Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
75018 Instytut (Warszawski) Głuchoniemych i Ociemniałych. Warszawski Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych,
75006 Instytut (Warszawski) Dobroczynności. Warszawski Instytut Dobroczynności,
73002 Gutwein J., Brzeziński Jan, Dobrski Konrad, Thieme A. Warszawski dom Zdrowia D-rów J. Brzezińskiego, K. Dobrskiego, J. Gutweina i A. Thieme. Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, (1878),
78856 Jankowskij D. P. Warszawskaja żenskaja progimnazija 1866—1898. Tamże [Warszawa, w tipografii Ł. Sziller i Syn], 1898,
80502 Jaworski Józef (1859—1920). Warszawska Szkoła położnych babek wiejskich w świetle obowiązujących przepisów i liczbowych danych. Napisał Dr. ... (Odb. z Kroniki Lekarskiej). B. m. b. r. (1899),
51732 Kasa. Warszawska Kasa pożyczkowo-oszczędnościowa Lekarzy. Sprawozdanie Zarządu za rok 1900 (od 4 grudnia 1899 r. do 31 grudnia 1900 r.) I-szy rok istnienia. (Tytuł rosyjski:) Warszawskaja ssudo-sbieriegatielnaja Kassa wraczej. Otczet Prawlenija za 1900 god (s 4 diekabria 1899 g. po 31 diekabria 1900 g.) I-szyj god suszczestwowanija. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1901,
39286 Gazeta (Warszawska) Policyjna. Warszawska Gazeta Policyjna (od r. 1867? także tytuł rosyjski: Warszawskaja Policejskaja Gazieta). (Dziennik). Warszawa, redaktor w r. 1871: N. Matiuszkin (nry 47, 170—191 r. 1871, nry 56—73 i 191—228 r. 1872 podpisał za red. A. Jasinskij, od nru 129 r. 1876 i wczes.? redaktor Bienzieman, od nru 237 r. 1880: Jasinskij, od nru 253 r. 1880: Bienzieman, od nru 117 r. 1889: Ił. Chrzanowskij, od nru 165 r. 1889: Bienzieman, od nru 175 r. 1889: Nik. Rogow, nry 13—27 r. 1890, nry 16—34 r. 1891: G. Dierżanowskij, nry 157—177 r. 1891 i nry 88—97 r. 1892: E. Tomiłow, nry 131—163 r. 1893: Wł. Swinarskij, od nru 23 r. 1896: za red. D. Strumienskij, od nru 72 r. 1896: N. Akajomow, nry 176—181 r. 1896, nry 177—183 r. 1897 oraz nry 155—176 r. 1900: G. Dierżanowskij), druk. Drukarni Rządowej (od nru 177 r. 1854: J. Ungra, od nru 13 r. 1863: Drukarni Orgelbranda, od r. 1867? w Tipografii pri Uprawlenii Warszawskago Obier-Policejmiejstiera), 1845 (nr 1 z 1 I) — 1900 (i dalej?),
30101 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Majewski. Warszawscy konkurenci we dworku. Dr. w 3 a.
74182 Instrukcija pieriejezdnoj straże. (Warszaws.-Wienskaja, Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwangorod.-Dombrowskaja, Fabriczno-Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla dróżników i dróżniczek przejazdowych. (Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńska i Warszawsko-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
74174 Instrukcija mostowym storożam. (Warszaws.-Wienskaja i Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwangorod.-Dombrowskaja, Fabriczno-Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla stróżów mostowych. Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńska i Warszaws.-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska. Wydział Służby Drogowej. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
74070 Instrukcija dorożnym mastieram. (Warszaws.-Wienskaja i Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwangorod.-Dombrowskaja, Fabriczno Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla dozorców odstępu. (Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńska i Warszawsko-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska. Wydział Służby Drogowej). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
29400 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kościelecki Łucjan Alfons (pseud. Sarmaticus; 1850—1907). Warszawianki. Opt. w 4 a.
71451 Grubiński Florian (1844—ok. 1901). Warszawianka. Żniwiarka pomysłu... z fabryki J. Woroncowa, Weljaminowa i J. Kraszewskiego w Warszawie, ulica Czerniakowska Nr. 2938 (nowy 64). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1874,
65398 Gaszyński Konstanty (1809—1866). Warszawianka. Wiersz... Warszawa, 1830,
40698 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Warszawianka. Studyum nie-filozoficzne, z rysunkami Jana Holewińskiego. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i Sp., druk. Laskauera i W. Babickiego, 1900,
24078 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). Warszawianka. Przekład Karola Sienkiewicza. 1831—1863. (Z muzyką K. Kurpińskiego). Paryż, Księgarnia Polska K. Królikowskiego, druk. E. Martineta,
32526 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wyspiański Stanisław (1869—1907). Warszawianka. Pieśń z r. 1831.
75750 J. Warszawianka. Dnia 17 kwietnia 1794 roku. B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
24079 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). Warszawianka, z..., nowe tłomaczenie przez Karola Sienkiewicza. B. m .b. r.,
24077 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). Warszawianka, przekład Karola Sienkiewicza, muzyka K. Kurpińskiego. Paryż, Księg. Polska, 1863,
21225 Czasopisma. Warszawianin. Warszawianin. Tygodnik mód. Warszawa, 1822.
29436 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kossakowski Józef Kazimierz (1738—1794). Warszawianin w domu. Kom. oryg. w 3 a.
29435 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kossakowski Józef Kazimierz (1738—1794). Warszawianin na wojnie. Kom. oryg.
87071 Kalendarze. Warszawiak. Warszawiak pieszczoch syreniego grodu. (Na okładce: Warszawiak 1900). Warszawa, 1900.
30201 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Messyng Aleksander (1851—1893). Warszawiacy za granicą. Obr. w 4 a.
27369 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Błażejczyk Zygmunt. Warszawiacy w podróży. Farsa w 4 a.
28860 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Hołubowicz Józef ks. (zm. 1887). Warszawiacy w Karpatach. Kom. w 4 a.
29659 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kunicki Leon (1829—1873). Warszawiacy na wsi. Kom. w 2 a.
32323 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wieniarski Antoni (1823—1869). Warszawiacy i hreczkosieje. Kom. w 3 a.
65779 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Warszawa. Opowiadanie na tle dziejowem z roku 1794. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, druk. Dziennika Polskiego, 1895,