Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
28607 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gorczyński Adam (krypt. A. G.; 1805—1876). Wanda. Dr. w 5 a. z prol.
27267 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bartusówna Maria (1854—1885). Wanda. Dr. w 5 a.
29538 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Krasiński Zygmunt (1812—1859). Wanda. Dr. (Frgm.).
31810 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Sygiert Józef (1780—1804). Wanda. Dr.
31142 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Romanowski Mieczysław (1834—1863). Wanda. Dr.
30986 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Przyjemski Juliusz Rawicz. Wanda. A dramatic poem.
28683 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Grajnert Józef (pseud. Jan Gautier; 1831—1910). Wanda. (Czarowne gęśle). Dr. w 5 a.
32525 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wyspiański Stanisław (1869—1907). Wanda.
6886 Biernacka Céleste de. Wanda. Paris, les principaux libraires, Vichy, impr. Desbenoit, 1895,
21221 Czasopisma. Wanda. Wanda, wiązanie na r. 1825, płci pięknej, naukom i sztukom wyzwolonym poświęcone. Warszawa..
21220 Czasopisma. Wanda. Wanda, tygodnik warszawski literaturze, moralności i krytyce poświęcony. Warszawa, 1823.
21219 Czasopisma. Wanda. Wanda, tygodnik polski płci pięknej i literaturze poświęcony (poprzednio pt. Tygodnik Polski i Zagr.). Warszawa, 1820—1822. (Dodawane: w 1820 Momus, w 1821 Pot-Pourri).
21222 Czasopisma. Wanda. Wanda, tygodnik nadwiślański. Warszawa, 1828.
21217 Czasopisma. Wanda. Wanda, tygodnik mód i nowości. (Dodatek do Gońca Krak.). Kraków, 1829—1830.
8540 Bohl Joh. Wanda, romantische Dichtung. Leipzig, O. Mutze, (1846),
104252 Bełza Władysław (1847—1913). Wanda, opera w 4ech aktach, słowa..., muzyka Henr. Jareckiego. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1882,
21218 Czasopisma. Wanda. Wanda, noworocznik dla płci pięknej. Lwów, 1869.
72277 Guarnieri N. G. Wanda, novella. Palermo, 1898.
29990 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łubieńska Tekla z Bielińskich (1767—1810). Wanda, królowa polska. Tr. w 5 a.
32273 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wężyk Franciszek (krypt. F. W., pseud. Ildefons Kobiałkiewicz; 1785—1862). Wanda, córka Krakusa. Tr. w 5 a. z prol. Deotymy.
14101 Chézy Wilhelm von. Wanda Wielopolska oder das Recht der Gewaltigen. Erzählung aus den Zeiten der ersten Theilung Polens von... Stuttgart, Halberger'sche vormals Franckh'sche Verlagshandlung, 1831,
31715 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Suchorowski Michał (krypt. M.... S…. ; ur. 1802). Wanda Potocka, czyli Schronienie w lasku św. Zofii. Melodr.
660 Adamy Heinrich. Wand-Karte von Schlesien, besonders mit Berücksichtigung der physikalischen Verhältnisse, zunächst für den Schulgebrauch entworfen, 7 vermehrte Auflage. Tamże [Breslau, Verlag von Eduard Trewendt, Druck von C. H. Storch und Comp.,], 1882,
42398 Handtke Friedrich (1815—1879). Wand-Karte der Provinz Posen. 6 Blätter,
30643 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Olizarowski Tomasz August (krypt T. A. O; 1811—1879). Wanara. (Morowa). Dr.
99499 Koneczny Feliks Karol (profesor Uniw. Stefana Batorego w Wilnie; 1862—1949). Walthers von Plettenberg, Landmeisters von Livland, Verhältniss zum Deutschen Orden, zu Littauen und Moskau. 1500—1525. (Nadb. z Anzeiger der Akademie der Wiss.). Krakau, Univ.-Buchdruck., 1891,
99498 Koneczny Feliks Karol (profesor Uniw. Stefana Batorego w Wilnie; 1862—1949). Walter von Plettenberg Landmistrz inflancki wobec Zakonu, Litwy i Moskwy. 1500—1525. (Odb. z tomu XXVIII Rozpraw i Sprawozdań Wydziału Historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Skład Główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1891,
31529 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Słowacki Juliusz (1809—1849). Walter Stadion. Frgm. dram.
56256 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Schiller Fryderyk (1759—1805). Wallenstein. Dr.
43833 Heinrich Arthur. Wallenstein als Herzog von Sagan (Żagań). Von ... Religionslehrer am königl. kathol. Gymnasium zu Sagan, Professor und Geistl. Rat. Breslau (Wrocław), Verlag von Goerlich & Coch; Buchdruckerei Maretzke & Martin, Trebnitz i Schl. (Trzebnica), 1896,