Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
85538 Kalendarze. Adries-Kalendar' (Warszawskij). Warszawskij Sprawocznyj Adries-Kalendar',
61016 Dzierżanowski Wiktor. Warszawskij sprawocznyj Adries Kalendar. Warszawa, 1870,
87062 Kalendarze. Ukazatiel. Warszawskij Sprawoczno-Adriesnyj Ukazatiel. (Na r. 1871: Warszawskij Sprawocznyj Adries-Kalendar'). Warszawa, (1866—1871).
61019 Dzierżanowski Wiktor. Warszawskij sprawoczno-adriesnyj ukazatiel na 1869 god. Izdanije pierwoje. Warszawa, tipogr. S. Orgelbranda, 1869,
73982 Institut (L') (Warszawskij Politiechniczeskij). Warszawskij Politiechniczeskij L'Institut,
19645 Czasopisma. Listok (Warszawskij) Obiawlenij. Warszawskij Listok Obiawlenij. Warszawa, 1899—1900.
85724 Kalendarze. Kalendar' (Warszawskij). Warszawskij Kalendar'. Warszawa, (1872).
85725 Kalendarze. Kalendar' (Warszawskij). Warszawskij Kalendar'. Warszawa, (1894—1895).
84442 Kalendar'. Warszawskij Kalendar' na 1895 god s kartoju gubiernij Priwislanskago kraja, płanom goroda Warszawy, portrietami i risunkami w tiekstie. Warszawa, izdanije kniżnago magazina A. A. Flegontowa, tipogr. F. Czernaka, 1894,
84441 Kalendar' (Warszawskij). Warszawskij Kalendar' na 1873 g. God pierwyj. Warszawa, izdanije Tipografii I. Goldmana, 1872,
25760 Dniewnik. Warszawskij Dniewnik (Wychodził co dzień z wyjątkiem niedziel i świąt). Warszawa, Tip. Kommissii Narodn. Proswieszczenija, potem: Tip. Warsz. Uczebn. Okruga, 1864 (nr 1 z 1/3 X)—1900 (i dalej, do r. 1915),
18547 Czasopisma. Dniewnik (Warszawskij). Warszawskij Dniewnik Warszawa, 1864—1915.
30406 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Musiałek Zygmunt (pseud. Stańczyk, Z. M.; zm. 1920). Warszawskie zuchy. Frgm. scen. w 3 odsł.
78527 Janikowski Teofil Mikołaj (1801—1840). Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Warszawa, 1838,
68967 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Warszawskie śluby. Komedya w 5ciu aktach przez ... Kraków, G. Gebethner i Sp., nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1887,
28627 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gorzkowski Tarnawa Marian (1830—1911). Warszawskie śluby. Kom. w 5 a.
108882 Kozłowski Karol, architekt (1847-1902). Warszawskie Muzeum Rybactwa przez Karola Kozłowskiego budowniczego. (Odb. z Inżenierji i Budownictwa). Warszawa, (Gebethner i Wolff), Druk. Gazety Handlowej, 1881,
20711 Czasopisma. Rocznik (Warszawski) Ubezpieczeń. Warszawski Rocznik Ubezpieczeń na r. 1873. Warszawa.
20645 Czasopisma. Rocznik Literacki. Warszawski Rocznik Literacki. Poświęcony literaturze, bibliografii, oświacie i księgarstwu. Warszawa, 1871—1881. (Od 1877 jako Kalendarz).
20714 Czasopisma. Rocznik (Warszawski). Warszawski Rocznik Literacki, poświęcony literaturze, oświacie, bibliografii i księgarstwu,
86989 Kalendarze. Rocznik (Warszawski) adresowy. Warszawski Rocznik adresowy firm handlowych, przemysłowych i rękodzielniczych. Na rok 1881 i dalej: Rafalskiego Warszawski Rocznik adresowy... Warszawa, (1876—1895).
98657 Komitet (Warszawski) Giełdowy. Warszawski Komitet Giełdowy. Warszawa, druk. J. Bergera, (z datą: 30 XII /11 I/ 1877/8),
51000 Karnawał. Warszawski Karnawał w czterech waryacyach ... (Warszawa 1836);
85457 Kalendarz (Warszawski) podręczny. Warszawski Kalendarz podręczny;
86510 Kalendarze. Kalendarz (Warszawski) Podręczny. Warszawski Kalendarz Podręczny,
85089 Kalendarz Podręczny. Warszawski Kalendarz Podręczny z wyszczególnieniem ulic i Domów Miasta Stołecznego Warszawy i Przedmieścia Pragi i z dołączeniem rozmaitych wiadomości mogących być użytecznymi dla przybywających do Warszawy lub w niej zamieszkałych. (Wyjątek z Noworocznika dla Polek). Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego i Spółki, (1864),
85991 Kalendarze. Kalendarz (Warszawski) informacyjny. Warszawski Kalendarz informacyjny. Warszawa, (1880—1883).
84783 Kalendarz (Warszawski) informacyjny. Warszawski Kalendarz informacyjny na rok 1881. Warszawa, nakł. Zinberga, druk. Władysława Szulca i S-ki, 1880,
85454 Kalendarz (Warszawski) informacyjny. Warszawski Kalendarz informacyjny na r. 1881,
86507 Kalendarze. Kalendarz (Warszawski) informacyjny. Warszawski Kalendarz informacyjny na r. 1881,