Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
71503 Grudziński Stanisław (1852—1884). Dwie mogiły. Poemat na tle podań ludu ukraińskiego osnuty. Warszawa, Maurycy Orgelbrand, druk. S. Orgelbranda Synów, 1879,
71504 Grudziński Stanisław (1852—1884). Mołodiec-barysznia, roman, s polskago. Moskwa, 1882,
71505 Grudziński Stanisław (1852—1884). Nowele. Zamieć zimowa. — Koncert. — List bezimienny. — Nr. 2564. — Śnieżyca. — Lala. — Okno na poddaszu. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1887,
71506 Grudziński Stanisław (1852—1884). Wbrew opinii. Powieść obyczajowa przez... Tom I—II. Warszawa, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
71507 Grudziński Stanisław (1852—1884). Opowiadanie wygnańca. (Odb. z Dziennika Mód). Kraków, nakł. autora, druk. Kraju, 1874,
71508 Grudziński Stanisław (1852—1884). Poezja a społeczeństwo. Odczyt publiczny miany w szeregu odczytów Towarzystwa Pedagogicznego dnia 4go grudnia 1875 roku w wielkiej sali Ratuszowej miasta Lwowa przez... (Odb. z Ruchu Literackiego). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Kornela Pillera, 1876,
71509 Grudziński Stanisław (1852—1884). Poezye... Warszawa, nakł. autora, skład główny u Gebethnera i Wolffa; Kraków, druk. W. Korneckiego, 1873,
71510 Grudziński Stanisław (1852—1884). Poezye. Warszawa, Maurycy Orgelbrand, druk. S. Orgelbranda Synów, 1883,
71511 Grudziński Stanisław (1852—1884). Półpanek. Powieść ukraińska. Z przedmową Teodora Jeske-Choińskiego. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 84). Warszawa, druk. Granowskiego i Sikorskiego, 1899,
71512 Grudziński Stanisław (1852—1884). Povídky ukrajinské. Sepsal... Spisovatelem dovolené překlady Jana Hudce. (Nevlastni sestry. — Svatojanská noc. — Trest boží.). (Knihovna pro český lid. 6.). Praha, nakladem Knihtiskárny V. B. Čecha, 1881,
71513 Grudziński Stanisław (1852—1884). Ukrajinské povídky. Od... Z polského přeložil F. H. (ora). (Ottova Laciná Knihovna Narodni. Spisy pro zábavu a poučeni. Čislo 35). Praha, nakladatel: J. Otto Knihtiskarna, b. r. (1880),
71514 Grudziński Stanisław (1852—1884). Powieści ukraińskie. Tom I. Krzyż w lesie. — Zaklęte jezioro. — Kara boża. Warszawa, nakł. Księgarni B. Cassiusa, druk. J. Noskowskiego, 1879,
71515 Grudziński Stanisław (1852—1884). Na ruinach. Przez St. G. Dochód ze sprzedaży przeznacza się na rzecz pomnika Adama Mickiewicza. Lwów, nakł. autora, z Druk. Narodowej W. Manieckiego, 1874,
71516 Grudziński Stanisław (1852—1884). Na ruinach utwór... Wydanie drugie. Kraków, nakł. Księgarni K. Bartoszewicza, druk. A. Koziańskiego, 1890,
71517 Grudziński Stanisław (1852—1884). Siostry przyrodnie, na czeskie, w lipcu 1880, w czasop. Světozor (Praga).
71518 Grudziński Stanisław (1852—1884). Sněžice. Sen v zimní noci. Od... Přeložil F. A. Hora. V Pilzni, vlastním nakladem, tiskem J. R. Porta, 1880,
71519 Grudziński Stanisław (1852—1884). Świat i pustynia. Powieść. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. St. Niemiery, 1897,
71520 Grudziński Stanisław (1852—1884). Żona artysty. Powieść obyczajowa. Dwa tomy w jednym. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1891,
71521 Grudziński Stanisław (1852—1884). Zuch dziewczyna. Powieść obyczajowa. Przez... (Odb. z Echa). Warszawa, (nakł. i) druk. Jana Noskowskiego, 1879,
71522 Grudziński Stanisław (1852—1884).
71523 Grudziński Stefan (1835—1851). Pierwiosnki przez S. G. Kijów, Druk. Uniwersytecka, 1851,
71524 Grudziński Stefan (1835—1851).
71530 Grudziński Stefan dr (adwokat krajowy w Chrzanowie). Połączenie galicyjskiej kolei transwersalnej z rosyjsko-polskiemi kolejami. Der Anschluss der Galizischen Transversalbahn an die russisch-polnischen Bahnen. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1883,
71531 Grudziński Stefan dr (adwokat krajowy w Chrzanowie).
71525 Grudziński Stefan.
71526 Grudziński Stefan. „Lenore” in Polen, eine litterarhistorische Abhandlung von... k. k. Gymnasiallehrer. (Odb. ze Sprawozdania dyrekcji c. k. gimnazjum niższego w Bochni za rok 1890). Bochnia, gedruckt bei W. Pisz, 1890,
71527 Grudziński Stefan. Minna von Barnhelm und L'Ecole des Amis. Eine litterarhistorische Abhandlung von Prof.... (Odb. ze Sprawozdania dyrekcji c. k. wyższej szkoły realnej w Krakowie za r. 1896). Krakau, Buchdruckerei des A. Koziański, 1896,
71528 Grudziński Stefan. Reflexionen über Schillers Romanzen und Balladen. I. Krakau, Verlag des Verfassers, als Manuskript gedruckt bei Josef Fischer, 1895,
71529 Grudziński Stefan.
71532 Grudziński Walery. Z powinszowaniem Nowego roku 1879 szanownemu Towarzystwu kredytowemu Rękodzielników i Przemysłowców. Kraków d. 1 stycznia 1879, nakł. Walerego Grudzińskiego, druk. W. Korneckiego,