Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102490 Korzeniowski Józef (1797–1863). Klara, drama w jednym akcie.
102491 Korzeniowski Józef (1797–1863). Piękna kobieta. Dramat w 5 aktach. Warszawa, 1839.
102492 Korzeniowski Józef (1797–1863). Kollokacya. Powieść przez ... Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1847,
102493 Korzeniowski Józef (1797–1863). Kołłokacija. Powiest´ I. Korżeniewskago, pier. A. Afanasjewa(-Czużbinskago). T. 1–3. (Gallerieja polskich pisatielej, cz. 3–5). Kijew, I. Zawadzkij, 1852,
102494 Korzeniowski Józef (1797–1863). Komedye ... Zaręczyny aktorki w Dwóch Aktach, Mąż i Artysta w Jednym Akcie. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1845,
102495 Korzeniowski Józef (1797–1863). Konkurent i mąż. Komedya we dwóch aktach przez ... Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1859 (na okładce: 1860),
102496 Korzeniowski Józef (1797–1863). Korrespondencya. Powieść.
102497 Korzeniowski Józef (1797–1863). Krewni. Powieść przez ... Tom I–IV. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1857,
102498 Korzeniowski Józef (1797–1863). Król Jan.
102499 Korzeniowski Józef (1797–1863). Król Ryszard II.
102500 Korzeniowski Józef (1797–1863). Krzyż na stepie.
102501 Korzeniowski Józef (1797–1863). Ksiądz Gwardyan.
102502 Korzeniowski Józef (1797–1863). Śpiący kupidyn.
102503 Korzeniowski Józef (1797–1863). Kurs poezyi. Przez …, nauczyciela wymowy i poezyi w liceum wołynskiem. Warszawa, nakł. i druk. N. Glücksberga księgarza i typografa Król: Warszaw: Uniwersyt., 1829,
102504 Korzeniowski Józef (1797–1863). Po latach trzydziestu. Powiastka.
102505 Korzeniowski Józef (1797–1863). List do X. Aloizégo Osińskiégo Prałata, Scholastyka Katedralnégo Łuckiégo, Kantora Żytomiérskiégo, Professora Litératury Łacińskiéy i Starożytności Rzymskich w Liceum Wołyńskiém. (Warszawa, 1820),
102506 Korzeniowski Józef (1797–1863). Majątek albo imie (!). Komedya w pię­ciu aktach wierszem ... (niniejsza Komedya otrzymała premium na Konkursie dnia 22 Września 1859 roku). Warszawa, nakł. Gustawa Gebethnera i Spółki, druk. K. Kowalewskiego, 1860,
102507 Korzeniowski Józef (1797–1863). Majster i czeladnik. Komedya w dwóch aktach. Chicago Ill., nakł. i druk. Władysława Dyniewicza, 1892,
102508 Korzeniowski Józef (1797–1863). Starý manžel. Veselohra ve čtyrech jednáních od Jos. Kořeňovského. Z polského přeložil Jaroslav Pospíšil. (Divadelní Biblioteka. Vydává Jaroslav Pospíšil. Svazek 35). Praha, tisk a náklad Jarosl. Pospíšila, 1861,
102509 Korzeniowski Józef (1797–1863). Młody mąż. Komedya we trzech aktach, wierszem. Gentile Bellini. Orraz (!) dramatyczny. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1857,
102510 Korzeniowski Józef (1797–1863). Stary mąż. Komedya we czterech aktach, przez ... Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1844, w 12ce, str. 138, IV (Nowe dzieła, nakładem i drukiem księgarni pod firmą Józefa Zawadzkiego w Wilnie wydane);
102511 Korzeniowski Józef (1797–1863). Mąż i artysta.
102512 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dwa mazury do Śpiewu z Komedyo Opery Okrężne skomponowane ułożone z towarzyszeniem Fortepianu i ofiarowane Wej Pnie Maryannie Korzeniowskiej przez Józefa Stefaniego. Wydanie 2. Warszawa, nakł. Bernsteina, litografia i cynkografia J. Müller, b. r. (1852),
102513 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dwaj mężowie.
102514 Korzeniowski Józef (1797–1863). Mnich, Traiedya. We trzech aktach Przez ... Warszawa, nakł. i druk. N. Glücks­berga, księgarza i typografa Król: Alexandrows: Uniwersytetu, 1830,
102515 Korzeniowski Józef (1797–1863). Modląca się.
102516 Korzeniowski Józef (1797–1863). Modlitewka dzieci za dusze ś.p. Jachowicza.
102517 Korzeniowski Józef (1797–1863). Modlitwa. (Muzyka:) Karol Mikuli. Op. 32. Nr 1. (Dwa śpiewy religijne. Słowa Józefa Korzeniowskiego. I. Modlitwa Duszo czcij Boga II. Chór Mnichów O ludzie nie ufajcie nigdy swej prawosci. Na męzkie głosy Solo i Chór z towarzyszeniem Organów, skomponował Karol Mikuli. Op. 32. No 1. No 2). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Oscar Brandstetter Grav-Impr., Lepzig, b. r. (ok. 1900),
102518 Korzeniowski Józef (1797–1863). Staryj muż. Komiedija w 4 diejstwijach. I. Korżeniewskago. Wolnyj pieriewod s polskago A. Cz-wa (A. N. Czudinow). Kijew, tip. A. Miniatowa i Ko, 1861,
102519 Korzeniowski Józef (1797–1863). Napřed matinka. Veselohra o jednom jednání. Napsal Josef Korzeniowski. Z polštiny přeložil Karel Jaromír Schulz. Repertoirní hra Švandova divadla na Smíchově. (Žertovné divadelní hry. Svazek 133). Praha, nakladatel M. Knapp, knihkupec v Karlínĕ, tiskem vlastního závodu, b. r. (1897),