Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102550 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dwie Piosnki z Nowych Wędrówek Oryginała ... Muzyka St. Moniuszki. Warszawa, nakł. R. Friedleina, Stich und Druck C. G. Röder in Leipzig, druk. Breitkopfa i Härtla w Lipsku, b. r. (1852),
102551 Korzeniowski Józef (1797–1863). Plotkarz. Komedya w czterech aktach, wierszem. Pustynia. Komedya w jednym akcie, wierszem. Przez ... Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1860,
102552 Korzeniowski Józef (1797–1863). Podróżomania.
102553 Korzeniowski Józef (1797–1863). Podziękowanie.
102554 Korzeniowski Józef (1797–1863). Do Poety.
102555 Korzeniowski Józef (1797–1863). Pojedynek.
102556 Korzeniowski Józef (1797–1863). Pomyłka.
102557 Korzeniowski Józef (1797–1863). Posłuszeństwo.
102558 Korzeniowski Józef (1797–1863). Pośredniczka.
102559 Korzeniowski Józef (1797–1863). Powiastki, opowiadania i dwa fragmenta poetyczne, z przydaniem kilku poezyj mniejszych. Tom I. Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1849,
102560 Korzeniowski Józef (1797–1863). Powieści i opowiadania ... Serya Druga. Scena na balu. Pojedynek. Tamże [Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego], 1855,
102561 Korzeniowski Józef (1797–1863). Powiesti i rasskazy. 1. Tridcat´ let spustia. 2. Wtornik i piatnica. 3. Anilka. Pieriew. s polskago A. M. Gilewicz. Char´kow, Tipografija Adolfa Darre, 1886,
102562 Korzeniowski Józef (1797–1863). Ostatnia praca.
102563 Korzeniowski Józef (1797–1863). Nasza prawda. Scena z życia Polski w r. 1863. Brody, nakł. i druk. Feliksa Westa, 1898,
102564 Korzeniowski Józef (1797–1863). Prazdnik żatwy. (Okrezne). Komiedija w 2-ch d., s pienijem i tancami, socz. Korżeniewskago, awt. komiedii: Prieżdie mamieńka. Pier. N.(ikołaja Iwanowicza) Kulikowa. Sankt-Pietierburg, tip. Ja. Ionsona, 1858,
102565 Korzeniowski Józef (1797–1863). Prieżdie mamieńka. Komiedija w od­nom diejstwii, socz. Korżeniewskago. awtora dramy Okno wo wtorom etaże. Igrana w pierwyj raz w Pietierburgie na Aleksandrinskom Tieatrie w bieniefis g-ży Samojłowoj, 24 janwaria 1858 r. (Odb. z: Dramaticzeskij sbornik). (Petersburg), w tipografii I. I. Głazunowa i Komp., (1858),
102566 Korzeniowski Józef (1797–1863). Próby dramatyczne przez ... Poczajów, Druk. XX. Bazylianów, 1826,
102567 Korzeniowski Józef (1797–1863). Przedmiot do powieści.
102568 Korzeniowski Józef (1797–1863). Przyjaciółki.
102569 Korzeniowski Józef (1797–1863). Pustynia.
102570 Korzeniowski Józef (1797–1863). Qui pro quo. Komedia w 1 akcie. Wilno, 1852.
102571 Korzeniowski Józef (1797–1863). Reputacya w miasteczku komedya w 3 aktach przez ... Komedyę tę przeznacza Autor na dochód Teatru w Żytomierzu, oddając cały wpływ do dyspozycyi J. I. Kraszewskiego. Warszawa, druk. Józefa Unger, 1857,
102572 Korzeniowski Józef (1797–1863). Rodstwienniki. Roman Ju. Korżeniewskago. Pieriewod s polskago. (Sobranije inostr. romanow, powiestiej i rasskazow w pier. na rus. jazyk, 1858 t. 1 kn. 1–2, t. 2 kn. 3–4). Sankt-Pietierburg, w tipografii I. I. Głazunowa i Komp., 1858,
102573 Korzeniowski Józef (1797–1863). Rokiczana. Drama liryczna w trzech aktach przez … do muzyki Stanisława Moniuszki. Warszawa, nakł. Gustawa Gebethnera i Spółki, druk. K. Kowalewskiego, 1859,
102574 Korzeniowski Józef (1797–1863). Romanów.
102575 Korzeniowski Józef (1797–1863). Sąd przysięgłych albo pozory.
102576 Korzeniowski Józef (1797–1863). Scena na balu.
102577 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dwa śluby.
102578 Korzeniowski Józef (1797–1863). Der Speculant. Roman in zwei Theilen aus dem Polnischen des Joseph Korzeniowski, deutsch von Hans Max (Johann Päumann). Wien, Manz'sche k. k. Hofverlages- und Universitäts-Buchhandlung, Druck von G. I. Manz in Regensburg, 1880,
102579 Korzeniowski Józef (1797–1863). Spekulant. Powieść przez ... Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1846,