Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
49021 Kalinowski F.
49020 Kalinowski Etienne (Stefan). La Presse (vers). Agen, imp. du Journal d'Agen, 1878,
49019 Kalinowski Eliasz.
49018 Kalinowski Bolesław.
49017 Kalinowski Baltazar (ur. ok. 1827, zm. 1884).
49016 Kalinowski Baltazar (ur. ok. 1827, zm. 1884). O razwitii i rasprostranienii idiei swobodnoj torgowli i o primienienii jeja k położitielnym zakonodatielstwam w gławnych zapadno-jewropiejskich gosudarstwach. Razsużdienije ... Sankt-Pietierburg, w tipografii Riumina i Komp., 1859,
49015 Kalinowski B. Zwycięzca z pod Wiednia, czyli Walka Polaków z Turkami opowiedział ... (Z rysunkami). Łódź, nakł. M. Nietyxy, druk. J. Szcześniewskiego, 1899,
49014 Kalinowski B.
49013 Kalinowski (nauczyciel).
49012 Kalinowski.
49011 Kalinowski (burmistrz m. Rzeszowa).
49010 Kalinowski (burmistrz m. Rzeszowa). Dla objaśnienia do sprawy kopytkowego dla miasta Rzeszowa. Rzeszów, druk. J. A. Pelara (H. Czernego), 1884,
49009 Kalinowska Maria z Gruszeckich. Pamięci Ludwika Rozwadowskiego. Warszawa, druk. Aleks. Ginsa, 1870,
49008 Kalinowicz Grzegorz.
49007 Kalinowa.
49006 Kalinov. Obrazy z historie polskej. Z polskeho preložil ... (Knižnica zábavného i užitečneho čitania). Trnáva, tlačou a nakladom G. i E. Bežo, b. r. (ok. 1890),
49005 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886).
49004 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Żywot Tadeusza Tyszkiewicza, opowiedział ... Poznań, w Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego. druk. W. Deckera i Spółki, 1853,
49003 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Znaczenie świętych w historyi Przez X. ... C. R. (Odb. z Przeglądu Lwowskiego). Lwów, Drukarnia Ludowa, 1881,
49002 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Ustawa Trzeciego Maja. Ustęp z niewydanego 3-go tomu „Sejmu Czteroletniego”. Petersburg, Skład główny w księgarni Br. Rymowicza, druk. Kraju (Trenke i Fusnot), 1888,
49001 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Stowarzyszenie Opieki nad Internatem Ruskim XX. Zmartwychwstańców we Lwowie. Ogólne Zebranie odbyte we Lwowie 5 marca i w Krakowie 11 marca 1883. (Sprawozdanie X. ... C. R.). Lwów, nakł. Stowarzyszenia Opieki, druk. Drukarni Ludowej, 1883,
49000 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Stosunek Polaków i Rusinów do Internatu Ruskiego XX. Zmartwychwstańców we Lwowie. (Sprawozdanie odczytane na Walnem Zgromadzeniu Stowarzyszenia Opieki nad tymże Internatem w Marcu 1884). Lwów, nakł. XX. Zmartwychwstańców, Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1884,
48999 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Sprawa ruska na Sejmie czteroletnim. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp. w Krakowie, 1884,
48998 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Sejm czteroletni. Napisał X. ... ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Tom pierwszy. Wydanie trzecie, przejrzane. Tamże [Kraków, nakł. i druk. Czasu, ], 1884,
48997 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Sejm czteroletni napisał X. ... ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Tom pierwszy. Wydanie drugie. Tamże [Kraków, nakł. i druk. Czasu], 1881,
48996 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Sejm czteroletni, napisał X. ... ze Zgromadzenia Zmartwychwstania PańskiegoTom pierwszy. Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1880,
48995 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Schyzma i Unia. Dwie konferencye powiedziane w kościele P. Maryi w Krakowie 16 i 17 Marca 1883 roku. Lwów, nakł. autora, w księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Czasu w Krakowie, 1883,
48994 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Rząd rossyjski i jego teraźniejsza polityka. (Odb. z Wiadomości Polskich). Paryż, druk. L. Martineta, 1858,
48993 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Rozmyślania o Męce Chrystusa Pana ułożone podług nauk X. ... Kraków, nakł. XX. Zmartwychwstania Pańskiego, (Spółka Wyd.), druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1893,
48992 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Der vierjährige Polnische Reichstag, 1788 bis 1793, von ... Aus dem Polnischen übersetzte deutsche Originalausgabe. Erster Band. Die Ereignisse der Jahre 1787 bis 1789 umfassend. Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung, gedruckt in der königl. Hofbuchdruckerei von E S Mittler & Sohn, 1896,