Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104204 Bełza Władysław (1847—1913). Epilog ku czci A. Mickiewicza. Wiersz wygłoszony dnia 22 maja 1898, na zakończenie uroczystego przedstawienia w setną rocznicę urodzin wieszcza, w teatrze hr. Skarbka. Lwów, Druk. Zakł. Nar. Ossolin., 1898.
104203 Bełza Władysław (1847—1913). Emancypantka, obrazek sceniczny w 1 akcie. Poznań, nakł. i druk. Lud. Merzbacha, 1870,
104202 Bełza Władysław (1847—1913). Zaklęte dzwony, legenda z dziejów polskich. Przez... Lwów, nakł. Księgarni Pols., Druk. I Związkowa, 1876,
104201 Bełza Władysław (1847—1913). Do dzieci na obczyźnie w dniu gwiazdki. Lwów, druk. Dom. Habernala w Wiedniu, 1888,
104200 Bełza Władysław (1847—1913). Dla dzieci, wybór pism. Lwów, H. Altenberg, Druk. im. Ossolińskich, (1897),
104199 Bełza Władysław (1847—1913). Dzieci i ptaszki, 12 obrazków z maleńkiego świata, Biblioteka dla młodzieży, t. I. Lwów, nakł. Towarz. Pedagog., Druk. I Związkowa, 1881,
104198 Bełza Władysław (1847—1913). Dziatwie w Kole literacko-artystycznem od św. Mikołaja we Lwowie dnia 6 grudnia 1897. (Wiersz). Lwów, Druk. im. Ossolińskich, 1897,
104197 Bełza Władysław (1847—1913). Z Doli — Niedoli. Pieśni... Kraków, nakł. J. Siedleckiego, druk. Wł. Jaworskiego, 1869,
104196 Bełza Władysław (1847—1913). Ostatnie chwile i pogrzeb Adama Mickiewicza, według współczesnych źródeł spisał... Lwów, H. Altenberg, Kraków, S. Krzyżanowski, Druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1890,
104195 Bełza Władysław (1847—1913). Jerzemu Brandesowi na przyjęciu u pp. Wolskich. 25. listopada 1898. (Wiersz). B. m. i wyd., 1898,
104194 Bełza Władysław (1847—1913). Vybrané bàsně, přeložil Jan Nečas (Květy z polských luhů, sešit 6). Praha, nakł. J. R. Vilimek, 1883,
104193 Bełza Władysław (1847—1913). Baśń o dobrym synu, wedle ludowego podania. Bibl. dla młodzieży, XIII. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899,
104192 Bełza Władysław (1847—1913). Antologia polska. Wybór najcelniej szych utworów poetów polskich z illustracjami Andriollego, Brandta, Kossaka i Lessera, zestawił... Lwów—Lipsk—Warszawa, F. H. Richter, F. H. Brockhaus, F. Hoesick, 1880,
104191 Bełza Władysław (1847—1913). Antologia obca, wybór najcelniejszych utworów poetów cudzoziemskich, zest. Autor „Antologii Polskiej". Lwów, nakł. H. Altenberga (F. H. Richtera), druk. F. H. Brockhausa w Lipsku, (1882),
104190 Bełza Władysław (1847—1913). Album pamiątkowe Adama Mickiewicza, wydał Władysław Piast. Lwów, H. Altenberg, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1889,
104189 Bełza Władysław (1847—1913). Abecadlnik w wierszykach dla starszej dziatwy polskiej. Wvd. 4te. Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 1893,
104188 Bełza Władysław (1847—1913). Abecadlnik w wierszykach itd. Wyd. 3cie odmienne. Poznań, I. K. Żupański, 1870.
104187 Bełza Władysław (1847—1913). Abecadlnik w wierszykach dla dzieci polskich napisał... Wydanie drugie pomnożone, z obrazkami. Poznań, J. K. Żupański, druk. W. Deckera i Spółki (E. Röstel), 1870,
104186 Bełza Władysław (1847—1913). Abecadlnik w wierszykach dla starszéj dziatwy polskiéj napisał Wł. B-a. Kraków, (nakład Jana Siedleckiego), druk. Uniwers. Jag., 1869,
104185 Bełza Stanisław (1849—1929).
104184 Bełza Stanisław (1849—1929). Wynagrodzenie za prowadzenie spraw. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Noskow-skiego, 1887,
104183 Bełza Stanisław (1849—1929). Wizyta u Strossmayera. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1884,
104182 Bełza Stanisław (1849—1929). O upadłościach i bankructwach, wykład księgi III obowiązującego kodeksu handlowego, t. I: Artykuły 437—485. Warszawa—Kraków, Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
104181 Bełza Stanisław (1849—1929). Na Szląsku polskim, wrażenia i spostrzeżenia. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890,
104180 Bełza Stanisław (1849—1929). W stolicy padyszacha, wrażenia z podróży do Konstantynopola. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Laskauera i Babickiego, 1898,
104179 Bełza Stanisław (1849—1929). Rys nowego prawa upadłościowego angielskiego z 1883 r. Tamże [Warszawa, Gebethner i Wolff, druk.. Noskowskiego], 1889,
104178 Bełza Stanisław (1849—1929). O reformie prawodawstwa upadłościowego. Tamże [Warszawa, Gebethner i Wolff, druk.. Noskowskiego], 1888,
104177 Bełza Stanisław (1849—1929). Nowe prawo upadłościowe włoskie, rys porównawczy księgi III Kodeksu handlowego włoskiego z 1882 r. z księgą III Kodeksu handlowego, obowiązującego w Królestwie Polskiem, z uwzględnieniem noweli do prawa francuskiego z 1838 r. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk.. Noskowskiego, 1886,
104176 Bełza Stanisław (1849—1929). W Pirenejach, odczyt publiczny. Tamże [Warszawa—Kraków, Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie], 1900,
104175 Bełza Stanisław (1849—1929). Odgłosy Szkocyi. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1889,