Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
69412 Gott (Was hält uns). Was hält uns Gott bei diesem kirchlichen Jahreswechsel vor? Predigt über Amos 4, 10—12, gehalten zu Warschau am letzten Sonntage des Kirchenjahres, den 20 Novemb. 1831 herausgeg. zum Besten der Armen und Nothleidenden. Warschau, druk. Gałęzowskiego, 1831,
66148 Geist Hermann. Was bieten die antiken Historiker der modernen Jugend? Von Dr. ... Posen (Poznań), Buchdruckerei von A. Förster, 1891,
44580 Herget Antoni. Warzywnictwo. Napisał ... Przerobił i uzupełnił Dr. T. Ciesielski. Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, Kraków, G. Gebethner i Sp., Druk. Ludowa we Lwowie, 1900 (tak na karcie tyt., na okładce: 1902),
84071 Kaczyński Józef (1849—1918). Warzywa w inspekcie przez ... Profesora Szkoły Ogrodniczej Warszawskiej i Redaktora Ogrodnika Polskiego z 50-ma drzeworytami. Tamże [Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Józefa Sikorskiego], 1885,
84070 Kaczyński Józef (1849—1918). Warzywa w gruncie. Przez ... Profesora Szkoły Ogrodniczej Warszawskiej i redaktora Ogrodnika Polskiego z 105-ma drzewory tami. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Józefa Sikorskiego, 1886,
65399 Gaszyński Konstanty (1809—1866). Waryat z potrzeby. Krotofila ze spiewkami w jednym akcie. Oryginalnie napisana. Warszawa, w Drukarni pod Nrem 476 Litt. D, 1830,
83552 K. I. Warwara Ubrich kaługerica w Krakow. Istinska powest. (Napisał po polsku I. K., z rumuńskiego przekładu przełożył na bułgarski P. Kisimow). Konstantynopol, druk. Czitaliszta, 1873.
68225 Glücksberg Michał (1838—1907). Warunki prenumeraty. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1872,
68226 Glücksberg Michał (1838—1907). Warunki prenumeraty Pisma tygodniowego ilustrowanego dla kobiet pt. „Bluszcz” lub też dzieł „Muzeum Sztuki Europejskiej”. B. m. b. r.(Warszawa, 1872),
38730 Fryderyk August, król saski, książę warszawski (1750—1827). Warunki licytacyi. Wywłaszczenia przymuszonego, dóbr Trojanowa z przyległościami. (Siedlce), 1812,
41259 Górski Antoni (profesor Uniw. Jag.; 1862—1928). Warunki gospodarcze dzierżaw angielskich. (Odb. z Ruchu Społecznego ). Kraków, nakł. autora, Spółka Wyd., druk. Czasu, 1899,
80165 Jastrzębowski Ludomił. Warunki dochodności z uprawy kartofli przez ... (Odb. z Rolnika i Hodowcy). Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rolnika i Hodowcy, Gebethner i Wolff, druk. Władysława Szulca i S-ki, 1891,
31418 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Simon Wojciech (1854—1900). Warunek nieboszczki. Kom. w 1 a.
91857 Kaulfuss (Kaulfus) Jan Samuel (ur. ok. 1780, zm. 1832). Warum ist die deutsche Sprache und Literatur als Hülfsmittel zur Fortbildung der französischen Sprache vorzuziehen? Eine Einladungsschrift zu der am 23, 24, 25, 26 Juli mit den Zöglingen des Königl. Lyceums des Grossherzogthumes Posen im grossen Hörsaale zu veranstaltenden öffentlichen Prüfung von, ..., Dr. der Philosophie, Rector des Königl. Lyceums des Grossherzogthumes Posen, Mitgliede der Königl. Gesellschaft der Freunde der Wissenschaft zu Warschau. B. m. (Poznań), gedruckt bei Decker und Compagnie, b. r. (1816),
91858 Kaulfuss (Kaulfus) Jan Samuel (ur. ok. 1780, zm. 1832). Warum ist die deutsche Sprache und Literatur als Hilfsmittel zur Fortbildung der französischen Sprache vorzuziehen? Poznań, 1819,
109814 Jentys Stefan (1860—1919). Wartość nawozowa mąki kostnej przez Dra ... Warszawa, Drukarnia Artystyczna S. Sikorskiego, b. r. (1896),
95301 Knaster L. Wartość lecznicza Syzygium Jambolanum w cukrzycy (Diabetes mellitus). Studyjum kliniczne. Podał... ordynator kliniki. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. Maryi Ziemkiewiczowei, b. r. (1892),
98988 Komornicki Stanisław. Wartość ekonomiczna odchodów ludzkich z uwzględnieniem sposobu zużytkowania ich dla rolnictwa. Kraków, nakł. gminy Miasta Krakowa, druk. A. Koziańskiego, 1887,
21227 Czasopisma. Warta. Warta. (Tygodnik). Buffalo N. Y., 1895—1910.
21228 Czasopisma. Warta. Warta, tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu. Poznań, 1874—1890.
74188 Instrukcija o pożarnych ubytkach. (Warszawskoje-Strachowoje ot ognia Obszczestwo). Warszawa, Tip. K. Kowalewskago, 1887,
17257 Cwietajew Dymitr. Warszawskoje Obszczestwo Lubitielej Nauk i jego dom. B. m. b. r. (Warszawa, ok. 1898),
74033 Instrukcija o driezinach. (Warszawsko-Tieriespolskaja Żeleznaja Doroga). Warszawa, w Tip. Iw. Noskowskago, 1881,
74162 Instrukcija dla mostowych slesariej. (Warszawsko-Tieriespolskaja Żeleznaja Doroga). Warszawa, w Tip. Noskowskago, 1881,
74166 Instrukcija dla smazczikow. (Warszawsko-Tieriespolskaja Żeleznaja Doroga). Warszawa, w Tip. Iw. Noskowskago, 1881,
74178 Instrukcija dla pieriezdnych storożej. (Warszawsko-Tieriespolskaja Żeleznaja Doroga). Warszawa, w Tip. Noskowskago, 1881,
17253 Cwietajew Dymitr. Warszawskije Archiwy. Ottisk iz 2-go T. Trudow XI Archieołogiczeskago sjezda w Kijewie. Moskwa, piecz. A. J. Sniegiriewoj, 1900,
19275 Czasopisma. Izwiestija. Warszawskija Uniwiersitietskija Izwiestija. Warszawa, 1870—1914).
19646 Czasopisma. Listok (Warszawskij Sprawocznyj). Warszawskij Sprawocznyj Listok Warszawa, 1892—1900.
85726 Kalendarze. Kalendar' (Warszawskij sprawocznyj). Warszawskij sprawocznyj Kalendar' na 1872 god,