Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6446 Barzycki Józef dr., Lachowicz Zdzisław, Kruszyński Leon. Zbiór ustaw i rozporządzeń sanitarnych ze szczególnem uwzględnieniem Galicyi i W. Księstwa krakowskiego. Lwów, nakł. własnym, druk. Pillera i Sp., 1899,
6447 Barzyk P.,
6448 Barzykowski Kajetan. Mowa ... Radcy Woiewództwa Augustowskiego miana przy zakończeniu popisu uczniów Lyceum Łomżyńskiego dnia 31 Lipca 1819 roku. Łomża, druk. A. Lentoski (Lentecki), (1819),
6449 Barzykowski Kajetan.
6450 Barzykowski Stanisław (1792—1872). Historya powstania listopadowego spisana przez... posła ostrołęckiego, członka Rządu Narodowego, Kawalera krzyża Virtuti Militari. Do druku przygotował i kilku uwagami objaśnił Aër. (Ad. Rzążewski). Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1883— 1884,
6451 Barzykowski Stanisław (1792—1872). Przemówienie... vice Prezesa Rady Szkoły wyższey polskiey w Paryżu przy rocznem otwarciu 1858/59 teyże szkoły. Paryż, druk. L. Martinet. (1859?),
6452 Barzykowski Stanisław (1792—1872). Wiadomość o instytucie przygotowawczym. Paryż, 1852,
6453 Barzykowski Stanisław (1792—1872).
6455 Barzyński Jan z Tomaszowa w Lubelskiem (1848—1886). Elementarz pierwszy. Kurs przygotowawczy do nauki czytania i pisania po polsku. Wyd. 1. Chicago, druk. Wł. Dyniewicza, 1878,
6456 Barzyński Jan z Tomaszowa w Lubelskiem (1848—1886). Elementarz drugi, nauka czytania po polsku. Wyd. 1. Tamże [Chicago, druk. Wł. Dyniewicza], 1878
6457 Barzyński Jan z Tomaszowa w Lubelskiem (1848—1886).
6454 Barzyński ksiądz (mylnie),
6458 Barzyński Michał Wincenty ks. (1838— 1899). Adoracya czterdziestogodzinna Przenajśw. Sakramentu w kościele św. Stanisława Kostki w Chicago. Chicago, druk. Spółki nakład, wyd. polskiego. 1892,
6459 Barzyński Michał Wincenty ks. (1838— 1899).
6460 Basaeus (Bassaeus) Wojciech (ze Szczebrzeszyna). Nowe latho albo Proźbá do Páná Bogá o rzeczy potrzebne na kożdy nowy rok. Woy:Bas:Scebr. W Krakowie, Drukowano przez Máttheusza Siebeneycherá. Roku Pańskiego MDLXVI. Z pierwodruku (homograficznie) wznowił Stefan Przyborowski. (Warszawa), 1882,
6461 Baschkopf J. dr. O przypadkach cholery azyatyckiej, stwierdzonych w armii austryacko-węgierskiej w r. 1893. (Odb. z Przegl. lek.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895,
6462 Baschkopf J. dr. O trądzie w Bośni i Hercegowinie. (Odb. z Przeglądu lek.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1898,
6463 Baschny Zygm.,
6464 Base adwokat,
6465 Basedow Jan Chrzciciel (1724-1790),
6466 Basedowa choroba,
6467 Basel,
110370 Basetti Jul. Bosko czarnoksiężnik czyli zbiór najzabawniejszych sztuk czarodziejskich. Wyd. najnowsze. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pelara, 1883
6468 Basia. Basia (Odezwa). Warszawa, 1862,
6469 Basilavits J. Brevis notitia fundationis Theodori Koryatowicz olim ducis de Munkacs pro religiosis Ruthenis Ar. S. Basilii in monte Csernek ad Munkacs annos 361 factae. VI partes. Cassoviae, 1799—1800,
6470 Basile. NouvelIe Lithuanienne. Lettre au Czar. Paris, druk. w Strasburgu u F. G. Levrault, 1831,
6471 Basiński Stanisław,
6472 Basiński Tomasz ks. Dzieje cudownego obrazu N. Maryi P. i kościoła w Tursku, z dodatkiem modlitw i pieśni. Gniezno, nakł. autora, druk. J. B. Langiego, 1882,
6473 Basler P. i Feith L. Katechizm religii mojżeszowej dla użytku pierwszej i drugiej klasy szkół ludowych, ułożyli ... nauczyciele religii mojżeszowej w tarnowskich szkołach ludowych. Tarnów, nakł. autorów, druk. W. Angelusa, 1880,
6474 Basma,