Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
88712 Katalogi. Glücksberg Gustaw Leon (1807—1870?). Warszawa, dnia 18 r. Pocztą Furmanem P. ... otrzyma z Księgarni G. L. Glücksberga, podług żądania. (Warszawa), w Drukarni J. Ungra. b.r.
31100 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rappaport Zenon (pseud. Astarot, Adam Kieł, Nie-Emil Nie-Zola, Wampir; 1833—1893). Warszawa za sto lat. Fant. dr. w 6 odsł.
50606 Karcow Paweł Pietrowicz (zm. 1892). Warszawa w 1861 i 1862 gg., soobszcził gen.-lejt. ... (Russkaja Starina, Petersburg, w 8ce, zesz. 12 z r. 1882),
70663 Gregorowicz Karol (1819—1869). Warszawa pod względem topograficznym, hygienicznym i geologicznym, wraz z planem miasta wystawiającym wartość hygieniczną każdego domu. Dziełko ofiarowane Radzie miejskiej miasta stołecznego Warszawy, pomyślane i w całość ułożone przez Redaktora Przyjaciela Zdrowia. Warszawa, nakł. autora, druk. Józefa Ungra, 1862,
17667 Czajewski Wiktor (1857—1922). Warszawa ilustrowana: Stara Warszawa, t. I—IV. Warszawa, Druk. Estetyczna Sierpińskiego,
27861 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Dąbrowa Wiktor. Warszawa i wieś. Krt. w 5 a.
2794 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Warszawa dnia 7 września 1831 roku, wiersz na 50tą rocznicę 29 listopada 1830. Lwów, nakł. autora, Druk. I Związkowa 1880,
34651 Figlarz salonowy. (Warsz. 1900),
17271 ĆwiklińskI Henryk. Warstat chińskich bogorobców. Lwów, nakł. i własność Boromira Narolskiego, druk. Towarzystwa im. Szewczenki, 1883,
18396 Czasopisma. Bibliothek (Warschauer). Warschauer. Bibliothek Warszawa i Lipsk, 1753—1754. (Kontynuowana przez Acta Litteraria).
21496 Czasopisma. Zeitungen (Warschauer). Warschauer Zeitungen. (od nru 36 z 1758 tytuł: Königliche Polnische Priviligierte Warschauer Zeitung). Warszawa, 1758—1703(?).
21489 Czasopisma. Zeitungen (Warschauer). Warschauer Zeitungen 1758—1763;
45570 Hindemithowie (bracia). Warschauer Zeitung. Prospect. (Z datą: Warschau III 1859). B. m. (Warszawa), Druck von Gebrüder Hindemith, b. r. (1859),
21493 Czasopisma. Zeitung (Warschauer). Warschauer Zeitung für Polens Freie Bürger. (Dwa razy tygodniowo. Później jako: Warschauer Zeitung). Warszawa, 1794.
21490 Czasopisma. Zeitung (Warschauer). Warschauer Zeitung 1794;
21491 Czasopisma. Zeitung (Warschauer). Warschauer Zeitung Warszawa, 1831—1832. (Przy tym: Jutrzenka).
21492 Czasopisma. Zeitung (Warschauer). Warschauer Zeitung Warszawa, 1859—1863.
21373 Czasopisma. Wochenschrift (Warschauer). Warschauer Wochenschrift. Warszawa, 1826.
19417 Czasopisma. Korrespondent (Warschauer). Warschauer Korrespondent
19260 Czasopisma. Intelligenzblatt (Warschauer). Warschauer Intelligenzblatt. (Dwa razy tygodniowo). Warszawa, 1796—1806. (Po polsku i niemiecku).
75097 Intelligenz-Blatt (Warschauer). Warschauer Intelligenz-Blatt (Wychodził dwa razy w tygodniu). Warszawa, 1800 (i wczes. od r. 1796) — 1806 (ostatni nr z XI ?),
34463 Fibel. Warschauer Fibel.
21494 Czasopisma. Zeitung (Warschauer Deutsche). Warschauer Deutsche Zeitung. Warszawa, 1845.
62315 Elkana J. M. Warschauer deutsche Fibel nach einer leichten Methode. Neue Auflage. Warschau, druk. Braci Hindemithów, 1859,
18424 Czasopisma. Bote Warschauer). Warschauer Bote. Warszawa, 1829.
9477 Bote. Warschauer Bote Warschau, 1829,
18409 Czasopisma. Blatt (Warschauer). Warschauer Blatt. (Trzy razy tygodniowo). Warszawa, 1830—1831.
7492 Blatt. Warschauer blatt. Warschau, druk. przy ul. Daniłowiczowskiej nr 617,
18235 Czasopisma. Abendblatt (Warschauer). Warschauer Abendblatt. Warszawa, 1826—1827.
229 Abendblatt. Warschauer Abendblatt. Warschau,