Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
49231 Kalnyszewskij Petro Iwanowicz (1690—1803).
49230 Kalnicki Jan. Życzenia, uwagi, przestrogi i rady w sprawie piekarskiej przez ... Przełożonego lwowskich piekarzy i młynarzy. Lwów, nakł. autora, druk. Szczęsnego Bednarskiego, 1893,
49229 Kalnicki Jan. List otwarty z powodu odpowiedzi Prezydenta miasta Wgo Wacława Dąbrowskiego, danej na posiedzeniu sławetnej Rady miejskiej w dniu 31 października 1883 odbytem, na interpelacyę radnego Wgo Heppego, w sprawie podniesionego przezemnie w poprzednim liście moim otwartym niewłaściwego postępowania funkcyonaryuszów Magistratu. Lwów, druk. Towarzystwa im. Szewczenki, 1883,
49228 Kalnicki Antoni.
49227 Kalnassy Joachim Otto Zygmunt (1742—1802).
49226 Kalmanson M.
49225 Kalmann Wilhelm.
49224 Kallstein.
49223 Kallmeyer Theodor.
49222 Kallmeyer Theodor. Die Begründung der evangelisch-lutherischen Kirche in Kurland durch Herzog Gotthard, Ein kirchengeschichtlicher Versuch, nach den Quellen bearbeitet von ... adjungirtem Prediger zu Landsen and Hasau, ordentl. Mitgliede der Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst, der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-Provinzen in Riga, correspondirendem Mitgliede der Ehstländischen literärischen Gesellschaft in Reval, und Associé der Königl. Dänischen Gesellschaft für nordische Altherthums-Kunde in Kopenhagen. (Besonders abgedruckt aus den Mittheilungen aus der livl. Geschichte). Riga, Nicolai Kymmel's Buchhandlung, Druck von W. F. Häcker, 1851,
49221 Kallisto. Wochenschrift für die Badeörter Zoppot (Sopoty) und Brösen (Brzeźno Gdańskie), Danzig (Gdańsk), Druck, Redaktion und Verlag der Wedel'schen Hof-Buchdruckerei, 1826 (nr 1 z 16 VIII) — 1827.
49220 Kallir Mayer.
49219 Kallir A.
49218 Kallin Nathan von.
49217 Kallinos.
49216 Kallimachos (ur. ok. 310, zm. ok. 240 p. Chr.).
49215 Kallimach Filip Buonaccorsi (zwany Experiens; 1437—1496).
49214 Kallimach Filip Buonaccorsi (zwany Experiens; 1437—1496). Vita et mores Sbignei (Oleśnicki) Cardinalis auctore Philippo Buonacorsi Callimacho edidit Dr. Ludovicus Finkel. (Odb. z VI tomu Monumenta Poloniae Historica). Leopoli, sumptibus Academiae Scientiarum Cracoviensis, typis Instituti Nationalis Ossolinsciani, MDCCCXCI (1891),
49213 Kallimach Filip Buonaccorsi (zwany Experiens; 1437—1496). Philippi Buonaccorsi Callimachi Vita et mores Gregorii Sanocei Archiepiscopi Leopoliensis recensuit Adam Steph. Miodoński. Cracoviae, sumptibus Universitatis Jagellonicae, typ. Universitatis Jagellonicae, MCM (1900),
49212 Kallimach Filip Buonaccorsi (zwany Experiens; 1437—1496). Vita et mores Gregorii Sanocei, Leopoliensis Archiepiscopi auctore Philippo Buonacorsi Callimacho edidit Dr. Ludovicus Finkel. (Odb. z t. VI Monumenta Poloniae Historica). Leopoli, sumpt. Academiae Scientiarum Cracoviensis, typ. Instituti nationalis Ossolinsciani, MDCCCXCI (1891),
49211 Kallimach Filip Buonaccorsi (zwany Experiens; 1437—1496). F. Kallimacha Geminiańczyka o Królu Władysławie czyli o klęsce warneńskiéj. Przetłómaczył, przypisami objaśnił i bijografiją Kallimacha dodał Michał Glisczyński. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda Księgarza i Typografa, 1854,
49210 Kallimach Filip Buonaccorsi (zwany Experiens; 1437—1496). Filipa Kallimacha i nieznanego poety Wiersze na cześć Jana Długosza w 400-letnią jubileuszową rocznicę śmierci tegoż historyka do druku podał Teodor Wierzbowski. (Odb. z tomu VIII Rozpraw Akad. Umiej. Wydz. Filolog.). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1880,
49209 Kallimach Filip Buonaccorsi (zwany Experiens; 1437—1496). Philippi Callimachi Experientis Historia Rerum Gestarum in Hungaria et contra Turcos per Vladislaum, Poloniae et Hungariae Regem edidit Saturnin Kwiatkowski. (Odb. z t. VI Monumenta Poloniae Historica). Leopoli, sumpt. Academiae Scientiarum Cracoviensis, typis Instituti Nationalis Ossolinsciani, MDCCCXCI (1891),
49208 Kallenberg Albert. Przewodnik do Muzeum Anatomicznego ... dającego w utworach sztucznych i naturalnych najlepsze wyobrażenie ciała ludzkiego we wszystkich zjawiskach życia. Warszawa, druk. Jana Cotty, b. r. (1867),
49207 Kallenbach Józef Henryk (1861—1929).
49206 Kallenbach Józef Henryk (1861—1929). Tło obrzędowe „Dziadów”. Studyum porównawcze. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, druk. Władysława Łozińskiego, 1898,
49205 Kallenbach Józef Henryk (1861—1929). Szymonowicza dramat „Castus Joseph” ocenił... (Odb. z t. XVII Rozpraw Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności). Kraków, Skład główny w księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1892,
49204 Kallenbach Józef Henryk (1861—1929). Sobótka miłości. (Z łacińskiego). (Odb. z Przeglądu Akademickiego). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1883,
49203 Kallenbach Józef Henryk (1861—1929). Kilka słów o elegijach łacińskich Jana Kochanowskiego. Napisał ... (Odb. z t. X Rozpraw Wydz. Filol. Akad. Umiej.). Tamże [Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1883,
49202 Kallenbach Józef Henryk (1861—1929). Kilka słów o balladzie p. t. Neryna. napisał ... (Odb. z t. XIII Rozpraw i Sprawozdań Wydz. Filolog. Akademii Umiejętności). Tamże [Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1888,