Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100973 Kopie pobożnej pamięci imci pani Elżbiety Orzelskiej. (Poznań, 1886);
100972 Kopie aktów sądowych dotyczących sprawy majątkowej Adama Jaroszyńskiego i Pawła Geismara (1899).
100939 Kopia. Kopia (aktu koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Zebrzydowskiej, z datą: Kraków 15 VIII 1887, inc: „W Imię Przenajświętszej i Nierozdzielnej Trójcy ...”). Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., b. r. (1887),
100942 Kopia. Kopia dokumentu, złożonego w gałce wieży Kościoła św. Krzyża w Krakowie w Czerwcu 1896. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., b. r. (1896),
100943 Kopia. Kopia dokumentu złożonego w gałce wieży południowej Kościoła OO. Paulinów na Skałce w Krakowie (z datą: Kraków 3 VI 1890). Tamże [Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp.], (1890),
100944 Kopia. Kopia dokumentu złożonego w gałce na kopule Kościoła św. Piotra w Krakowie. W Imię Trójcy Przenajświętszej Amen. (Z datą: Kraków 30 XI 1899). Tamże [Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp.], b. r. (1899),
100945 Kopia. Kopia dokumentu złożnego w gałce na Kościele Ponorbertańskim w Nowym Sączu. D.O.M. (Z datą: Nowy Sącz 4 VI 1887). Tamże [Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp.], b. r. (1887),
100946 Kopia. Kopia dokumentu złożonego w kamieniu węgielnym Domu Towarzystwa Dobroczynności. Na cześć i na chwałę Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu! (Z datą: Kraków 20 V 1881). Tamże [Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp.], b. r. (1881),
100953 Kopia. Kopia listu. (Inc.: „Ten list był znaleziony w Rzymie ...”). B. m. b. r. (Kraków, 1850),
100954 Kopia.
100958 Kopia własnoręczych podpisów złożonych przez posłów pierwszego Sejmu austryjackiego. (Lwów, 1849);
100964 Kopia Ukaz Jego Imperatorskiey Mości... (1826).
100963 Kopia Tłómaczenie z rossyyskiego. Ukaz Jego Imperatorskiey Mości ... (1828);
100962 Kopia rękopismów własnoręcznych. (Lwów, 1833);
100960 Kopia Protokołu. Kopia Protokołu z czynności odbytych pomiędzy delegowanymi Towarzystwa Przyjaciół sztuk pięknych krakowskiego i lwowskiego w celu porozumienia się względem współdziałania obu w interesie sztuki. W Krakowie d. 30 marca 1868. Kraków, 1868,
100959 Kopia porady o prostem Kanale na zachodniej stronie Głównego Miasta w wolnem okręgu Krakowskiem. (Kraków, 1819);
100957 Kopia okolney odezwy od urzędu Marszałka Guberńskiego do J.W.W. Marszałków Powiatowych (z dnia 17 VIII 1828).
100956 Kopia Odezwy. Kopia Odezwy Komitetu Zjednoczenia do Centralizacyi i Odpowiedzi Centralizacyi Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. B . m. (Paryż), druk. Bourgogne et Martinet, b. r. (1844),
100955 Kopia Naywyższego Manifestu (1828).
100952 Kopia listu. (Z datą: Kraków 9 IV 1817, inc.: „Przezacny Panie i Przyjacielu mój!”).
100950 Kopia listu do Jaśnie Wielmożnego posła Tykocińskiego (z datą: Warszawa 20 II 1809).
100951 Kopia listu do Jaśnie Wielmożnego Posła N. N. (Z datą: Warszawa 24 II 1809).
100949 Kopia kontraktu. Kopia kontraktu spółkowego Towarzystwa Fabryki Cementu Szlakowego „Neptun”. Warszawa, Druk. J. Bratmana, b. r. (1899),
100965 Kopia Henryk. Kalendarz studencki na rok szkolny 1894/5 zestawił ... naucz. c.k. II gimn. we Lwowie. Z portretem i biografią Radcy szkolnego Dra Z. Samolewicza. Lwów, nakł. Stanisława Köhlera, druk. Józefa Styfiego w Przemyślu, (1894),
100966 Kopia Henryk. Kalendarz studencki na rok szkolny 1900 (od 1 września 1899 do 31 sierpnia 1900) zestawił ... prof. c.k. II gimn. we Lwowie. Rocznik szósty. Lwów, nakł. Stanisława Köhlera, druk. J. Czaińskiego w Gródku, (1899),
100967 Kopia Henryk. Licea i gimnazya żeńskie w Przedlitawii. (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. Stanisława Kohlera, I Związkowa Drukarnia, 1896,
100968 Kopia Henryk. Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w galicyjskich szkołach średnich zestawił ... profesor c.k. II gimnazyum we Lwowie. (Odb. z III tomu Zbioru Ustaw i Rozporządzeń administracyjnych pod red. Jerzego Piwockiego). Lwów, nakł. Jerzego Piwockiego, główny skład w Administracji czasopisma Muzeum, druk. i litogr. Pillera i Spółki, 1900,
100969 Kopia Henryk. Wybór nowel i opowiadań najznakomitszych współczesnych pisarzy polskich. Wydał... (Biblioteka dla młodzieży, 12). Lwów, nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1895,
100970 Kopia Henryk.
100941 Kopia dokumentu. Kopia dokumentu złożonego w gałce na wieży kościoła Św. Krzyża w Krakowie, podczas restauracyi tejże w roku 1874. Posteritati in Memoriam. Cracoviae, typis Leonis Paszkowski, b. r. (1874),