Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
15597 Chudziak Maciej (pseud. Maciej Stary). Pobyt Ich cesarskich mości w kraju nadwiślańskim od dnia 27 sierpnia do dnia 14 września 1884 r. opowiadanie nauczyciela ludowego ... Warszawa, pieczatano s razrieszenija naczalstwa, Druk. Gubernialna, 1885,
81293 Jemieljanow W. Opyty wozraszczenija duba w dacze Ruda. (Iz Zapisok Nowo-Aleksandrijskago Instituta Sielskago Choziajstwa i Lesowodstwa). Warszawa, pieczatano iz razrieszenija Sowieta Instituta Sielskago Choziajstwa i Lesowodstwa w Nowoj Aleksandrii, w tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga, 1900,
74035 Instrukcija domowym dwornikam. (Tytuł polski:) Instrukcja dla stróżów domów. Warszawa, Pieczat. Policejskaja Tipografija, (1899),
74020 Instrukcija o służebnych biletach. Instrukcija o służebnych biletach wydannych na pojezdy po Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj, dorogie prawitielstwiennych tielegrafnych kontrolerow Nr. 44. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1883,
74048 Instrukcija wagonnomu istopniku. Instrukcija wagonnomu istopniku Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj dorogi Nr. 42. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1883,
74152 Instrukcija riemontnym raboczim. Instrukcija riemontnym raboczim (dorożnoj raboczej artieli) Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj dorogi Nr. 43. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1883,
74026 Instrukcija wagonnym czistilszczikam. Instrukcija wagonnym czistilszczikam Łodzinsko-Fabricznoj żeleznoj dorogi. No 33. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74034 Instrukcija o dwiżenii. Instrukcija o dwiżenii bałłastnych i raboczich pojezdow po Łodzinskoj-Fabrycznoj żeleznoj dorogie. Nr. 39. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74058 Instrukcija kontroler-miechaniku. Instrukcija kontroler-miechaniku tielegrafa Łodzinskoj-Fabricznoj Żeleznoj dorogi Nr. 28. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74060 Instrukcija kontroleru. Instrukcija kontroleru dwiżenija Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj dorogi. Nr 37. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74061 Instrukcija kontroleru. Instrukcija kontroleru wagonow Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj dorogi. Nr. 29. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74073 Instrukcija wagonnomu mastieru. Instrukcija wagonnomu mastieru Łodzinsko-Fabricznoj żeleznoj dorogi Nr 40. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74076 Instrukcija starszemu maszynistu. Instrukcija starszemu maszynistu (kontroleru tiagi) Łodzinskoj-Fabrycznoj żeleznoj dorogi Nr. 27. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74080 Instrukcija naczalniku. Instrukcija naczalniku distancii i jego pomoszczniku Łodzinsko-Fabricznoj żeleznoj dorogi. Nr 36. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74149 Instrukcija starszemu raboczemu. Instrukcija starszemu raboczemu puti (artielnomu Starostie) Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj dorogi Nr 38. Warszawa, piecz. w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
86010 Kalendarze. Kalendarz kartkowy. Kalendarz kartkowy na rok 1877. Warszawa, Otton Flek, 1877.
84802 Kalendarz kartkowy. Kalendarz kartkowy na rok 1877. Warszawa, Otton Flek, 1877,
86425 Kalendarze. Kalendarz ścienny. Kalendarz ścienny. Warszawa, Otton Fleck, (1878).
62313 Elkana J. M. Nowy elementarz polsko-niemiecki, podający najłatwiejszy sposób nauczenia się w krótkim czasie poprawnie czytać w tych językach, przez autora „Nowej metody”. Warszawa, Orgelbrand, nakł. Merzbacha, 1843,
62531 Elzenberg (Elsenberg) Jakub (1820?—1886). Wybór bajek i powinszowań. Warszawa, Orgelbrand, druk. N. Schriftgissera, 1855,
36647 Franklin Benjamin (1706—1790). Wybór pism moralnych ... pomnożony krótkim rysem jego życia i ciekawszemi wyjątkami z jego własnych pamiętników podług ostatniej edycyi pism kompletnych w Nowym-Yorku. (Tłumaczył Wiktor Zieliński). Warszawa, Orgelbrand, druk. Józefa Ungra, 1845,
62325 Elkana J. M. Nauka czytania języków polskiego, francuskiego i niemieckiego, ułożona podług najnowszych zasad. Warszawa, Orgelbrand, druk. Dietrichowej, 1843,
69955 Grabowski Leon (zm. 1865). Objęcie ukrytej prawdy i działania natury. Podług Kanta. Przez L. Hr. G. Warszawa, Orgelbrand, druk. Adolfa Krethlow, 1856,
23241 Dankowicz Szymon (1840—1910). (Podręcznik do nauki religii mojżeszowej, po polsku i hebrajsku). Warszawa, Orgelbrand, 1862.
89826 Katalogi. Merzbach Henryk (1837—1903) i Polak Ludwik. Drugi buletyn nowości Księgarni i składu muzykalii ... w Warszawie, Krakowskie Przedmieście Nr. 446 (19) wprost Księży Bernardynów. Warszawa, Orgelbrand, 1862,
71279 Grossglück H. O powadze Majestatu (po polsku i hebrajsku) przez ekonoma Szpitala starozakonnych. Warszawa, Orgelbrand, 1856,
33295 Falkowska Cezarea z Suchockich. Powieści dla dzieci różnych stanów. Warszawa, Orgelbrand, 1854,
40106 Goldmann Leon. Przyjaciel dziatek, czyli Początki czytania podług najnowszej metody, z 16 małemi powiastkami i bajeczkami, z 24 kolorowanemi rycinkami, na czterech tablicach, ułożone przez L. G. Warszawa, Orgelbrand, 1853,
8279 Bogdan Jan ks. Żale (Gorzkie). Rozmyślania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa w czasie czterdziestodniowego postu dla Chrześcian katolików. Warszawa, Orgelbrand, 1853,
51571 Kartologia. Nowa zabawa towarzyska dla każdego wieku. z 51 kart. figurami. Warszawa, Orgelbrand, 1852,