Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6416 Barwiński Józef (1849—1883; pisywał pod przybranym imieniem Alfreda).
6417 Barwiński Oskar Walerian (z Guttstadtu w Prusiech Zachod.). Ueber die Basedow'sche Krankheit. Diss. inaug. Berlin, G. Schade, 1868,
6418 Barwiński Włodzimierz (1850—1883),
6419 Barwińskyj Ałeks. (1847—1926). Stawropyhijske bractwo uspeńske u Lwowi jeho zasnowanie, dijalnist' i znaczenie cerkowno-narodne. Lwiw, kosztom tow. Proświta, Druk. im. Szewczenka, 1886,
6420 Barwińskyj Ałeks. (1847—1926). Istorija Rusy. Czast' IV (Ruś pid pa nowaniem Jahajłowoho rodu aż do pôdhotowłenija Lublinskoj unii). Pôśla ruskych i czużych istorykôw. Lwiw, kosztom i za chodom towarystwa Proświta, 1882,
6421 Barwińskyj Ałeks. (1847—1926). Ilustrowana istorija Rusy wid najdawnijszych czasiw, piśla ruskych i czużych istorykiw. (Proświta, nr. 125). Lwiw, 1890,
6422 Barwińskyj Ałeks. (1847—1926). Litopys suspôlnoj roboty i syły Rusynów awstryjskych. Lwiw, kosztom i zachodom Towarystwa Proświta, druk. Tow. imeni Szewczenka, 1885,
6423 Barwińskyj Ałeks. (1847—1926). Promowa posła Barwińskoho w krajewim Sejmi w rozprawi nad budżetowoju prowizoryjeju dnia 30 hrudnia 1898 r. Lwów, nakł. red. „Ruslana", druk. W. A. Szyjkowski, 1899,
6424 Barwińskyj Ałeks. (1847—1926). Ruś pid panowaniem Łytwy i Polszczi aż do społuczenia tych derżaw pid wołodi-niem Jahajłoniw, piśla ruskych i czużych istorykiw. (Istorija Rusy, czast' III). Lwiw, kosztom i zachodom Tow. Proświta, druk. Tow. im. Szewczenka, 1880,
6425 Barwińskyj Ałeks. (1847—1926).
6426 Barwniki,
6427 Barwy,
6428 Barycki (wydawca),
6429 Barycki Henryk. Nowowynaleziona jednokołowa „Jaskółka" patentowana. Warszawa, druk. J. Cotty, 1881,
6430 Baryczka K. J.,
6431 Baryczka Stefan. Ben-Amine, powieść spółczesna z życia warszawskiego. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. A. Ginsa, 1897.
6432 Baryczka Stefan. Powieści i nowele, t. I. Warszawa, Gebethner i Wolff, Żytomierz, J. Zawadzki, Kijów, Idzikowski i Koreywo, druk. A. Ginsa, 1894,
6433 Baryczka Stefan. Satyry, serya I. Warszawa, Gebethner i Wolff, Kijów, B. Korejwo, Żytomierz, K. Budkiewicz, druk. Al. Ginsa, 1878,
6434 Baryczka Stefan.
6435 Baryczy porzecze,
6436 Barykow A. Słowianskij miessijanizm-Towianizm Mickiewicza i Słowackogo. Petersburski Siewiernvj Wiestnik z czerwca r. 1886.
6437 Barzi (Barzy) Stanisław, wojewoda krak. (zm. 1571),
6438 Barzycki Józef dr. Jak dbaty o zdorowle, dla użytku selan i małomiszczan. Przeł. z języka polsk. O. Dakura. (Proświta, nr. 155 i 156). Lwiw, 1893,
6439 Barzycki Józef dr. O pielęgnowaniu zdrowia, dla użytku ludu wiejskiego. Kraków, nakł. Towarzystwa opieki zdrowia, druk. Czasu, 1892,
6440 Barzycki Józef dr. Pouczenie o postępowaniu podczas panującej cholery. Kraków, nakł. c. k. starostwa, druk. Uniw. Jag., 20 lipca 1894,
6441 Barzycki Józef dr. Statystyka wodowstrętu w państwie austryackiem, ze szczegółowem uwzględnieniem Galicyi. Odb. z Czasu nr. 96 28. IV. 1886. Kraków, druk. Czasu, 1886,
6442 Barzycki Józef dr. Szkice statystyczne o śmiertelności w Austryi z lat ośmiu, 1875/82, ze szczegółowem uwzględnieniem Galicyi i W. ks. krakowskiego. Rzeszów, nakł. autora, druk. E. F. Arvaya, 1886,
6443 Barzycki Józef dr. Woda studzienna w miastach i miasteczkach powiatu rzeszowskiego. Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1888,
6444 Barzycki Józef dr. Zdrowie nasze. Wyd. 2gie dla szerszej publiczności przerobione i uzupełnione. Wydawnictwo „Biedy naszej" II. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, S. A. Krzyżanowski, 1887,
6445 Barzycki Józef dr.