Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
64063 G. R.
64064 G. R. P. Vie de saint Stanislas Kostka. Paris, libr. Saint-Paul, 1899,
64065 G...ry Władysław. Instrukcya o obowiązkach jakie z ustawy wojskowej wynikają. Do użytku w szkole podoficerów i szeregowców oraz wierny poradnik dla wszystkich do wojskowej służby zobowiązanych. Tłumaczył z niemieckiego Władysław G...ry w 55 pułku piechoty. Lwów. nakł. autora, druk. A. Waydowicza — przedtem M. F. Poremby, 1876,
64066 G. S. O siedmiu mędrcach. Historya arcyciekawa przerobiona i wydana przez S. G. Poznań, w Księgarni Nowej, 1847,
64067 G. S. O siedmiu mędrcach historya arcyciekawa. Wydana przez J. S.(!). Wadowice, nakł. i druk. Fr. Foltyna, 1874,
64068 G. S. Die industrielle Politik Russlands in dessen polnischen Provinzen. (Nadb. z stuttgarckiej Neue Zeit, zesz. 51 z r. 1894),
64069 G. S. Wiersz do Rodakow. Z powinszowaniem Nowego Roku 1831. B. m. b. r.,
64070 G. S.
64071 G. S. Ks. Franciszkanin.
64072 G. S. ks. Odczyt Ks. S. G. miany w Klubie Truskawieckim 30-go VII. 1897. Na dochód kościółka w Hołoskowie. Pamiątka z Truskawca. Brody, z Drukarni Feliksa Westa, 1897,
64073 G. S. H.
64074 G…. S..... fr….
64075 G.... S. W.
64076 G. Seweryn.
64077 G. St. Urwane akordy. Poezye przez St. G. Na dochód „Gwiazdy". Lwów, nakładem M. Darowskiego, na składzie u Gubrynowicza & Schmidta, 1875,
64078 G. St.
64079 G. St. ks.
64080 G. St. L. Hindernisse des Fortschrittes der Volkswirthschaft in Galizien. Von St. L. G. Lemberg, in Commission bei Karl Wild, Buchdruckerei von E. Winiarz, 1863,
64081 G. T. Menażerya zwierząt, z roku 1846. B. m. b. r. (Lwów, 1848),
64082 G. T. Zycie (!) Najświętszej Maryi Panny wierszem napisane przez T. G. Dochód przeznacza się na szkółkę polskich dzieci w Elizawetgradzie. Kraków, nakł. autorki, druk. W. Korneckiego, 1882,
64083 G. V.
64084 G. W. List o Religii, dr J. W. Alojzego hr. Ankwicza arcy-biskupa lwowskiego, z okoliczności jego listu pasterskiego pisany. B. m. b. r. (Lwów, 1818),
64085 G. W. Pamiątka obchodu 500-letniej rocznicy koronacyi i zaślubin Jadwigi królowej polskiej z Jagiełłą Wielkim Księciem Litewskim. (Odb. z Kalendarza na r. 1885). Kraków, staraniem Czytelni Ludowej, nakł. H. Nowoleckiej, Druk. Związkowa, 1886,
64086 G. W.
64087 G. W. A.
64088 G. Wł. Ewa Miaskowska. Obrazek Dramatyczny w czterech odsłonach, z czasów oblężenia Trębowli. Przez Wł. G. Poznań, nakł. L. Rzepeckiego, druk. W. Simona, 1890,
64089 G. Wł.
64090 G. X.
64091 *G. *X.
64092 G. Z.