Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6482 Bass Sabbatai (1641—1718). Sipte Ješēnīm (Bibliografia hebrajska). Żółkiew, Mordechaj Rubinstein, 566 (1806),
6488 Bassaeus,
6483 Bassak Juliusz,
6484 Bassakówna Zofia,
6485 Bassano Hugues Bernard Maret (1763— 1839). Rapport à l'empereur et roi en date du 1 avril 1813 et réponse à ce rapport. Londres, 1813,
6486 Bassanville de hrabina,
6487 Bassara A.,
6489 Basset Andrzej Aleksander (1796—1870),
6490 Bassini,
6491 Bast (de) Asm,
6492 Bastard D'estang Léon comte de. Négociations de l'abbé de Polignac en Pologne concernant l'élection du Prince de Conti comme roi de Pologne (1696—1697). Auxerre, chez Gustave Perriquet imprimeur, MDCCCLXIV, (1864),
6493 Basté Eugeniusz Piotr (1810—1887; pod pseud. E. Grangé) & Triboust L. Było to pod Wagram, kom. w 1 akcie, z muzyką i śpiewami. Naród sobie, 10. Poznań, nakł. Cybulskiego, druk. Dziennika Pozn., 1898,
6494 Bastiat Fryderyk (1801—1850). Harmonie ekonomiczne tłumaczenie E(Eweliny) Ahrens. Zeszyt I—VI. Drezno, nakł. tłum., druk. H. Henklera, 1867—70,
6495 Bastiat Fryderyk (1801—1850). Przeklęty pieniądz, z francuzkiego. Warszawa, druk. Ginsa, 1865,
6496 Bastiat Fryderyk (1801—1850). Pogadanki popularne o ekonomii politycznej. Streszczenie przez Henr. Elzenberga studenta wydź. prawn. (Odbit. z Gaz. handlowej). (Streścił Martinellego Jul. który przerobił Bastiata). Warszawa, u B. Lessmana, 1869,
6497 Bastiat Fryderyk (1801—1850).
6498 Bastide Jenny Dufourquet (pod pseud. Bodin Kamilla, 1792—1854). Stenia, romans pani Camilli Bodin, przełoż. z franc. (przez F. S. Dmochowskiego). Tomów 4. Warszawa, Dmochowski, druk. Banku polsk., 1841,
6499 Bastier (le) Jules. O organizacyi pomocy publicznéj przez ... przekład z francuzkiego z przedmową Karola Forstera. (Stanowi Tom X. Biblioteki podręcznéj nauk. moral. i polit.). Berlin, w księg. B. Behra (E. Bock), czcionk. Sittenfelda, 1864,
6500 Bastier (le) Jules.
6501 Bastin. Événements de Pologne. Paris, impr. lith. Lordereau éditeur, 1863,
6502 Baszkiewiczowa Felicja,
6503 Baszko Godzisław Pasek. Kronika Lechitów i Polaków napisana przez ... kustosza poznańskiego w drugiéj połowie wieku XIII., z dawnego rękopismu biblioteki wilanowskiéj przetłumaczona (przez Hip. Kownackiego). Warszawa, druk. X. X. Pijarów, 1822,
6504 Baszko Godzisław Pasek.
6505 Baszniański Ignacy (ur. ok. 1786). Mowa na obchód rocznicy wstąpienia na tron Najj. Imp. Aleksandra I. do uczniów Szkoły powiat. Lubarskiej d. 12. Marca 1818 przez J. X.... prof. Szkoły, naucz. fiz., Fil. mag. miana 1818,
6506 Baszniański Ignacy (ur. ok. 1786). Mowa pogrzeb. na uczczenie cnót ś. p. J. W. Tadeusza Czackiego Wizytatora trzech Gubernij, przez ... prof. Szkoły Lubarskiej, naucz. fizyki, Filozofii magistra, 12. Lipca 1813 r. Krzemieniec, 1813,
6507 Baszniański Ignacy (ur. ok. 1786). Mowa przy rozpoczęciu rocznych nauk w Szkole powiatowej Lubarskiej d. 8. Septemb. miana. Berdyczów, 1817,
6509 Baszny Zygmunt,
6508 Baszny,
6510 Basztowyj I. Ukrajinstwo na literaturnych pozwach z moskowszczynoju. Lwiw, druk. tow. imeni Szewczenka, 1891,
6511 Baszyński J. Radicale Lösung der socialen Frage für ganz Deutschland. Berlin, Eichenhauer, 1849,