856,