Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101075 Koppens Romuald ks. T.J. (1865—1943). O sposobach oznaczania spółgłosek miękkich w Psałterzu Floryańskim. Napisał ... (Odb. z t. V. Sprawozdań Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Skład główny w księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1893,
101076 Koppens Romuald ks. T.J. (1865—1943).
101072 Koppens J.
101062 Koppen Albert. Die Kirchenordnung und Disciplin der alten Hussitischen Brüderkirche in Böhmen, Mähren und Polen, ein ehrwürdiges beherzigenswerthes Denkmal evangelischer Reformation vor Luther, unserer evangelischen Kirche verdeutscht dargereicht von ... evangelischem Pfarrer zu Bienowitz (Bieniowice) bei Liegnitz (Legnica). Leipzig, Verlag von Wilh. Engelmann, Druck von Friedr. Andrä, 1845,
101061 Koppelmann I.
101056 Koppel.
101060 Koppel Otto. Sätze aus allen Theilen der Rechts- u. Staatswissenschaften, welche nach abgelegten strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctors-würde an der K.K. Jagellonischen Universität zu Krakau, ... zu Olmütz in Mähren geboren, Auskultant des k.k. Landesgerichtes Krakau am 24. Juni 1859 um 5 Uhr nachmittags im Collegium Juridicum öffentlich zu vertheidigen bereit ist. Krakau, in der k.k. Universitäts-Buchdruckerei, 1859,
101057 Koppel dr.
101041 Koppe.
101042 Koppe.
101055 Koppe Zygmunt.
101052 Köppe Ludwig. Polen und seine Erhebungen. Von Dr. ... Sondershausen, Verlag von G. Neuse, Druck von Oswald Kollmann in Leipzig, b. r. (1864),
101053 Köppe Ludwig. Polen und seine Erhebungen. Von Dr. ... Lieferung I—V Leipzig, Verlag von F W. Pardubitz, Druck von Oswald Kollman, b. r. (1864),
101051 Koppe Józef.
101046 Koppe Johann Gottlieb (1782—1863). Nauka w rolnictwie i chowie bydła przez J. G. Koppe, niegdyś nauczyciela przy Instytucie Gospodarczym w Moeglinie. Książka doręczna do naynowszych ustanowień w Państwie Pruskiém przystosowana, i dla każdego wieśniaka pragnącego swe zaniedbane i podupadłe gospodarstwo poprawić i na naywyższy stopień wynieść, wydana przez A. Thaera, radcy stanu J.K.M. PR. teraz zaś dla użytku rodaków zpolszczona przez A. T J. Neubaura. W dwoch częściach. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
101047 Koppe Johann Gottlieb (1782—1863). Praktyczna nauka hodowania merynosów, podług Pana Koppe z niemieckiego. Rzecz przedrukowana z Izydy Polskiej, z dodaniem: o praniu i strzyżeniu owiec. Warszawa, Druk. Józefa Węckiego, 1830,
101048 Koppe Johann Gottlieb (1782—1863). Uwagi nad pytaniem czy wielkie lub téż małe własności ziemskie dla ogólnego dobra są pożyteczniejsze. Przez J. G. Koppe Królewsko-Pruskiego Radcę Rolniczo-Ekonomicznego. Berlin 1847. Warszawa, nakł. Redakcyi Roczników Gospod. Krajowego, Druk. Stanisława Strąbskiego, 1849,
101049 Koppe Johann Gottlieb (1782—1863). Przewodnik korzystnego prowadzenia gospodarstwa. Przekład Edwarda Borkowskiego (z Chwalęcinka pod Książem). Tomów III. Prospekt wydany 1847 r.
101050 Koppe Johann Gottlieb (1782—1863).
101045 Koppe J. G.
101044 Köppe Hermann. Prejs-Kurant (No 44) dieriewiam i kustarnikam, fruktowym i ukrasitielnym rastienijam, wozdusznym, oranżeriejnym i tieplicznym, prodajuszczimsia u Giermana Jegorowicza Keppe w Wilnie (byw. zaw. Fridricha Gienrichowicza Webera i Ko). (Tytuł niemiecki;) Preis-Courant über Obstbäume, Beerenobst, Zierbäume und Sträucher, Rosen, Stauden und Topfpflanzen, von ... in Wilna (vormals Friedrich Weber & Co). Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1880,
101043 Koppe Car. Fried. Aug.
101040 Kopp Thom. ks.
101037 Kopp Josef. Zur Judenfrage nach den Akten des Prozesses Rohling-Bloch. Von dr. ..., Hof-und Gerichtsadvokat, Abgeordneter des n. ö. Landtags und des österr. Reichsraths. Leipzig, Verlag von Julius Klinkhardt, Buchdruckerei Julius Klinkhardt, 1886,
101038 Kopp Josef. W kwestyi żydowskiej według aktów procesu Rohling-Bloch przez Dr. Józefa Kopp adwokata, posła na Sejm N. A. i do Rady Państwa. (Lipsk 1886). Lwów, nakł. R. Majera, druk. i litogr. Pillera i Spółki, 1887,
101039 Kopp Josef.
101036 Kopp Jerzy.
101035 Kopp J. H.
101034 Kopp J. bp.
101033 Kopp Helena.