Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
47708 Horowitz S.
47707 Horowitz Leopold (1838—1917).
47706 Horowitz Leon (1844—1905).
47705 Horowitz Leon (1844—1905). Zdania z różnych gałęzi Prawa i umiejętności politycznych, których po odbyciu czterech ścisłych egzaminów celem dostąpienia stopnia Doktora praw, na c. k. Wszechnicy Jagiellońskiej w Krakowie ... rodem z Tarnowa w Galicyi, dnia 20. grudnia 1870 r. o godz. 3 popołudniu w Collegium Juridicum publicznie bronić podejmuje się. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1870,
47704 Horowitz L.
47703 Horowitz Józef.
47702 Horowitz Josua (ur 1846). De aprioritatis Kantii in philosophia principio, et in quo quum cum dogmaticarum doctrinarum de innatis ideis principiis congruat, tum ab iis differat. Dissertatio inauguralis philosophica quam auctoritate amplissimi philosophorum in academia Albertina ordinis ad summos in philosophia honores rite capessendos die XXVI mensis Martii a. MDCCCLXXII hora XII una cum thesibus publice defendet auctor ... Polonus. Adversariorum partes agent: Richard Schultz, cand. philos. Max Heynacher, cand. phil. Regimonti Pr., typis Academicis Dalkowskianis, b. r. (1872),
47701 Horowitz Jan Jozue.
47700 Horowitz Jakub dr.
47699 Horowitz Jakub dr. Popularne przedstawienie nowej procedury cywilnej w formie pytań i odpowiedzi przez Dra ... Lwów, nakł. Księgarni H. Altenberga, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1898,
47698 Horowitz Henryk.
47697 Horowitz Ch. L. Trauerrede anlässlich des Hinscheidens Sr k. und k. Hoheit des hochseligen Kronprinzen Herrn Erzherzog Rudolph am 5-ten Februar 1889 in der alten Synagoge zu Krakau vor einem zahlreichen Publicum abgehalten. Vom Rabbinervertreter ... Krakau, Druck u. Verlag von Josef Fischer, 1889,
47696 Horowitz Ch. L. Trauerrede für Sr. Hochwolgeboren (!) Herrn Baron Moses (Moritz) Hirsch s. A. Gehalten in der alten Synagoge zu Krakau am 3. Mai ; 1896—5656 vom Rabbiner-Stellvertreter ... Tamże [Krakau, Verlag des Verfassers, Druck von Josef Fischer], 1896,
47695 Horowitz Ch. L. Festrede anlässlich des Dankgottesdienstes am fünfzigjährigen Jubiläumstage Sr. Majestät des Kaisers Franz Joseph I. am 2. December 1898. Gehalten in der alten Synagoge zu Krakau vom Rabbiner-Stellvertreter ... Krakau, Verlag des Verfassers, Druck von Josef Fischer, 1899,
47694 Horowiczowa Regina.
47693 Horowiczowa Regina. Adam Mickiewicz życiorys przez ... Łódź, nakł. redakcji Rozwoju, druk. J. Grabowskiego i S-ki, J. Centnerszwer w Warszawie, 1898,
47692 Horoszkiewiczowa Walentyna z Trojanowskich (1817—1891).
47691 Horoszkiewiczowa Walentyna z Trojanowskich (1817—1891). Rekolekcye polskie na Wielki tydzień narodowy 1872 r. Lwów, nakł. J. Andrzejewicza, z Drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1875,
47690 Horoszkiewiczowa Walentyna z Trojanowskich (1817—1891). Pisma ... Poezye. Tom I. Lwów, nakł. uczennic, Jakubowski i Zadurowicz, Druk. I Związkowa, 1892,
47689 Horoszkiewiczowa Walentyna z Trojanowskich (1817—1891). Pamiętniki lalki przez ... Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, Druk. I Związkowa, 1894,
47688 Horoszkiewiczowa Kat.
47687 Horoszkiewicz Stefan (1874—1945).
47686 Horoszkiewicz Stefan (1874—1945). Z zakładu sądowo-lekarskiego Uniw. Jag. Przypadek rany kłótej podał Dr. ... asystent zakładu. (Odb. z Nowin Lekarskich). Poznań. druk. K. Skrzetuskiego, (1900),
47685 Horoszkiewicz Stefan (1874—1945). Przyczynek do kazuistyki obrażeń zwłok przez owady. Podał Dr. ... asystent zakładu. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Drukarnia Uniwers. Jag., (1899),
47684 Horoszkiewicz Stanisław.
47683 Horoszkiewicz Stanisław (1856—1905).
47682 Horoszkiewicz Olga.
47681 Horoszkiewicz Kazimierz.
47680 Horoszkiewicz Julian (1816—1900).
47679 Horoszkiewicz Julian (1816—1900). Zabawy świąteczne dla ludu. Lwów, 1851,