Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
48572 Humorysta Warszawski. Wychodzi w czwartek i niedzielę. Warszawa, redaktor Wojciech Szymanowski (wg I wydania Bibliografii Polskiej, t. II, Kraków, 1874, str. 157, red. S. Wojciech Lasocki; w r. 1839/40 nr 53 i n. podpisał jako wyd. i red. J. B. Wagner) rok I: 1839/40 (od 3 X 1839 do 27 IX 1840, numerów 104) — rok II: 1840 (od 1 X do 27 XII numerów 26),
39286 Gazeta (Warszawska) Policyjna. Warszawska Gazeta Policyjna (od r. 1867? także tytuł rosyjski: Warszawskaja Policejskaja Gazieta). (Dziennik). Warszawa, redaktor w r. 1871: N. Matiuszkin (nry 47, 170—191 r. 1871, nry 56—73 i 191—228 r. 1872 podpisał za red. A. Jasinskij, od nru 129 r. 1876 i wczes.? redaktor Bienzieman, od nru 237 r. 1880: Jasinskij, od nru 253 r. 1880: Bienzieman, od nru 117 r. 1889: Ił. Chrzanowskij, od nru 165 r. 1889: Bienzieman, od nru 175 r. 1889: Nik. Rogow, nry 13—27 r. 1890, nry 16—34 r. 1891: G. Dierżanowskij, nry 157—177 r. 1891 i nry 88—97 r. 1892: E. Tomiłow, nry 131—163 r. 1893: Wł. Swinarskij, od nru 23 r. 1896: za red. D. Strumienskij, od nru 72 r. 1896: N. Akajomow, nry 176—181 r. 1896, nry 177—183 r. 1897 oraz nry 155—176 r. 1900: G. Dierżanowskij), druk. Drukarni Rządowej (od nru 177 r. 1854: J. Ungra, od nru 13 r. 1863: Drukarni Orgelbranda, od r. 1867? w Tipografii pri Uprawlenii Warszawskago Obier-Policejmiejstiera), 1845 (nr 1 z 1 I) — 1900 (i dalej?),
75689 Izraelita. Izraelita (od r. 1898 z podtytułem: Czasopismo tygodniowe; na karcie tytułowej rocznika 1866: Izraelita pismo tygodniowe poświęcone interesom judaizmu, w 1. 1869—1878 podtytuł: Organ poświęcony sprawom religii i oświaty, w r. 1879 bez podtytułu, od r. 1881 ? podtytuł: Pismo Tygodniowe redagowane przez S. H. Peltyna, w r. 1895: Pismo tygodniowe redagowane i wydawane przez S. H. Peltyna, od r. 1898: Czasopismo tygodniowe wychodzi pod kierunkiem literackim N. Sokołowa). Warszawa, redaktor S. H. Peltyn (od nru 7 r. 1871: redaktor i wydawca S. H. Peltyn; od nru 20 r. 1895: za redaktora i wydawcę Bronisław Peltyn, od nru 40 r. 1896: wydawczyni Salomea Peltynowa, redaktor Bronisław Peltyn, od r. 1898 nadto: pod kierunkiem literackim N. Sokołowa), druk. F. Baumritera i I. Rotblata (od nru 14 r. 1867: druk. J. Goldmana, od r. 1871: w Drukarni i Litografii Ch. Keltera, od nru 6 r. 1871: druk. J. Goldmana, od r. 1876: M. Ziemkiewicza, od nru 42 r. 1877: M. Ziemkiewicza i Wiktoryna Noakowskiego, nry 1—6 r. 1879: druk. W. Dębskiego, od nru 7 r. 1879: M. Ziemkiewicza i Wikt. Noakowskiego, od nru 21 r. 1884: Michała Ziemkiewicza, od nru 27 r. 1886: M. Lewińskiego, od nru 31 r. 1886: Michała Ziemkiewicza, od nru 5 r. 1888: w Drukarni Kupieckiej, od nru 38 r. 1888: druk. W. Ratyńskiego, dawniej Bergera, od nru 40 r. 1888: w Drukarni Kupieckiej, od nru 31 r. 1889: druk. W. Ratyńskiego, dawniej Bergera, od r. 1890: J. Filipowicza, dawniej Bergera, od r. 1895: w Drukarni Kupieckiej Lepperta i S-ki), rok I: 1866 (nr 1 z 8 (20) IV) — 1900 (i dalej do r. 1915), w nrze 13 z 17 (29) III r. 1867 wiadomość o czasowym zawieszeniu pisma, nr 14 ukazał się 22 VIII (4 IX) 1867 r.,
75699 Izwiestija (Warszawskija Uniwiersitietskija). (Ukazywały się początkowo w ilości 6 zeszytów rocznie, od r. 1884: 9 zesz. rocznie, r. 1882 obejmował wyjątkowo 4 zeszyty). Warszawa, redaktor początkowo nie ujawniony, od r. 1892: redaktor S. M. Łukjanow (w nrach 6—8 r. 1894: za redaktora P. Somow, od nru 9 r. 1894: redaktor Grigorij Konstantynowicz Uljanow, od nru 6 r. 1897: Fiedor Iwanowicz Leontowicz), druk. Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga (od r. 1876: w Tipografii Iwana Noskowskago, od r. 1884: w Tipografii K. Kowalewskago, od r. 1891: w Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga), 1870—1900 (i dalej do 1914),
95162 Kmiotek. Kmiotek (Na karcie tytułowej rocznika nadto podtytuł:) Pismo czasowe do czytania dla wiejskiego i miejskiego ludu przeznaczone obejmujące: Nauki religijno-moralne: przestrogi i objaśnienia usuwające przesądy i zabobony; obowiązki i powinności względem panów i zwierzchności; wiadomości i wyciągi z rozporządzeń i przepisów rządowych tyczących się wszystkich mieszkańców kraju; naukę zdrowia ludzi i zwierząt i łatwiejsze sposoby jego ratowania; naukę i przepisy dla różnych gałęzi wiejskiego i domowego gospodarstwa, wreszcie powieści, anegdoty i wiadomości nauczyć, zabawić i ciekawość ludzi zająć mogące i t. d. (Tygodnik). Warszawa, redaktor Paweł Eustachy Leśniewski, nakł. i druk. S. Orgelbranda, rok I: 1842 (nr 1 z 8 I) — rok IX: 1850 (nr ostatni 52 z 28 XII),
69151 Gospodyni Miejska i Wiejska. Pismo illustrowane poświęcone Gospodarstwu domowemu obejmujące Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Hodowlę drobiu i ptactwa, Ogrodnictwo kwiatowe, Sadownictwo, Warzywnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo, Rybactwo, Kucharstwo, Piekarstwo, i wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć Kobiecych. (Od r. 1883 zmiana podtytułu: Czasopismo illustrowane poświęcone gospodarstwu domowemu obejmujące Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Hodowlę drobiu i ptactwa, Ogrodnictwo kwiatowe, Sadownictwo, Warzywnictwo, Pszczolnictwo, Wyroby przemysłu domowego, Rybactwo, Kucharstwo, Piekarstwo i Wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć kobiecych). (Wychodzi dwa razy na miesiąc). Warszawa, redaktor odpowiedzialny i wydawca Zygmunt Jaroszewski, druk. J. Noskowskiego, rok V: 1881 (nr 1 z 1/13 VI) — r. VII: 1883 (ostatni nr 24),
69152 Gospodyni Wiejska. Pismo illustrowane dla kobiet poświęcone gospodarstwu domowemu obejmujące Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Ogrodnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo i wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć kobiecych. (Wychodzi dwa razy na miesiąc). Warszawa, redaktor odpowiedzialny i wydawca Józef Lipiński, druk. A. Ginsa (od nru 13 z r. 1879: druk. J. Noskowskiego), rok I: 1877 (nr 1 z 20 XII 1876/1 I 1877) — rok V: 1881 (ostatni nr 10 z 15/27 V),
39230 Gazeta Lekarska. Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim gałęziom umiejętności lekarskiej, farmacyi i weterynaryi (od r. 1881 podtytuł: Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim gałęziom umiejętności lekarskich). Warszawa, redaktor odpowiedzialny H. Łuczkiewicz (od nru 43 t. VIII r. 1870: P. Girsztowt, od nru 20 t. XXIII r. 1878: H. Łuczkiewicz, od nru 1 t. I r. 1881: Wł. Gajkiewicz), wydawca od nru 29 t. X r. 1871: P. Girsztowt (od nru 20 t. XXIII r. 1878: W. Szymkiewicz, od nru 1 t. I r. 1881: Stanisław Kondratowicz, od nru 44 t. XVIII r. 1898: Jan Pruszyński), druk. Drukarni Gazety Polskiej (od nru 43 t. X r. 1871: Józ. Bergera, od nru 1 t. XII r. 1872: druk. Drukarni Gazety Lekarskiej, od nru 1 t. I r. 1881: K. Kowalewskiego), rok I: 1866 (nr 1 z 25 VI/7 VII) — rok XV: 1880, tomy I—XXIX; oraz Seria II: rok XVII (powinno być XVI): 1881 — rok XXXV: 1900 (i dalej do r. 1921), tomy I—XX;
59636 Dwór Wiejski. Dwór Wiejski. Czasopismo illustrowane poświęcone sprawom ekonomicznym wiejskim. — W ogóle gospodarstwu domowemu. — Wielorakim gałęziom przemysłu wiejskiego i wszelkiemu postępowi gospodarczemu. Wychodzi trzy razy na miesiąc (od września 1884: dwa razy na miesiąc). Warszawa, redaktor odp. i wydawca Zygmunt Jaroszewski, druk. Noskowskiego (od nru 24 z r. 1884: druk. M. Ziemkiewicza), rok I: 1884 (nr 1 z 20 I/1 II)—rok II: 1885 (nrów 12, nr 12 z 15 VI),
40756 Goniec Handlowy. Tygodnik poświęcony umiejętnościom handlowym i sprawom pracowników handlowych. Warszawa, redaktor Konstanty Sękowski, wydawcy: Aleksander Morozewicz i Władysław Junosza Szaniawski, druk. A. Pęczalskiego i K. Marszałkowskiego, Rok I: 1900 nry 1 z 7 VII (24 VI) — 26 z 16/29 XII (i dalej do r. 1904),
60786 Dziennik Krajowy. Dziennik Krajowy. Warszawa, redaktor Karol Witte, druk.?, od 1843 (nr 1 z 1 IV) do czerwca 1844,
75698 Izwiestija. Izwiestija Warszawskago Politiechniczeskago Instituta Impieratora Nikołaja II. Warszawa, redaktor I. I. Iwaniukow, w Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga, 1900 (wypusk I—II, i dalej do r. 1913),
68919 Gorzelnictwo, piwowarstwo i cukrownictwo (od nru 3: Piwowarstwo, gorzelnictwo i cukrownictwo). Dwutygodnik. Warszawa, redaktor i wydawca Wacław Holewiński, druk. Przeglądu Tygodniowego, rok I: 1872 (nr 1 z 20 IX/1 X — 5 z 19 XI/1 XII),
81762 Jeździec i Myśliwy. Kuryer Sportowy. (Wychodził od 1 marca do 1 listopada 3 razy na tydzień). Warszawa, redaktor i wydawca Stanisław Wotowski, druk. Noskowskiego, rok I: 1898 (nr 1 z 17 II/l III) — rok III: 1900 (i dalej do r. 1915),
81761 Jeździec i Myśliwy. Dodatek wyścigowy. Warszawa, redaktor i wydawca Stanisław Wotowski, druk. Noskowskiego, rok I: 1891 (nr 1 z 18(30) V) — rok VII: 1897,
39201 Gazeta Handlowa. Pismo poświęcone handlowi, przemysłowi fabrycznemu i rolniczemu (od nru 1 r. 1875 podtytuł: Dziennik poświęcony handlowi, przemysłowi, ekonomii kraju i polityce, od nru 1 r. 1877: Dziennik poświęcony handlowi, polityce i literaturze, od nru 1 r. 1878: Dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii). Warszawa, redaktor i wydawca Rudolf Okręt (uwidoczniony dopiero od nru 132 r. 1867, od nru 261 r. 1900: wyd. Rudolf Okręt, redaktorzy Rudolf Okręt i St. Kempner, w nrze 75 r. 1878 wzmianka R. Okręta o Al. Rajchmanie jako członku zespołu redakcyjnego), druk. J. Ungra (od nru 74 r. 1865: Gazety Polskiej, od nru 82 r. 1871: Józ. Bergera, od nru 1 r. 1875: A. Pajewskiego, od nru 1 r. 1880: Wład. Szulca i Sp., od nru 219 r. 1881: Gazety Handlowej, od nru 84 r. 1887: E. Lubowskiego i Sp., nry 86—100 r. 1887: druk. Gazety Handlowej), rok I: 1864 (nr 1 z 1 X) — rok XXXVIII: 1900 (i dalej do r. 1974),
39193 Gazeta Cukrownicza. Tygodnik poświęcony sprawom przemysłu cukrowniczego pokrewnej gałęzi rolnictwa. Warszawa, redaktor i wydawca Maurycy Wortman (od nru 27 t. 2 z r. 1894: redaktor odpowiedzialny Stanisław Broniewski, wydawca Maurycy Wortman), druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, rok 1 (tom I): 1893/1894 (nr 1 z 25 IX/7 X 1893) — rok 8 (tom XV): 1900/1901 (ostatnim w r. 1900 był nr 13 z 16/29 XII),
39206 Gazeta Informacyjna. Pismo codzienne. Warszawa, redaktor i wydawca Julian Guranowski, druk. E. Lubowskiego i Sp., 1887 (nry okazowe z 3/15 IX oraz 9/21 IX, nr 1 z 19 IX/1 X) — 1888 (ostatni? nr 147 z 18/30 VI),
40776 Goniec Teatralny. Pismo illustrowane poświęcone teatrowi, sztukom pięknym i sportowi (tygodnik). Warszawa, redaktor i wydawca Józef Naimski, druk. Józefa Ungra, 1877 (nr l z 19 XII 1876/1 I 1877 — 26 z 16/28 VI),
46187 Hodowca. Pismo tygodniowe, poświęcone hodowli inwentarza żywego, sportowi i weterynaryi popularnej. (Od r. IV 1886/7 zmiana tytułu na: Rolnik i Hodowca. Tygodnik przemysłowo-rolniczy, obacz). Warszawa, redaktor i wydawca Henryk Kotłubaj, druk. B. Kopczyńskiego (od nru 5 z r. 1884 do nru 38 z r. 1886: druk. Ig. Zawiszewskiego, od nru 39 z r. 1886: druk. K. Kowalewskiego), r. I: 1884 — r. III: 1886,
60720 Dziennik Anonsowy. Dziennik Anonsowy. Pismo codzienne połu dniowe. (Od nru 48 r. 1882 bez podtytułu. Od nru 180 z 19 V 1883 tytuł: Dziennik Poranny i Anonsowy). Warszawa, redaktor i wydawca H. Perzyński (od nru 111: red. H. Perzyński, wydawcy H. Perzyński i J. Śliwowski), druk.Marii Dębskiej. Rok I:1882—1883 (nr 1 z 15 X 1882—nr 186 z 30 V 1883),
36058 Fortuna. Fortuna. Warszawa, redaktor i wydawca Fr. Ksawery Komierowski, druk. Michała Ziemkiewicza, rok I: 1885,
34639 Figaro warszawski. Figaro warszawski (Tygodnik). Warszawa, redaktor i wydawca Fr. Ksawery Komierowski, druk. Ig. Zawiszewskiego (od nru 6: druk. M. Ziemkiewicza), 1886 (nry: 1 z 22 XII 1885/3 I 1886—9 z 1/13 III),
36060 Fortuna. (Tygodnik satyryczno-humorystyczny). Warszawa, redaktor i wydawca Fr. Ks. Komierowski, druk. M. Ziemkiewicza (od nru 33: druk. Ign. Zawiszewskiego), 1885 (nr 1, zapewne bez numeracji, z ? —nr 34 z 14/26 XI I),
61936 Ekonomista. Przegląd tygodniowy ekonomiczny, finansowy i statystyczny. Warszawa, redaktor i wydawca Antoni Nagórny (od r. 1881 nr 9: redaktor i wydawca Ant. Aug. Egier; od nru 51/52 tegoż roku: wydawcy: J. Kirszrot-Prawnicki i J. N. Rembertowski, redaktor Ant. Aug. Egier; od r. 1883 nr 13: wydawca J. Kirszrot-Prawnicki, redaktor Ant. Aug. Egier), druk Banku Polskiego (od r. 1879 druk. W. Dębskiego, od r. 1880 druk. S. Orgelbranda Synów), 1878 (nr 1 z 7 stycznia) — rok IV: 1881 oraz r. V: 1883 (ostatni nr 14 z 3 kwietnia),
39237 Gazeta losowań papierów publicznych. (Tygodnik). Warszawa, redaktor i wydawca Adolf Peretz (od nru 28 z r. 1889: za red. i wyd. Józef Werner, od nru 50 z r. 1889: red. i wyd. Adolf Peretz, od nru 17 z r. 1890: p. o. red. i wyd. Józef Włoskiewicz, nr 1 z r. 1892 podpisał Adolf Peretz, od nru 2 z r. 1892: p.o. red. i wyd. Józef Włoskiewicz, od nru 24 z r. 1892: Adolf Peretz, od nru 29 z r. 1892: p. o. red. i wyd. Stanisław Czarnowski, od nru 30 z r. 1893: Adolf Peretz, od nru 15 z r. 1896: za red. i wyd. Joachim Peretz), druk. Przeglądu Tygodniowego (od nru 1 z r. 1889: druk. S. Orgelbranda Synów, od nru 9 z r. 1895: druk. Władysława Szulca, od nru 1 z r. 1898: druk. Gazety Rolniczej, od nru 19 z r. 1898: druk. Władysława Szulca), rok I: 1885 (nr okazowy z 7 (19) IX, nr 1 z 21 IX (3 X) — rok XVI: 1900 (i dalej do r. 1919),
39213 Gazeta Kolejowa. Gazeta Kolejowa, pismo tygodniowe. Warszawa, redaktor i wydawca Adam Jakub Cohn, Drukarnia K. Kowalewskiego, rok I: 1881 (nr 1 z 6 I — nr 52 z 29/17 XII),
39231 Gazeta Literacka. (Tygodnik). Warszawa, redaktor główny Adam Tomasz Chłędowski (tak na k. tyt. rocznika 1822, w r. 1821 bez wymienienia nazwiska redaktora), nakł. i druk. N. Glücksberga, (rok pierwszy): 1821 (nr 1 z 2 II) — rok drugi: 1822 (nr 1 z 5 II — nru 44 z 10 XII), od 25 XII 1821 — 5 II 1822 przerwa w wydawaniu pisma; r. 1821 str. 416, r. 1822 t. 1 str. 247, t. 2 str. 280,
82575 Journal de Varsovie. Journal de Varsovie. (Wychodził cztery razy w tygodniu). Warszawa, redaktor Emil N. Murray, 1807 (od nru 131 z 2 X: poprzednio p. t. Gazette de Varsovie, obacz) — 1808 (ostatni nr 18 z 30 I),
39386 Gazette de Varsovie. (Wychodziła cztery razy tygodniowo). Warszawa, redaktor Emil N. Murray, 1807 (nr 1 z 16 II — nr 130 z 30 IX, następnie jako Journal de Varsovie, obacz),