Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
64003 G. Iwan. Dostopamiatnyja czerty iz żyzni Gienierała Fieldmarszała, Kniazia Warszawskago, Grafa Iwana Fiodorowicza Paskiewicza Eriwanskago, i chrabrych jego spodwiżnikow, zakluczajuszczija w siebie wsie wojennyja sobytija triech dostopamiatnych Kampanij: Piersidskoj, Turieckoj i Polskoj, prosławiwszych orużyje russkoje, s prisowokuplenijem Istoriczeskago obozrienija Polskoj Riewolucii, raznych Wysoczajszych rieskriptow, prikazow Fieldmarszała, Wojenno-Istoriczeskich powiestwowanij, pisiem, boleje sta aniekdotow, otnosjaszczichsja ko wsiem triem Kampanijam i — dla srawnienija — podrobnago opisanija wziatija szturmom Pragi i pokorienija Warszawy niezabwiennym Grafom Suworowym Rymnikskim, Kn. Italijskim. Czast' I—VI. Moskwa, w Tipografii N. Stiepanowa, 1833,
64004 G. Iwan. Godne pamięci zarysy z życia jenerał-feldmarszałka Księcia Warszawskiego hrabi Jana Teodorowicza Paskiewicza Erywańskiego i walecznych jego towarzyszów obejmujące w sobie Wszystkie wojenne zdarzenia trzech pamiętnych kampańji: Perskiéj, Tureckiéj, i Polskiéj, które oręż Rossyjski wsławiły. Tom I—VI. Warszawa, w Drukarni pod Firmą M. Chmielewskiego, 1843 (t. I—V) — 1844 (t. VI),
64005 G. Izabella.
64006 G. Izabella g. J.
64007 G. J. O abdykacyi politycznej napisał J. G. (Odb. z Reformy). Kraków, nakł. Wydawnictwa Reformy, G. Gebethner i Sp., Druk. Związkowa, 1882,
64008 G. J. Nowyj russko-polskij bukwar' sostawlennyj I. G. (Także tytuł polski:) Nowy rusko-polski elementarz ułożony przez J. G. Warszawa, nakł. Karola Arensteina, druk. Aleksandra Ginsa, 1867,
64009 G. J. Najnowszy elementarz Języka Niemieckiego przez J. G. Warszawa, nakł. Karola Arensteina, druk. Aleksandra Ginsa, 1867,
64010 G. J. Karolina czyli Nowa Pamela z Francuzkiego przez J. G. tłomaczona. Tom I—III. Kraków, w Drukarni Gröblowskiey, 1809,
64011 G. J. Mustasz, pudel normandzki. Z niemieckiego przez J. G. Warszawa, drukarnia Rylla, 1831,
64012 G. J. Opisanie miast Jeruzalem i Bethleem tudzież okolic i miejsc świętych zwiedzanych przez pobożnych pielgrzymów. Z najsławniéjszych Autorów Podróży, przełożył na język polski J. G. Warszawa, w Biurze Zleceń przy ulicy Wierzbowej nr 473 lit. C, 1835,
64013 G. J. Sprawa Polski na teraz w obec Europy. B. m. (Kraków), druk. Ż. J. Wywiałkowskiego, 1863,
64014 G. J. O Żydach przez J. G. Warszawa, 1818,
64015 G. J.
64016 G. J. Hr.
64017 G. J. Ks.
64018 G. J. Polak z Korony Obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki,
64019 G.... J., Radca Ob. (wodowy) W.(ojewództwa) M.(azowieckiego). Uwagi nad stanem włoscian polskich przyczynami ich ubóstwa, i sposobami iakiemi by stan ich mógł zostać zmienionym, w skutku proiektu przed sejm wniesionego, względem zamiany w dobrach narodowych robocizn na czynsze w gotowiznie. Dnia 18 Kwietnia 1831 roku. B. m. b. r.,
64020 G. J. D. Z.
64021 G. J. F.
64022 G. J. K. Michał Świętorzecki. Wspomnienie pośmiertne. Kraków, nakł. Wydawnictwa Nowej Reformy, Drukarnia Związkowa, 1892,
64023 G. J. K.
64024 G. J. O.
64025 G. J. T.
64026 G. J. X. K. M. P. Do Jaśnie Wielmożnego JMC. Xiędza Hrabi Nałęcz z Gorzenia Górzeńskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, poznańskiego, orderów Orła Białego, Czerwonego i s. Stanisława Kawalera, w dniu wzięcia palliusza dnia 30. lipca 1822. Poznań, druk. Wilh. Dekera i Spółki, 1823,
64027 G. Julia.
64028 G*** Julia.
64029 G…. Julian w L….
64030 G. K. Niezależni. Chicago, (1898),
64031 G. K. Oda w Dzień Jmienin (!) J. Wey Franciszki z Rzętkowskich Glisczyński(!). B. m. (Bydgoszcz), w Drukarni Grünauera, b. r. (ok. 1800),
64032 G. K. Wzory rachunkowości rolniczej praktycznie do potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowane. Na podstawie buchalteryi podwójnej opracował K. G. Warszawa, nakł. autora, skład główny w Księgarni Jana Fiszera, druk. W. Csernáka, 1899,