Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
6940 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Przegląd metod fizykalnych w dyagnostyce chorób serca i płuc. Odczyty kliniczne, nr. 88 i 89, Seria VIII. Warszawa, Red. Gaz. Lekarskiej, druk. K. Kowalewskiego, 1896,
86505 Kalendarze. Kalendarz Warszawski. Kalendarz Warszawski. Warszawa, red. E. Skowrońskiego, (1889)—1900.
61509 Eckstein Ernest (1845—1900). Neron, powieść historyczna, przekład Z. S. T. 1—3. (Wieczory Powieściowe, dodatek do Biesiady Literackiej, t. 62—64). Warszawa, red. Biesiady Liter., (1891),
58151 Drobisch Maurycy Wilhelm (1802—1896). Statystyka moralności i wolności woli ludzkiej. Skreślił... Przełożył z niem. Zygmunt Sumiński. (Biblioteka Umiej. Prawnych, seria I nr 13). Warszawa, Red. Biblioteki Umiej. Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1874,
61935 Ekonomista. Pismo miesięczne poświęcone ekonomice, statystyce i administracji, z dodatkiem tygodniowym informacyjnym pod nazwą Merkury. (Od zesz. X r. 1869 tytuł: Ekonomista. Pismo miesięczne poświęcone ekonomice, statystyce i administracji, od r. 1870: Ekonomista, pismo poświęcone ekonomice, statystyce i administracji). Warszawa, red. Antoni Nagórny (od nru VII/VIII r. 1869: red. Wiktor Somer, który od r. 1870 jest również wydawcą), skład główny u G. Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Polskiej (od r. 1870: druk Jana Psurskiego, od kwietnia 1871: druk. A. Pajewskiego), rok I: 1865 (nr 1 z października) — rok X: 1874 (nr ostatni VIII z sierpnia),
4213 Aza. Kabała wielka cygańska z przepowiedniami wyrocznią i kalendarzem na 1899 rok. Warszawa, Ratyński,
7571 Bliziński Józef (1827—1893). Szach i mat (Karyerowicz), kom. w 4 akt. przez... Odbitka z Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego. Warszawa, Rajchman i Frendler, druk. br. Jeżyńskich (J. Unger), 1886,
59153 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Rodzina Korsykańska, z francuzkiego... Warszawa, R. Friedlein, nakł. Fr. Spiess & Comp., druk. Józefa Tomaszewskiego, 1846,
104875 Bernard (de) Karol (właściwie: Pierre-Marie-Charles de Bernard du Grail de La Villette; 1804—1850). Lwia skóra, tłóm. z franc. Warszawa, R. Friedlein, druk. Wyszomirskiego, 1844,
46529 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). O powinnościach kobiét przez autorkę Karoliny. Tom I—III. Warszawa, R. Friedlein, druk. Józefa Unger, 1849,
99390 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Luli. (Pieśń solowa, słowa W. Syrokomli, muzyka Stanisława Moniuszki). Warszawa, R. Friedlein, 1853.
45949 HistoryaPolska. HistoryaPolska Zastósowana do poięcia uczącéy się młodzieży. Wydanie Umdrukowe. Warszawa, przy Ulicy Marszałkowskiej pod liczbą 1397, b. r.,
24017 Delage Yves (1854—1920). Zagadnienia biologii ogólnej na podstawie budowy proto-plazmy oraz teorye o dziedzicznośc (!). Fakta. Przez ... Przełożyła z franc. Wanda Szczawińska. (Dodatek do Przeglądu Tyg). Warszawa, Przegląd Tyg., Gebethner i Wolff, 1900,
58457 Drużynin Andriej N. i Toczickij A. I. „Carstwo Polskoje" na russkom rynkie. (Opyt podczota towarnago obmiena okrainy s cientrom w swjazi s jeja proizwoditielnymi siłami.) Wypusk I. Warszawa, Policiejskaja tipografija, 1900,
87622 Katalogi. Katalog XXVII-ej przenośnej wystawy obrazów. Katalog XXVII-ej przenośnej wystawy obrazów Stowarzyszenia Przenośnych artystycznych wystaw. Warszawa, Policejskaja Tipografija, 1900,
62356 Ellit'. Chutorianie. Powiest' dla junoszestwa. Warszawa, Policejskaja Tipografija, 1898,
1002 Akajemow N. F. Dostoprimieczatielnosti gor. Warszawy s 10 risunkami i płanom. Warszawa, Policejskaja Tip., 1897,
2813 Antonij biskup warszawski (schizmatycki). Dwa pisma warszawskago jepiskopa... k Gawriiłu, archijepiskopu Mogilewskomu, (Nadb.?) (Warszawa, po r. 1838),
74007 Instrukcii dla priepodawatielej. Instrukcii dla priepodawatielej w Institutie Pierwonaczalnych Uczitielej. (Tytuł polski:) Instrukcye do wykładu nauk w Instytucie Nauczycieli Elementarnych. (Warszawa, po 1843),
20650 Czasopisma. Rocznik dla Organistów. Rocznik dla Organistów na r. 1892—1898. Warszawa, Płock.
6634 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Opyt Fonietiki Riezianskich Goworow. Warszawa, Pietierburg, E. Wende i Comp., D. E. Kożanczykow, Leipzig, tip. Baera i Giermana, 1875,
102673 Korzin Spiridon Iwanowicz. Podrobnaja raskładka. Ogniestrielnych pripasow i dienieg, otpuskajemych wojskam ot Artillerijskago wiedomstwa dla prakticzeskoj strielby s podrobnym izłożenijem wsiech suszczestwujuszczich po siemu priedmietu położenij. Sostawlena i izdana Pomoszcznikom Starszago Adjutanta Warszawskago Okrużnago Artillerijskago Uprawlenija, Kolleżskim Assiesorom Kor­zinym. Warszawa, piecztano w Tipografii Władisława Szulca i Komp., 1880,
82838 Juchnowski N. Po powodu sobytija 29 apriela 1891, w Japonii. Warszawa, Pieczatano w Warszawskoj Gubiernskoj Tipografii, 1891,
95561 Kniżka (Pamiatnaja) warszawskago Instituta. Pamiatnaja Kniżka warszawskago Instituta Głuchoniemych i Slepych. Za 1886/7 i 1887/8 uczebnyje gody sostawlena pod riedakcijej Diriektora Instituta, Doktora Miediciny M. Zienieca. God wosiemnadcatyj i diewiatnadcatyj. (Tytuł po francusku:) Annuaire de l'Institut de Sourds-muets et des aveugles à Varsovie. Warszawa, pieczatano w Tipografii Warszawskago Instituta Głuchoniemych i Slepych, 1889,
95587 Kniżka (Karmannaja sprawocznaja) g. Warszawy. Karmannaja sprawocznaja Kniżka g. Warszawy. Wojennyja, grażdanskija i duchownyja własti, Prawitielstwiennyja i czastnyja uczrieżdienija, adriesy — bankirskich, komierczeskich (!) kontor boleje zamieczatielnych zdanij, zawiedienij i fabrik. Sostawlennaja Adriessnym Otdielenijem Uprawlenija Warszaw. Obier-Policijmiejstiera 20 Maja (1 Ijunia). Warszawa, pieczatano w Tipografii pri Uprawlenii Warszawskago Obier-Policijmiejstiera, 1870,
75399 Itogi sanitarnoj pieriepisi. Itogi sanitarnoj pieriepisi gor. Warszawy. Kwartirnyj wopros. Tom. 1-j. Sodierżanije: 1. Warszawa w sanitarnom otnoszenii Dra P. A. Troickago. 2. Dwornickija pomieszczenija w Warszawie Prof. K. P. Kowalkowskago. 3. Podwalnyja żiliszcza g. Warszawy D-ra W. W. Swiatłowskago. Trudy Warszawskago Postojannago Sanitarnago Komitieta. Warszawa, pieczatano w Tipografii pri Kancelarii Warszawskago Obier-Policejmiejstiera, 1891,
75704 Izwleczenije iz Warszawskago Dniewnika. Izwleczenije iz Warszawskago Dniewnika 1892 goda za No 267 i 1893 goda za No 202, 203 i 204. Dieło po obwinieniju K. W. Snieżko-Błockago w diffamacii. Warszawa, pieczatano w tipografii pri Kancelarii Warszawskago Obier-Policejmiejstera, (1894),
49710 Kamiński Jan Maurycy (1844—1907). Kratkij oczerk piatidiesjatiletniej diejatielnosti Skakowago Obszczestwa w Carstwie Polskom 1841—1891. Warszawa, pieczatano w Tipografii A. Pajewskago, 1892,
74068 Instrukcija łampowszczikam. Instrukcija łampowszczikam Łodzinsko-Fabricznoj żeleznoj dorogi Nr. 32. Warszawa, pieczatano w Tipogr. Cz. Przibylskago, 1881,
83038 Junken J. K. O głaznoj bolezni gospodstwujuszczej w Biełgijskoj armii s niekotorymi zamieczanijami o swojstwie głaznoj bolezni w okriestnostiach rejna i woobszcze o głaznych slizietieczenijach. Soczinienije... kawalera Korolewsko-Biełgijskago Ordiena Leopolda, Doktora miediciny i chirurgii, ordinarnago profiessora wraczebnoj nauki w Friedrich-Wilgielmskom Uniwiersitietie w Bierlinie, Direktora Głaznago Kliniczeskago Instituta i procz. Pieriewieł s niemieckogo Doktor Miediciny Statskij Sowietnik Mark. Magazinier. Warszawa, pieczatano w Kazionnoj Tipografii, 1835,