Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
48931 Kalina Antoni (1846—1906). Uwagi nad Rozbiorem krytycznym Pieśni „Bogarodzica” napisanym przez Dr. A. Kalinę, a przejrzany (!) przez Dr. Jana Rymarkiewicza. Napisał Dr. ... (Nadb. z Warty). B. m. b. r. (Poznań, 1880),
48930 Kalina Antoni (1846—1906). System konjugacyi polskiej napisał Dr. ... (Odb. z Muzeum). Lwów, nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, I Związkowa Drukarnia, 1889,
48929 Kalina Antoni (1846—1906). Studya nad historyą języka bułgarskiego Napisał Dr.... Cz. I—II. (Odb. z t. XIV i XV Rozpraw Wydz. Filologicznego Akademii Umiejętności). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, druk. Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1891,
48928 Kalina Antoni (1846—1906). Rozbiór krytyczny pieśni „Bogarodzica”, napisał Dr. ... Lwów, nakł. Włodzimierza Spasowicza, główny skład w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Drukarnia Ludowa, 1880,
48927 Kalina Antoni (1846—1906). Przyczynek do historyi konjugacyi słowiańskiej napisał ... (Odb. z t. II i III Prac Filologicznych). Warszawa, E. Wende i Sp., druk. Józefa Jeżyńskiego, 1888 (na okładce: 1889),
48926 Kalina Antoni (1846—1906). Projekt jednolitego skrócenia tytułów zabytków staropolskiego języka. Referat na zjazd im. Kochanowskiego. (Odb. z t. V Archiwum Komisyi literackiej Akademii Umiejętności). Tamże [Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki], 1884,
48925 Kalina Antoni (1846—1906). Pieśń świętojańska o Sobótce rozbiór krytyczny napisał Dr. ... (Odb. z Przeglądu Powszechnego). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1885,
48924 Kalina Antoni (1846—1906). Prostych ludzi w wierze nauka. Dyjalog z rękopisu z początku wieku XVI. (Odb. z Prac Filologicznych). B. m. b. r. (Warszawa, 1891),
48923 Kalina Antoni (1846—1906). O liczebnikach w języku staropolskim jako przyczynek do historyii języka polskiego przez Dra ... (Odb. z t. VI Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Filologicznego Akademii Umiejętności). B. m. b. r. (Kraków, 1878),
48922 Kalina Antoni (1846—1906). La langue des Tziganes Slovaques par le Dr. ... Professeur agrégé a L'Université de Leopol. Posen, J. K. Żupański, éditeur, Imprimerie de M. Marx, 1882,
48921 Kalina Antoni (1846—1906). Komedya o Mięsopuście z rękopisu z początku XVI wieku wydał Dr. ... (Odb. z tomu II Prac Filologicznych). Warszawa, druk. braci Jeżyńskich (dawniej J. Ungra), 1888,
48920 Kalina Antoni (1846—1906). Jubileusz Unii Brzeskiej. Odczyt miany na Walnem Zgromadzeniu Arcybractwa Najświętszej Panny Maryi, Królowej Korony Polskiej, na dniu 2 maja b. r. w sali ratuszowej we Lwowie. (Odb. z Gazety Kościelnej). Lwów, druk. Władysława Łozińskiego, 1896,
48919 Kalina Antoni (1846—1906). Historia języka polskiego (Lwów, 1883);
48918 Kalina Antoni (1846—1906). Antoniego Małeckiego Gramatyka Języka polskiego szkolna. — Wydanie ósme, skrócone i uproszczone. Odbitka z Muzeum. Rocznik VII. Zeszyt IX i X. Lwów, nakł. autora, 1891, str. 243, 2 nieliczbowane. B. m. b. r.,
48917 Kalina Antoni (1846—1906). Glagolitica. Würdigung neuentdeckter Fragmente, von Dr. V. Jagić, wirklichem Mitgliede der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mit 2 (10) Tafeln (w Denkschriften der Kais. Akad. d. Wiss. Philosoph.-hist. Cl. Bd. XXXVIII, — Wien 1890, i osobna odbitka, str. 62). (Odb. z Przeglądu Polskiego). B. m. dr. b. r. (Kraków, druk. Czasu, 1891),
48916 Kalina Antoni (1846—1906). Formy gramatyczne języka polskiego do końca XVIII wieku przez ... Praca konkursowa uwieńczona nagrodą przez redakcyą Biblioteki Warszawskiej. (Tak na karcie tytułowej, na okładce tytuł:) Historia Języka polskiego przez ... Tom pierwszy. Formy gramatyczne. Praca konkursowa uwieńczona nagrodą przez Redakcyą Biblioteki Warszawskiej. Lwów, nakł. autora, Główny skład w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Drukarni Ludowej, 1883,
48915 Kalina Antoni (1846—1906). Artykuły prawa magdeburskiego z rękopisu około roku 1500 przez Dra ... (Odb. z tomu VII Rozpraw i Sprawozdań Wydz. Filologicznego Akademii Umiejętności). Kraków, nakł. Akademii, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1880,
48914 Kalina Antoni (1846—1906). Anecdota palaeopolonica III. (Nadb. z: Archiv für Slavische Philologie. Bd. VI, 1882). B. m. b. r. (1882),
48913 Kalina Antoni (1846—1906). Anecdota palaeopolonica. II. (Aus dem Archiv für Slavische Philologie. Bd. III, 1879). B. m. b. r. (1879),
48912 Kalina Antoni (1846—1906). Anecdota palaeopolonica. (Nadb. z: Archiv für Slavische Philologie, Bd. III, 1879), B. m. b. r. (1879),
48911 Kalina Antoni (1846—1906). Anecdota palaeopolonica. Ein Beitrag zur Geschichte der altpolnischen Sprache von Dr. ... (Separatabdruck aus dem Archiv für Slavische Philologie, Bd. III, Heft I, 1879). B. m. b. r. (1879),
48910 Kalina. (Tygodnik, od nru 27 r. 1867: dwutygodnik, od nru 13 r. 1869: tygodnik). Kraków, redaktor odpowiedzialny i nakładca: Tadeusz Wojciechowski (od nru 4 r. 1867: nakładca Alfred Szczepański, red. odp.: Michał Bałucki, od nru 3 r. 1869: red. odp. i wyd.: St. Gralichowski, od nru 13 r. 1869 redakcją kierował Aleksander Dawidowicz, od nru 11 r. 1870 wyd. i red. odp.: Wincenty Kornecki), druk. Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego (od nru 10 r. 1869: druk. Czasu W. Kirchmayera, od nru 2 r. 1870: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, od nru 3 r. 1870: druk. Wł. Jaworskiego), 1866 (nr 1 z 1 X) — 1870 (ostatni nr 28 z 15 X),
48909 Kalina (pseud.).
48908 Kalin K.
48907 Kaligrafia.
48906 (Kaligrafia). Kaligrafia polska, francuzka, łacińska, niemiecka i ruska. Dla młodzieży polskiej ułożona. Nowa, poprawna i pomnożona edycya. Wrocław, nakł. Wilhelma Bogumiła Korna, 1833,
48905 (Kaligrafia). Kalligrafia polska, francuzka, łacińska i niemiecka, podług najnowszych i najlepszych wzorów angielskich dla młodzieży polskiej ułożona. Wrocław, nakł. Wilhelma Bogumiła Korna, 1825,
48904 Kaliga (Caliga) Karol Prokop (1785—1845). Ueber die Krankheiten der Zahne und die Mittel sie zu heilen. Wien, 1838,
48903 Kaliga (Caliga) Karol Prokop (1785—1845). O chorobach zębów. I. O środkach leczenia takowych Napisał ... nadzwyczajny profesor dentystyki przy Wszechnicy Lwowskiej noszącej najwyższe imię J. C. K. Mości Franciszka Pierwszego. Przekład z niemieckiego. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1840,
48902 Kalifornia.