Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
83342 Jutrzenka. Tygodnik dla Izraelitów Polskich. Warszawa, redaktor Daniel Neufeld, druk. w Drukarni Gazety Codziennej (od nru ... r. 1863: w Drukarni Gazety Polskiej), skład główny w księgarni H. Natansona, rok I: 1861 (nr 1 z 5 VII) — rok III: 1863 (nr ostatni: 43 z 23 X),
40762 Goniec Leśny i Wiejski. Tygodnik Leśnictwu i gospodarstwu wiejskiemu poświęcony. Warszawa, redaktor Aleksander Połujański, druk. J. Ungra, 1866 (nr 1 z 22 XII 1865/3 I 1866 — nr 25 z 8/20 VI),
60826 Dziennik Narodowy. Dziennik Narodowy wydawany z upoważnienia Rządu Narodowego. Warszawa, redaktor Adolf Hennel, druk. Rządu Narodowego, 1863,
39330 Gazeta Rolnicza. Gazeta Rolnicza (od r. 1875 podtytuł: Pismo illustrowane poświęcone sprawom rolnictwa i przemysłu rolnego, wydawane nakładem i pod redakcją Jana Święcickiego, od r. 1876: Pismo poświęcone gospodarstwu rolnemu i przemysłowi gospodarczemu oraz leśnictwu, ogrodnictwu, rybactwu, pszczolnictwu, jedwabnictwu, gospodarstwu domowemu i myślistwu, od nru 14 r. 1879: Pismo tygodniowe poświęcone rolnictwu i jego sprawom, w r. 1880 w miejsce podtytułu: Wychodzi raz na tydzień pod kierunkiem: dział naukowy dr Juliusz Au, redaktor Aleksander Trylski, w r. 1881: Pismo tygodniowe pod redakcją D-ra Juliusza Aua i Aleksandra Trylskiego, od nru 27 r. 1881: Pismo tygodniowe pod redakcją dra Tadeusza Kowalskiego i Aleksandra Trylskiego, od r. 1896 bez podtytułu, od nru 15? r. 1897 podtytuł: Pismo tygodniowe pod redakcją dra Tadeusza Kowalskiego i Aleksandra Trylskiego, od nru 27 r. 1898: Pismo tygodniowe pod redakcją dra Tadeusza Kowalskiego i Aleksandra Trylskiego przy współudziale: Stanisława Chaniewskiego, Stanisława Chełchowskiego, Maksymiliana Dobrskiego, Franciszka Górskiego, Ludwika Górskiego jun., Aleksandra Janasza, Józefa Jeziorańskiego, Michała Natansona, Aleksandra Nowickiego, Antoniego Sempołowskiego, Stanisława Wrońskiego, Zdzisława Zielińskiego, w r. 1899 z dodaniem nazwiska Edmunda Jankowskiego, w r. 1900 podtytuł: Pismo tygodniowe). Warszawa, redaktor Adam Mieczyński (od nru 15r. 1870: wydawca i redaktor Adam Mieczyński, od nru 34 r. 1873: wydawca Raimund Wyszkowski, redaktor Adam Mieczyński, od nru 41 r. 1873: wydawca Raimund Wyszkowski, redaktor Jan Święcicki, od nru 12 r. 1874: redaktor i wydawca Jan Święcicki, od nru 21 r. 1879: wydawca Al. Trylski, redaktor Jan Święcicki, od nru 31 r. 1879: redaktor i wydawca odpowiedzialny Al. Trylski, w nrze 14 r. 1879 w notce odredakcyjnej jako kierownik Gazety Rolniczej wymieniony Al. Trylski, od r. 1881: redaktorzy: Tadeusz Kowalski i Al. Trylski, wydawcy: S. Bardzki i Al. Trylski, od nru 12 r. 1896: redaktor odpowiedzialny i wydawca Al. Trylski, w r. 1897 nadto: dział ekonomiczno-rolny pod kierunkiem dra Tadeusza Kowalskiego, od nru 15? r. 1897: redaktorzy Tadeusz Kowalski i Al. Trylski, redaktor odpowiedzialny i wydawca Al. Trylski, od r. 1900: redaktor odpowiedzialny i wydawca Al. Trylski, od nru 30 r. 1900: wydawca Stanisław Chełchowski, redaktor Stanisław Wroński), druk. Al. Ginsa (od nru 4 r. 1861: Adolfa Krethlowa, w nrze 7 r. 1861: Stan. Nowakowskiego: w nrach 8, 13 r. 1861: J. Psurskiego, w nrach 14, 23, 25, 26 r. 1861: Al. Ginsa, w nrach 9, 22, 24 r. 1861: Ch. Keltera & S. Rothmühla, od nru 27 r. 1861: J. Jaworskiego, od nru 42 r. 1863: Ign. Krotoszyńskiego, nr 44 r. 1863: Ch. Keltera, w nrze 43 r. 1863 oraz od nru 52 r. 1863: druk. Gazety Polskiej, od nru 40 r. 1864: Ign. Krotoszyńskiego, od nru 1 r. 1866: Jana Jaworskiego, od nru 14 r. 1870: Jana Psurskiego, w r. 1871: S. Orgelbranda, od r. 1872: S. Orgelbranda Synów, od nru 27 r. 1873: Józefa Sikorskiego, od nru 14 r. 1876: Jana Noskowskiego, od nru 1 r. 1880: Władysława Dębskiego, od nru 20 r. 1880: Jana Noskowskiego, od nru 1 r. 1888: M. Ziemkiewicza, od nru 31 r. 1888: Marii Ziemkiewicz, od nru 1 r. 1891: Satumina Sikorskiego, od nru 1 r. 1898: druk. Drukarni Gazety Rolniczej), rok I: 1861 (nr 1 z 30 XII 1860/11 I 1861) — rok XL: 1900 (i dalej do r. 1939),
79580 Jaroszewski Zygmunt (1832—1891). Wymrażane ziemniaki, kartofle, jako produkt zapasowy, gospodarczy, przemysłowy i wywozowy. Warszawa, redakcya Gospodyni wiejskiej i miejskiej, druk. Noskowskiego, 1882,
14013 Chełmicki Zygmunt ks. (1851—1922). Mowa ks. ... wypowiedziana na nabożeństwie żałobném za duszę św. p. dra med. Józefa Mianowskiego, b. rektora Szkoły głównej warszawskiej, które się odbyło w Warszawie dnia 16 stycznia 1879 r. w kościele św. Krzyża staraniem b. wychowańców i profesorów tejże Szkoły. Warszawa, redakcja Wędrowca, druk. Al. Pajewskiego, 1879,
48416 Hugo Wiktor (1802—1885). Dziewięćdziesiąty trzeci. Tom I—III. Warszawa, redakcja Przeglądu Tygodniowego, 1874,
16809 Coq Paul (1810—1880). Pogadanki z ekonomii spółecznej, przełożył z francuskiego Feliks Mierzejewski. Warszawa, Redakcja Przeglądu Tygodniowego, 1873,
18219 Czas. Czas, Dziennik polityczny, literacki i handlowy. Warszawa, redakcja i drukarnia w pałacu Potockich na Krak. Przedmieściu, 1841, nrów 90 (od 1 VII do 30 IX),
45835 Historya Attyli. Historya Attyli. Zeszytów 5. Warszawa, Redakcja Gazety Polskiej, 1873.
111027 Kramsztyk Zygmunt dr (1848-1920). Jaskra (Glaucoma). Napisał ... (Odczyty Kliniczne, seria IV, zesz. XI, nr 47). Warszawa, Redakcja Gazety Lekarskiej, druk. K. Kowalewskiego, 1892,
109773 Krajewski Władysław Henryk (mylnie: Herman), chirurg (1855-1907). O chirurgicznem leczeniu pęknięcia macicy podczas porodu. Napisał Dr. W. H. Krajewski. (Odczyty Kliniczne, seria IV, zesz. 12, nr 48). Warszawa, Redakcja Gazety Lekarskiej, druk. K. Kowalewskiego, 1892,
26671 Donati Cesar. Biedne życie, powieść. Przekład z włoskiego przez Edwarda Sulickiego. Tom I—II. Warszawa, Redakcja Bluszczu, 1876,
107003 Kosynier. (Czasopismo nielegalne, wychodziło nieregularnie). Warszawa, red. Władysław Ludwik Anczyc, Michał Bałucki (anonimowo), b. dr. (przy odbijaniu pisma miał zostać aresztowany litograf Wróblewski), Rok I: 1862,
64917 Gaer Karol. Dobywanie i przerabianie torfu podług Karola Gaera, R. Gyssera i innych. (Z 11 drzeworytami) Ed. W(ęży)k. Warszawa, red. Tygodnika Rolniczego.
7136 Bigot Mary (ur. 1843, z domu Healy, żona historyka i publicysty Karola Bigot). W pogoni za ideałem. Przekład Bronisławy Kowalskiej. Dodatek do Tygodnika Mód i Powieści. Warszawa, Red. Tygodnika Mód i Powieści, 1895,
39292 Gazeta Polska. (Dziennik). Warszawa, red. Tomasz Gębka (podpisany w nrze 231 z r. 1829, w nrze 107 z r. 1831 informacja Gębki, że z dniem 24 IV 1831 opuszcza redakcję Gazety Polskiej, od nru 110 r. 1831 pismo redaguje nowa redakcja, w nrze 204 i 205 r. 1831 noty odredakcyjne jako główny redaktor podpisał J. N. Janowski, uwidoczniony także w nrach 230—239 r. 1831), druk. Drukarni w Pałacu W. Zejdlera przy ulicy Miodowej i Podwale pod Nrem 482 (od nru 18 z r. 1828: Drukarni przy ulicy Nowomiejskiej pod nrem 163 (R. Jabłońskiego), od r. 1829: druk. A. Gałęzowskiego, od nru 231 r. 1829: Gałęzowskiego i Komp.), 1826 (nr 1 z 1 XII) — 1831 (ostatni nr 261 z 2 X), od 30 XI — 4 XII r. 1830 i od 6 IX — 10 IX r. 1831 przerwa w wydawaniu pisma,
62695 Encyklopedyja powszechna. Encyklopedyja powszechna S. Orgelbranda. Mniejsza. Warszawa, red. Stan. Kramsztyk, Józ. Krzywicki, Adolf Naake-Nakęski, Stan. Mieczyński; nakład, druk i własność S. Orgelbranda Synów,
22823 Dąbrowski Ludwik (ur. w Brzeziu w Bocheńskiem 1826 r.). Regulamin dla gospodarzy wiejskich oraz urządzenie gospodarstwa parobczanego. Warszawa, Red. Roczn. Gosp. Kraj., druk. K. Kowalewskiego, 1863,
10882 Brown A. Podbój państwa atmosfery. Czterdzieści dni żeglugi balonem, przekład z francuzkiego. Warszawa, red. Przeglądu Tygodniowego, 1876,
25451 Dixon William Hepworth (1821—1879). Nowa Ameryka. Przekład przez Rozalję Bo-czarską, 4 tomy razem. (Biblioteka 50-tomowa za 5 rubli). Warszawa, red. Przeglądu Tygod., 1873,
25973 Dobrski Konrad (1849—1915). Pielęgnowanie chorych kobiet przez... (Odb. z Kalendarza Gospodarskiego dla Kobiet na r. 1877). (Warszawa, red. Przeglądu Tyg., 1877),
7406 Biurka. Z biurka kobiecego, zwitek niespalonych szpargałów, przez autorkę „Pod sekretem". Warszawa, red. Przeglądu Tyg., 1875,
7711 Bluntschli Johann Caspar (1808— 1881). Znaczenie i postępy tegoczesnego prawa narodów przez Dra ... professora prawa w Heidelbergu. Przełożył W. Sab.(Sabowski). (Wiedza. Zbiór popularnych odczytów z literatury i nauk. Seria I. Zeszyt II). Warszawa, Red. Przeglądu Tyg., 1868,
69907 Grabowski Józef (1842—1879). Msza: Boże Stwórco, na jeden lub cztery głosy (sopran, alt, tenor, bas) z organem. Warszawa, red. Przeglądu Katolickiego, 1877,
25409 Disraeli earl of Beaconsfield Beniamin (1804—1881). Tankred, romans (streszczenie). Warszawa, red. Przegl. Tygodniowego, 1879,
32923 F. B. ks. Katechizm krótki dla przygotowania dzieci do pierwszéj Spowiedzi i Komunii św. ułożony przez ks. B. F. Wyd. V. Warszawa, red. Przegl. Katol., 1880,
97249 Kolce. Kolce (zesz. III pod tytułem: Ostroga, zesz. IV: Kosa). Kartki humorystyczno-satyryczne (od zesz. 1, t. II z X 1871 r. podtytuł: Dwutygodnik humorystyczno-satyryczny, od nru 13 z 1872 r.: Tygodnik humorystyczno-satyryczny illustrowany). Warszawa, red. odp.: Mieczysław Dzikowski (od zesz. 1, t. II z X 1871 r.: Klemens Krajewski, od nru 32 z 1872 r.: Edmund Wężyk, od nru 12 z 1874 r.: Stanisław Czarnowski, od nru 7 z 1875 r.: Jan Maurycy Kamiński, od nru 8 z 1881 r.: Aleksander Pajewski), wyd.: Mieczysław Dzikowski (od nru 80 z 1873 r.: Edmund Wężyk, od nru 88 z 1873 r.: A. Pajewski i F. Szulc, od nru 7 z 1877 r.: Aleksander Pajewski), druk.: Jan Psurski (zesz. IV oraz drugie wydanie zesz. I i II: Ch. Kelter, od zesz. 1 t. II z X 1871 r.: A. Przybylski, od nru 1 z 1872 r.: Karol Kowalewski, od nru 74 z 1873 r.: Aleksander Pajewski), litografia: od nru 41 z 1875 r.: Rybasiewicz i Sp. (od nru 42 z 1878 r.: fototypia L. Krakow, od nru 3 z 1880 r.: F. Kasprzykiewicz), rok I: 1871 (zesz. I z datą cenzury 19 I) — rok XXX: 1900 i dalej do r. 1914,
11504 Buchner Władysław (1860—1939). Liliput. Warszawa, red. Muchy, druk. A. Michalskiego, 1892,
25806 Dobieszewski Zygmunt (ur. 1836). Uwagi nad wskazaniami do użycia źródeł Marjenbadzkich i sposobami ich stosowania. Warszawa, red. Medycyny, 1875,