Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101001 Kopiński Józef.
101000 Kopiłow A.
100999 Kopijowski Bolesław.
100997 Kopijowski Adam. Nauki w Szkole Akademickiey Powiatowey Żytomierskiey Dawane W ciągu Szkolnego Roku pod dozorem Adama Kopiiowskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim Krakowskim Nauk Wyzwolonych i Filozofii Doktora z przedmiotow Nauki Chrześciańskiéy Rzymsko-Katolickiego i Greko-Rossyiskiego Wyznania; — Nauki Moralnéy, Jeografii Arytmetyki; — Grammatyki Polsko-Łacińskiéy i Kaligrafii; — Wymowy, Poezyi, Literatury Starożytnéy, Estetyki, Wyższéy Moralności, Prawa przyrodzonego, politycznego, i narodowego; Historyi Polskiéy, Greckiéy, Rzymskiéy i Powszechnéy; — Wyższéy Arytmetyki, Jeometryi, Solidometryi, Trygonometryi, Fizyki, Statyki, Chemii, Historyi naturalnéy i Ogrodnictwa; Języka Rossyiskiego, Francuskiego i Rysunków; z ktorych Uczniowie Klass wszystkich, dowód swoiéy pilności, na publicznym popisie okażą, w ostatnich dniach Miesiąca Czerwca, 1823 Roku. W Wołyńskiém Guberskiém (!) Mieście Żytomierzu. Żytomierz, b. r. (1823),
100998 Kopijowski Adam. Nauki w Szkole akademickiej żytomierskiej dawane w ciągu szkolnego roku, pod dozorem Adama Kopijowskiego itd, z których uczniowie klass wszystkich dowód swojej pilności na publicznym popisie okażą w ostatnich dniach miesiąca Czerwca 1824 r. Żytomierz, (1824),
100994 Kopija wysoczajszago ukaza. Kopija wysoczajszago ukaza dannago G-nu kijewskomu wojennomu, podolskomu i wołynskomu Gienierał-Gubiernatoru gienierał-adjutantu Annienkowu (S.-Pietierburg, 1863);
100995 Kopija umowy. Kopija (umowy dzierżawy zawartej między Towarzystwem Sobolewskiej Fabryki cukrowniczo-rafineryjnej a hr. Aleksandrą Potocką; inc: „Tysiacza wosiem'sot diewianostogo goda ...”). B. m. b. r. (1893),
100993 Kopija statjej. Kopija statjej zapisannych w knigu rasporiażenij priedsiedatiela Warszawskago Okrużnago Suda. Warszawa, Tipografija K. Kowalewskago, b. r. (ok. 1889),
100991 Kopija s żurnalnago postanowlenija. Kopija s żurnalnago postanowlenija Warszawskago gubiernskago prisutswija po kriestjanskim diełam. Zasiedanije X. Statja No 233. Po apiellacionnoj żałobie wybranych ot kriestjan sielenija Aleksandrow Floriana Powałka i Stanisława Szeliongowskago, na rieszenije kommisara Nowo-Minskago ujezda ot 8 marta 1894 goda za No 512 o priewyszenii kriestjanami nazwannago sielenija praw na pastbiszcznyj sierwitut. Warszawa, w Tipografii W. Łazarskago, 1899,
100992 Kopija proszenija. Kopija proszenija Pinskago kupieczestwa na imia Minskago grażdanskago gubiernatora. (Izwleczeno iz Siewiernoj Pczeły). S.-Pietierburg, tipografija N. Griecza, 1863,
100990 Kopija iz notarialnych aktow. Kopija iz notarialnych aktow Romana Adamowicza Bara, Notariusa pri Ipotiecznych Kancelarijach Mirowych Sudiej goroda Warszawy za 1893 g. Po riejestru No 261. Warszawa, Tipogr. I. Bratman, b. r. (1893),
100989 Kopija iz notarialnych aktow Stanisława Wikientjewa Wydżgi. (Warszawa, 1892);
100996 Kopija impieratorskomu wilenskomu uniwiersitietu ... (1809).
100961 Kopija cyrkularnego przepisania. Kopija cyrkularnego przedpisania J.W. Wileńskiego Cywilnego Gubernatora Mieyskim i Ziemskim Policyiom roku 1828 dnia 13 Grudnia. B. m. b. r. (1828),
100948 Kopiia autentyczna pewney konferencyi …. (Wilno, 1809);
100988 Kopii. Kopii żurnałow Kijewskago Gubiernskago Dworianskago Komitieta ob ułuczszenii byta pomieszcziczich kriestjan. B. m. b. r. (Kijów, 1859),
100987 Kopietz Johann Athanasius.
100986 Kopietz J. A.
100981 Kopietz Athanasius (właśc. Johann Athanasius; ur. 1843). Beiträge zur ältesten Geschichte des Neisser Landes und der Stadt Ziegenhals (Głuchołazy). Von Professor Dr. Kopietz. I Theil. Ziegenhals, Verlag und Buchdruckerei von Adolf Auerbach, 1898,
100982 Kopietz Athanasius (właśc. Johann Athanasius; ur. 1843). Kirchengeschichte des Fürstentums Münsterberg (Ziębice) und des Weichbildes Frankenstein (Ząbkowice Śląskie). Von Dr. J. A. Kopietz, Oberlehrer. Frankenstein, E. Philipp's Buchhandlung (H. Conschak), F. Huch's Buchdruckerei, 1885,
100983 Kopietz Athanasius (właśc. Johann Athanasius; ur. 1843). Quaestio de incursione per Mongolos in Silesiam facta anno 1241. Dissertatio inauguralis historica quam scripsit et consensu et auctoritate amplissimi Philosophorum Ordinis in Alma Literarum Universitate Viadrina ad summos in philosophia honores rite Capessendos die XXVII M. Februarii A. MDCCCLXIX (1869). publice defencet (!) auctor ... Silesius. Opponentibus: Sieniawski, dr phil., Pilzner, stud. phil., Langer, stud. theolog. cath. Suidnicii, Typis officinae L. Heegii, (1869),
100984 Kopietz Athanasius (właśc. Johann Athanasius; ur. 1843). Die geographischen Verhältnisse Schlesiens im Altertum. Vom Oberlehrer Dr. Kopietz. (Wissenschaftliche Beilage zu dem Jahresbericht des Städtischen Kath. Progymnasiums zu Frankenstein i. Schl. /Ząbkowice Śląskie/ über das Schuljahr 1889/90). Breslau (Wrocław), Druck von Robert Nischkowsky, 1890,
100985 Kopietz Athanasius (właśc. Johann Athanasius; ur. 1843).
100980 Kopiernickij W.
100979 Kopielowicz Dawid.
100978 Kopiejkowicz Maria.
100976 Kopiec Marcin (1843—1919). „Ten pan Siwina”, to jest ten, co to ku zgruźliwości Szląskiego narodu tyla bojek tak sobie na spas drukowoł i sprzedowoł, a kabzy pieniądzmi nabijoł. Ułożył dr Grzeluch. Wydanie pierwsze. B. m. b. r. (ok. 1897),
100977 Kopiec Marcin (1843—1919).
100975 Kopiec Kościuszki.
100974 Kopiec Juliusz.