Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
49978 Kancyonal. Kancyonal pieśni nabożnych według obrządku Kościoła Katolickiego na uroczystości całego roku, z przydatkiem nowych Pieśni osobliwie o Bożem Narodzeniu. Za pozwoleniem Cenzury Rządowej przedrukowany Na Jasnej Górze Częstochowskiej 1844,
49977 Kancyonal. Kancyonal zawierający w sobie Pieśni chrześciańskie. Z przydatkiem Modlitw dla użytku młodzieży ewangelickiéj. Cieszyn, nakł. Edwarda Feitzingera, druk. Henryka Feitzingera i Sp., Wiedeń i Cieszyn, 1882,
49976 Kancyonal. Kancyonal zawierający w sobie Pieśni Chrześciańskie porządkiem słusznym tak z starodawnych iako i świeżo przetłumaczonych i złożonych zebrane. Z Przydatkiem Modlitew także z Summaryuszem Kateizmowym i reiestrami potrzebnymi. Nowo wydany. Edicya XI (!). Cum Censura. Brzeg, nakł. i druk. C. G. Wolfarta, 1802,
49975 Kancyonal. Kancyonal katolicki pieśni nabożnych na cały rok. (168 pieśni, nieszpory i Gorzkie żale). Mikołów, T. Nowacki, 1871,
49974 Kancyonal katolicki, 120 Pieśni. Kancyonal katolicki, 120 Pieśni obejmujący. Mikołów, 1869,
49973 Kancyonal (Mały) najużywańszych do nabożeństwa. Mały Kancyonal najużywańszych do nabożeństwa pieśni z dodatkiem zwykłych modlitw. Wydany przez ,,Dziedzictwo błog. Jana Sarkandra”. Za pozwoleniem Zwierzchności Duchownéj. Cieszyn, nakł. Dziedzictwa, druk. G. Axtmanna we Frysztacie, 1886,
49972 Kancyonal muzyki. Kancyonal muzyki kościelnej, do użytku kościołów parafialnych. Warszawa, Zawadzki i Węcki, 1825,
49971 Kancyonal katolicki zawierający Modlitwy. Kancyonal katolicki zawierający Modlitwy i Pieśni na Zbudzowanie i rozmnożenie pobożności ... (Opole, 1840);
49970 Kancyonal i książka. Kancyonal i książka modlitewna na cały rok. Do nabożeństwa kościelnego i domowego. Cieszyn, druk. i nakł. Karola Prochaski, 1865,
49969 Kancyonal czyli Kantyczki. Kancyonal czyli Kantyczki pieśni nabożnych według obrządku Kościoła św. katolickiego na uroczystości całego roku, z przydatkiem wielu nowych o różnych Świętych Pańskich,
49968 Kancyonal. Kancyonal i Kantyczka czyli Zbiór najnowszych pieśni na cały rok z nowenną na adwent. Na duchowną pociechę i pożytek ludzi pobożnych. Wadowice, nakł. i druk. spadkobierców J. Pokornego, 1861,
49967 Kancyonał czyli Kantyczka. Kancyonał czyli Kantyczka. Kraków, nakł. i druk. Gieszkowskiego, 1841,
49966 Kancyonal. Kancyonal wsseobecneg Swateg Cýrkwe na celý rok k wětssy Ctj a Chwále Božj. K potéssenj wssem prawo-wěřjcym wydany od duchownjch Pastýřůw, o spasenj lidské horliwě pečugjcych, w knižetstwj Těssinském w hornjm Slezsku. S powolenjm c. k. censury a schwálenjm knjžecýho biskupského generálnjho Wikarjátu Wratislawského biskupstwj c. k. podjlu we Frideku. W Těssině, pjsmem a nákladem Karola Prochásky, cýs. král. priw. kragského Knihotlačitele, 1829,
49965 Kancelaryjny egzamin.
49964 Kancelarie (biskupie).
49963 Kancelaria.
49962 Kanavelović Petar (1631—1719). Ivanu Sobieski kralju poljačkomu osloboditelju Beča spievao ... vlastelin corculanski. U Dubrovniku, Troškom P. Fr. Martekini Izdavatelja, 1850,
49961 Kanawal Mich. Franz.
49960 Kanaris Konstantyn.
49959 Kanarek.
49958 Kanaparz Jan.
49957 Kanał, kanały.
49956 Kanalizacya. Kanalizacya miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlataneryi w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wytępienia ludności słowiańskiej nad Wisłą (Kraków, 1900);
49955 Kanalizacja.
49954 Kanalisation. Die Kanalisation von Zoppot (Sopot). Danzig (Gdańsk), Druck von A. W. Kafemann, 1895,
49953 Kanal. Allgemeine Kanal -und Graben-Ordnung für die Melioration der in dem Regierungs-Bezirk Posen belegenen Obra-Bruch-Gegenden. Ogólny (!) regulamin względem bicia kanałów i rowów celem melioracyi łęgu Obry . Posen, b. r. b. dr.
49952 Kanal. Der Elbin-Oberländische Kanal und seine Bauwerke. Mit einem Anhange enthaltend den Frachttarif und das Kanal-Polizei-Reglement. Elbing (Elbląg), Verlag von Leon Saunier, 1863,
49951 Kanada.
49950 Kan (pseud.).
49949 Kamyn Erazm.