Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6243 Bartosiński Antoni. Sätze aus den Rechts u. Staatswissenschaften, welche nach abgelegten strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der k. k. Jagellonischen Universität zu Krakau... k. k. Bezirks-Aktuar aus Krakau öffentlich zu verteidigen bereit ist. Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1859,
6244 Bartosz František prof. (1837—1906). Dialektologie morawská, dil I: Nářeči slovenské, dolské, valašske, a lašske. Brno, Matice moravská, 1886,
6245 Bartosz z pod Krakowa,
6246 Bartoszek Karol Jakub (z Merowic w Morawii). Sätze aus den verschiedenen Zweigen der Rechts- und Staats-Wissenschaften etc. Krakau, Univ. Buchdr., 1865,
6247 Bartoszewicz Adam Dominik (1838— 1886). Bukiet kwiatów na niwie polskiej zebrany. Warszawa, 1862
6248 Bartoszewicz Adam Dominik (1838— 1886). Pan Gubrynowicz, obrońca własności literackiej, i proces o Śpiewnik polski, broszura polemiczna. Lwów, nakł. autora, Druk. I Związkowa, 1880,
6249 Bartoszewicz Adam Dominik (1838— 1886). Katalog Księgarni Polskiej A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego we Lwowie. Lwów, Druk. Związkowa, 1881,
6250 Bartoszewicz Adam Dominik (1838— 1886).
6251 Bartoszewicz Adam Mateusz (1794— 1878). Rzecz o matematyce, napisana przez naucz. matematyki,
6252 Bartoszewicz Adam Mateusz (1794— 1878). Zbiór przysłów i przypowieści (rękopism).
6253 Bartoszewicz Adam Mateusz (1794— 1878).
6254 Bartoszewicz Benedykt Bernard,
6255 Bartoszewicz Dominik Pomian (1801—1851). Słownik polsko-rossyjski i rossyjsko-polski. (Podług słownika polsko-niem. J. K. Trojańskiego układał. Drugi tyt. w jez. rosyjskim). Tomów 2. Warszawa, J. Glücksberg, 1841—43,
6256 Bartoszewicz Joachim dr. (1867—?). Die Erbschaftssteuer im internationalen Rechte. Lemberg, Seyfarth & Czajkowski, Druck von Piller und Comp., 1899,
6257 Bartoszewicz Józef. Szkoła wyrobu domowego cukru z buraków. Wilno, Zawadzki, 1841,
6258 Bartoszewicz Józef (obywatel powiatu dubieńskiego). De laryngitide pseudo-mem-branacea, spec. inaugur. therapeut. etc. Petropoli, typ. C. Kray, 1847,
6259 Bartoszewicz Józef (obywatel powiatu dubieńskiego). De rheumatismo articulari acuto, quam dissert. ad gradum Dris Med. assequendum, scripsit .... Petropoli, typ. Acad. Caesareae Scientiarum, 1856,
6260 Bartoszewicz Józef Aleks. (inspektor rady lekarskiej w Wilnie, zm. 21/4 1870). De unguium curvatura. Diss. inaug. chirurg. pract. quam in Caes. litt. Univ. Vilnensi ad Doct. Medic. submittit. 1827. Vilnae, excud. Glücksberg, (1827),
6261 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Malownicze Album Kijowa ze szczególnym opisem miasta. Przez Kamilla de Bellier (ryciny). Historia Kijowa od początku jego założenia aż do naszych czasów. Napisana przez Juliana Bartoszewicza. Dzieło w pięciu zeszytach. Warszawa, druk. Glücksberga, ryciny w litogr. Dzwonkowskiego, 1861—1862,
6262 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Anna Jagiellonka. Tomów 2.
6263 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Arcybiskupi gnieźnieńscy, Prymasi Rzeczypospolitej i warszawscy i prymasi Królestwa Polskiego. Wizerunki z Galeryi łowickiej, objaśnione tekstem historycznym przez ... (Na okładce tytuł skrócony). Zeszytów 22. Warszawa, litogr. Pecq et Comp., Dzwonkowski i Spółka, druk. J. Ungra, 1858 do 1865 (na okładce antydatowane na r. 1858, na k. tyt. na r. 1864),
6264 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Dzieła. (Wydał Kazimierz Bartoszewicz). T. I—II: Historya literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana. Wyd. II powiększone. T. I—II. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. W. Korneckiego, 1877,
6265 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Hetmani polscy koronni i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wizerunki zebrane i rysowane przez Woj. Gersona, objaśnione po polsku i po francuzku tekstem historycznym, przez... Zeszyt I—IX. Warszawa, nakładem A. Dzwonkowskiego i Spółki, druk. J. Ungra, 1860—1862 (zeszyt IX r. 1866)
6266 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Historya literatury polskiej, potocznym sposobem opowiedziana. Warszawa, nakł, M. Glücksberga, druk. J. Jaworskiego, 1861,
6267 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Historya pierwotna Polski, 1878—1879,
6268 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Historya szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. (Odb. z I t. dzieła: Rys historyczno-statystyczny szpitali i innych zakładów dobroczynnych w Królestwie Polskiem). Warszawa, druk. Oaz. Polskiej, 1870,
6269 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Kniaź i Xiążę. Kraków, czcionkami drukarni Czasu, nakładem Redakcyi Szkiców społ. i liter. 1876,
6270 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie, opisane pod względem historycznym przez ... Wizerunki kościołów i celniejsze w nich nagrobki rytował na drzewie Michał Starkmann. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1855,
6271 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Królewicze biskupi. Żywoty czterech kapłanów: Fryderyka Jagiellończyka, Jana z Książąt Litewskich, Jana Olbrachta, Karola Ferdynanda Wazy i o stosunkach biskupstwa wrocławskiego do metropolii gnieźnieńskiej, przez ... Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1851,
6272 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Królowie Polscy. Wizerunki zebrane rysowane przez Alex. Lessera, objaśnione tekstem historycznym (polskim i francuzkim) przez... Warszawa, nakład litografii A. Pecq et Comp. (A. Dzwonkowski), druk. Józefa Ungra, 1857—60,