Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6387 Bartynowski Władysław (1832—1918). Przedruki autograficzne i litograficzne. Kraków, nakł. autora, 1892,
6388 Bartynowski Władysław (1832—1918). Trojaki Stefana Batorego z lat 1579 i 1580. B. m. b. r. dr. (Kraków).
6389 Bartynowski Władysław (1832—1918). Krótkie wspomnienie o życiu i pracach artystycznych Jana Lewickiego. Poznań, nakł. J.K. Żupańskiego, druk. J.I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1880,
6390 Bartynowski Władysław (1832—1918).
6391 Baruch Maksymiljan (1861—1933). Spis bibliograficzny druków łódzkich. Zestawił M. B, Łódź, druk. W. Wścieklicy, 1896,
6392 Baruch Maksymiljan (1861—1933).
6393 Baruch Maurycy,
6394 Baruel,
6395 Barusiewicz Joannes. Theses ex universa Theologia quas in ... universitate Vindobonensi pro suprema ss. Theologiae laurea consequenda defendet. Viennae, 1824,
6398 Barwicki Mieczysław Bolesław. Zapiski. Poznań, druk. P. Krzyżankiewicz, 1895,
6399 Barwicki Mieczysław Bolesław.
6396 Barwicki Mieczysław. Bajki. Petersburg, 1893,
6397 Barwicki Mieczysław. Kawałki (poezye). Berlin, nakł. autora, druk. Gazety Polskiej, A. Cybulski w Pozna niu, 1894,
6400 Barwiki,
110369 Barwikowica,
6401 Barwinek Bartłomiej (Zarys) (1880),
6402 Barwinki,
6404 Barwiński Alfred,
6405 Barwiński Bernh. Quaestiones ad Dracontium et Orestis tragoediam pertinentes, quaestio I: De genere dicendi, Dissertatio inauguralis. Goettingen, Vanderhoeck & Ruprecht, 1887,
6403 Barwiński dr. Die Gymnastik als Erziehungs- und Heilmittel. Weimar, Hoffmann in Comm., 1886,
6406 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Heller czy Pawlikowski, głos w sprawie oddania nowego teatru lwowskiego. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1900,
6407 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Karta z dziejów sejmowania w Polsce, szkic historyczny. Odb. z I Rocznika Koła artyst.-liter. we Lwowie. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, Druk. Polska, 1897,
6408 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Nabih Kozakiw na Oczakiw, 1545 h. (Odb. z Zapysky Nauk. Tow. im. Szewczenka). (Lwiw, 1897),
6409 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Pryczynky do istoryji znosyn cisara Rudolfa II i papy Kłymentyja VIII z Kozakamy w r. 1593—1594. Lwiw, nakł. i druk. naukowoho Tow. im. Szewczenka, 1896,
6410 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Przymierze polsko-austryackie z roku 1613. Przyczynek do historyi stosunków austro-polskich za Zygmunta III. Odb. z Przewodnika Naukowego i liter. Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1896,
6411 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Zygmunt III,
6412 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874).
6413 Barwiński Józef (1849—1883; pisywał pod przybranym imieniem Alfreda). Józef Koniuszewski, wspomnienie z czasów prześladowania Unitów na Podlasiu. Chicago, Dyniewicz, 1879,
6414 Barwiński Józef (1849—1883; pisywał pod przybranym imieniem Alfreda). Obrazki i opowiadania obozowe przez... Chicago, druk. i nakł. Gazety Polskiej W. Dyniewicza, 1880,
6415 Barwiński Józef (1849—1883; pisywał pod przybranym imieniem Alfreda). Obrazki i opowiadania obozowe. Przez Alfreda Barwińskiego. Chicago Ill., druk. i nakł. Wł. Dyniewicza, 1895,