Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104234 Bełza Władysław (1847—1913). Poezye. Wydanie zupełne. Biblioteka Pisarzy Polskich t. LXVIII. Lipsk, F. A. Brockhaus, 1874,
104233 Bełza Władysław (1847—1913). Poezye. Wydanie nowe. Poznań, nakład J. K. Zupańskiego, czcionkami W. Deckera i Spółki (L. Rostel), 1871,
104232 Bełza Władysław (1847—1913). Podarek noworoczny dla dzieci, zbiór wierszyków i bajeczek. Bibliot. dla dzieci i młodzieży, książeczka XIII. Złoczów, nakł. i druk. O Zukerkandla i Syna, Warszawa, G. Centnerszwer, 1887,
104231 Bełza Władysław (1847—1913). Podarek dla grzecznych dzieci, z drzeworytem. Warszawa, nakł. K. Arensteina, 1867,
104230 Bełza Władysław (1847—1913). Pieśni liryczne. Warszawa, nakł. Klina Autora „Szkiców" (Kaliszewskiego, Orgelbrand), 1868,
104229 Bełza Władysław (1847—1913). Patron grzecznych dzieci (św. Mikołaj) podarek gwiazdkowy. Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, 1890,
104228 Bełza Władysław (1847—1913). Ku wiekopomnej pamięci powtórnego grzebania szczątków ostatniego z Piastów Kazimierza Wielkiego Króla Polskiego w katedrze krakowskiej na Wawelu d. 8 lipca 1869. Kraków, druk. K. Budweiser, 1869,
104227 Bełza Władysław (1847—1913). Modlitwa dzieci u stóp Bogarodzicy w Rymanowie. (Wiersz). Lwów, nakł. komitetu Towarzystwa Leczniczej Kolonii w Rymanowie, Druk. Ludowa, 1889,
104226 Bełza Władysław (1847—1913). Miscelanea. Szkice, typy i obrazki. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. E. Winiarza, 1894,
104225 Bełza Władysław (1847—1913). Święty Mikołaj w Kole literacko-artystycznem lwowskiem dnia 6 grudnia 1888 r. (Wiersz). Lwów, nakł. autora, druk. E. Winiarza, 1888,
104224 Bełza Władysław (1847—1913). Święty Mikołaj, patron dzieci, 6 grudnia 1885. (Wiersz). Lwów, nakł. autora, druk. E. Winiarza, 1885,
104223 Bełza Władysław (1847—1913). Matka, 12 obrazków z maleńkiego świata. Lwów, F. Richter, Druk. Ludowa, 1882,
104222 Bełza Władysław (1847—1913). Maryla i jej stosunek do Mickiewicza. Szkic literacko-biograficzny. Przez... Z 5 rycinami i autografem Maryli. (Nadb. z Sprawozdania z czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za rok 1885). Warszawa, Gebethner i Wolff, 1886,
104221 Bełza Władysław (1847—1913). Maryla, szkic literacko-biograficzny przez Wł. Bełzę. (Na okł. tytuł: Maryla i jej stosunek do Mickiewicza). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. E. Winiarza, 1885,
104220 Bełza Władysław (1847—1913). Złote literki. Nowa książeczka dla dzieci. Lwów, nakład Wilda, 1872,
104219 Bełza Władysław (1847—1913). Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag i sentencyj, ze stu pisarzy polskich wybranych przez Władysława Piasta. Lwów, H. Altenberg, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1888,
104218 Bełza Władysław (1847—1913). Krynica, w stuletnią rocznicę oddania tutejszych zdrojów na użytek publiczny, skreślił... Lwów, nakł. c. k. Zarządu Zdrojowego, Druk. im. Ossolińskich, 1893,
104217 Bełza Władysław (1847—1913). Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza. Wydanie skrócone. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 1884,
104216 Bełza Władysław (1847—1913). Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza na podstawie opisów wiarogodnych świadków zestawił... Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, Druk. I Związkowa, 1884,
104215 Bełza Władysław (1847—1913). Dawni królowie tej ziemi. Treść dziejów polskich dla dzieci. Opowiedział wierszem... Biblioteczka dla dzieci i młodzieży, ku rozrywce i nauce, książeczka XIV. Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i syna, 1887,
104214 Bełza Władysław (1847—1913). Królowa Korony Polskiej, żywot N. Maryi P., Matki Chrystusa Pana. Wydawnic. Macierzy polskiej, książ. 20. Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1885,
104213 Bełza Władysław (1847—1913). Czcinajgodniejszemu Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu na dzień Jego jubileuszu 3 października 1879 hołd w imieniu polskich dzieci (wierszem, przez redaktora Towarzysza pilnych dzieci). Lwów, 1 Związkowa Druk., 1879,
104212 Bełza Władysław (1847—1913). U kolebki wieszcza: Żywot Adama Mickiewicza. Popularnie skreślił... Lwów, H. Altenberg, Druk. im Ossolińskich 1898,
104211 Bełza Władysław (1847—1913). Kobiéta w poezyi polskiéj; głosy poetów o kobiecie, przez autora antologii polskiéj. Z 8-ma rysunkami E. Andriollego. Kraków—Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1885,
104210 Bełza Władysław (1847—1913). Katechizm polskiego dziecka. (Wiersze). Lwów, nakł. autora, Druk. Narod. im. Ossolińskich, 1900,
104209 Bełza Władysław (1847—1913). Katalog księgarni... we Lwowie, w hotelu Georgea N. 1. Lwów, z I Związk. Druk., 1876,
104208 Bełza Władysław (1847—1913). Katalog biblioteki Mickiewiczowskiej, zebranej w ciągu lat piętnastu. Lwów, nakł. autora, Druk. im. Ossolińskich, 1896,
104207 Bełza Władysław (1847—1913). Iwonicz i jego okolice. Lwów, nakł. Zarządu Zdrojowego, Gubrynowicz i Schmidt, Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, D. E. Friedlein, Druk. Ludowa we Lwowie, 1885,
104206 Bełza Władysław (1847—1913). Hymn jubileuszowy na cześć króla Jana III Sobieskiego, ułożony z powodu obchodu 200 letniej rocznicy odsieczy Wiednia 12 września 1883. Lwów, litogr. A. Przyszlaka, (1883),
104205 Bełza Władysław (1847—1913). Gwiazdka Kazia. Wierszyk do ilustracyi. Napisał... Lwów, nakł. H. Altenberga, 1883.