Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
48961 Kaliniewicz Jan ks.
48960 Kaliniewicz Jan ks. Mowa przy założeniu kamienia węgielnego i poświęceniu zakładu dla głuchoniemych. We Lwowie dnia 26. września 1841. Przez X. … byłego katechetę tego zakładu, a teraz katechetę przy szkole siérót u WW. Sióstr Miłosierdzia we Lwowie. Na korzyść Instytutu głuchoniemych. Tamże [Lwów, druk. Piotra Pillera], 1841,
48959 Kaliniewicz Jan ks. Mowa miana przy poświęceniu nowego Instytutu dla wychowania młodzieńców do stanu duchownego we Lwowie, dnia 29 Września 1842, przez X. … Katechetę Szkoły Sierót u WW. Sióstr Miłosierdzia we Lwowie i przełożonego w Seminarium chłopców. Na korzyść tegoż Seminarium chłopców. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1842,
48958 Kaliniak Jan.
48957 Kalinczak Jan.
48956 Kalinčak Jan (1822—1871).
48955 Kalinčak Jan (1822—1871). Restauracyja. Obrazy z niedawnych czasów. Powieść Jana Kalinczaka. Przełożył ze słowackiego Bronisław Grabowski. Warszawa, nakł. redakcyi Opiekuna Domowego, Drukarnia Opiekuna Domowego, 1874,
48954 Kalina W.
48953 Kalina W.
48952 Kalina Stanisław (z Berlina).
48951 Kalina S.
48950 Kalina Paweł (1872—1945). Nowa mnemonika czyli sztuka kształcenia i wzmocnienia pamięci, tudzież sposoby ułatwiające naukę języków obcych, spamiętanie imion własnych, chronologii, statystyki, chemii etc, ułożył podług najnowszych i najlepszych źródeł ... Warszawa, druk. Tow. komand. St. J. Zaleski & Co., 1898,
48949 Kalina Łukasz (z Lublina).
48948 Kalina Lucyna. Żuanita. Nowela przez ... Poznań, nakł. L. Rzepeckiego Fil. Dra, druk. W. Simona, 1890,
48947 Kalina Lucyna. Walka przesądów. Tamże [Poznań, nakł. L. Rzepeckiego, druk. W. Simona],
48946 Kalina Lucyna. Sprzysiężeni, powieść z czasów napaści Joachima Murata na Sycylią. Tamże [Poznań, nakł. L. Rzepeckiego, druk. W. Simona],
48945 Kalina Lucyna. Wesoła przygoda z czasów Augusta IIgo przez L. K. Tamże [Poznań, nakł. L. Rzepeckiego, druk. W. Simona], 1893,
48944 Kalina Lucyna. Obrazek z Rewolucyji francuzkiej roku 1793go. Powieść historyczna przez L. K. Poznań, nakł. L. Rzepeckiego, druk. W. Simona, 1893,
48943 Kalina Lucyna. Ferida, czyli zemsta Arabki, romans przez L. K. (Odb. z Gońca Wielkopolskiego). Poznań, nakł. i druk. W. Simona, 1892,
48942 Kalina Lucyna. Dżelma, fletnista z Medei. Przez... Poznań, nakł. L. Rzepeckiego fil. dra, druk. W. Simona, 1890,
48941 Kalina Lucyna. Duchy ciemności, t. I— II (Poznań);
48940 Kalina L. B. (pseud.).
48939 Kalina Josef Jaroslav (1816—1847). Tłumaczył na język czeski A. Mickiewicza (Powrót taty, w czasopiśmie: Včela XV, 1848); Ad. Gorczyńskiego (Górnica); K. W. Wójcickiego (Dobosz, Straszny dwór, w czasopiśmie: Vlastimir z r. 1840).
48938 Kalina J.
48937 Kalina B. L. (pseud.).
48936 Kalina Emil.
48935 Kalina Antoni (1846—1906).
48934 Kalina Antoni (1846—1906). O miękkich zgłoskach w języku staropolskim. (Odb. z Przeglądu Powszechnego). Tamże [Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki], 1884,
48933 Kalina Antoni (1846—1906). Jakich zasad trzymać się należy w transkrypcyi rękopiśmiennych i drukowanych zabytków polskich od najdawniejszych czasów do XVII wieku. Referat na Zjazd im. Kochanowskiego. (Odb. z t. V Archiwum Komisyi Literackiej Akademii Umiejętności). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1884,
48932 Kalina Antoni (1846—1906). Johann Parum Schulze's Wörterbuch der polnischen Sprache. (Nadb. z: Anzeiger der Akademie der Wissenschaft). Krakau, Univ.-Buchdruck., 1893,