Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
22897 Daguerre Ludwik Jakub Mandé (1789—1851). Opisanie praktyczne sposobu wyrabiania daguerrotypów. Przez... przełożone z francuskiego, 6 tabl. Warszawa, S. Orgelbrand, druk I. Kaczanowskiego, 1840,
103840 Beer Peter (1758—1838). Dzieje ludu izraelskiego od stworzenia świata do powrotu Izraelitów z niewoli babilońskiej. Tekst hebrajski, ze zmianami, dodatkiem i przekładem polskim S. Dankowicza. Warszawa, S. Orgelbrand, 1865,
62528 Elzenberg (Elsenberg) Jakub (1820?—1886). Przewodnik religijny dla młodzieży wyznania Mojżeszowego. Warszawa, S. Orgelbrand, 1863,
74334 Instrukcya dla formowania. Instrukcya o formowaniu, prowadzeniu i utrzymywaniu ksiąg ludności w gminach miejskich i wiejskich w Królestwie Polskiém, wraz z anneksami, wydana przez Kommissyą Spraw wewnętrznych. Warszawa, S. Orgelbrand, 1862,
44591 Hering Constantine (1800—1880). Domowy lekarz homeopata podług dzieł Heringa, Testa i innych. Przez J. Podwysockiego. Wydanie drugie poprawne i znacznie powiększone. Warszawa, S. Orgelbrand, 1860,
3023 Arago Jakub (1799–1855). Podróż przez Saharę, ułożona przez Teodora Triplina z opowiadań Jakóba Arago i objaśniona przypisami i uwagami. 2 Tomy. Warszawa, S. Orgelbrand, 1854,
59158 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Sylvandira. Romans. Przełożył z francuzkiego J(ózef) B(liziński). Tomów III. Warszawa, S. Orgelbrand, 1852,
58452 Drużyna. Drużyna, gra towarzyska na długie wieczory. Warszawa, S. Orgelbrand, 1852,
7459 Blanchard Piotr (1772—1856). Skarbiec dla dzieci, czyli moralność, cnota i obyczajność, na polski język z 26go wydania przeł. i o trzecią część pomn. przez X. P. Rzewuskiego. Warszawa, S. Orgelbrand, 1850,
59162 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Vice-hrabia Bragelonne, przekład z franc. Tomów XVIII. Warszawa, S. Orgelbrand, 1849 (t. I—V)—1850 (t. VI—IX)—1851 (t. X—XVIII),
24644 Descherelle Isabele I Morin. Duch opiekuńczy, czyli Dziennik dziecinny, przedstawiający na każdy dzień w roku czytania religijne, moralne, historyczne, stosownie do pojęcia dzieci, po polsku przełożone i do miejscowości zastósowane przez M. S. (kotnickiego). Tomów II. Warszawa, S. Orgelbrand, 1848,
24895 Dickens Karol (1812—1870). Nickleby, czyli Panorama ruchoma społeczeństwa angielskiego, tłomaczył M. Skotnicki. Tomów 4. Warszawa, S. Orgelbrand, 1847,
8469 Bogusławski Stanisław (1805—1870). Cnota chłopczyka wynagrodzona, powieść dla dobrych dzieci, z niemieckiego, Warszawa, S. Orgelbrand, 1846,
59141 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Trzech muszkieterów. Tomów III. Warszawa, S. Orgelbrand, 1846,
18012 Czarnowski Jan Nepomucen (1822—1894). Władysław, szkic histor. polski z drugiéj połowy XVII. wieku. 2 tomy. Warszawa, S. Orgelbrand, 1846,
104871 Bernard (de) Karol (właściwie: Pierre-Marie-Charles de Bernard du Grail de La Villette; 1804—1850). Kobieta czterdziesto-letnia, powieść tłóm. z franc. przez L. S. Warszawa, S. Orgelbrand, 1846,
9381 Bosco Karol (Bartolomeo? 1793—1863). Karola Bosko zabawny sztukmistrz kartowy, czyli jasny wykład 114 po większej części nieznanych jeszcze, a bardzo łatwych i nader ciekawych sztuk z karty. Warszawa, S. Orgelbrand, 1844,
62328 Elkana J. M. Najnowszy i najłatwiejszy sposób nauczenia się teoretycznie i praktycznie pierwszych zasad języków francuskiego i niemieckiego. Warszawa, S. Orgelbrand, 1842,
12148 Bułharyn (Bułgarin) Tadeusz (właściwie: Jan Tadeusz Krzysztof; 1789—1859). Piotr Iwanowicz Wyżygin, romans moralno-historyczny XIX wieku, przez... przełożył z rossyjskiego na język polski Aleksander Prokopowicz. 4 tomy. Warszawa, S. Orgelbrand, 1830,
74613 Instrukcya dla Rad. Instrukcya dla Rad szczegółowych opiekuńczych szpitali. Warszawa, S. Orgelbrand,
86748 Kalendarze. Kalendarzyk toaletowy. Kalendarzyk toaletowy. Warszawa, S. Orgelbrand, (1844).
87370 Kalendarzyk toaletowy. Kalendarzyk toaletowy na rok 1845. Warszawa, S. Orgelbrand, (1844),
74242 Instrukcya tymczasowa dla Banku. Instrukcya tymczasowa dla Banku polskiego. Warszawa, S. Orgelbrand,
58295 Drogi. Drogi opatrzności. Wzór dla osób w smutku i cierpieniu żyjących. Warszawa, S. Niemiera, 1890,
59187 Dumas Aleksander (syn; 1824—1895). Półświatek, komedya w 5 a. prozą, przez... z francuskiego „Le demi monde" na język polski przetłomaczył Aleks. Przezdziecki. Warszawa, S. Lewenthal, 1869,
16401 Cohn Mojżesz. Rzezanie zwierząt u Żydów jest-li okrucieństwem? Z powodu artykułu p. St. Markiewicza w czasopiśmie Zdrowie 1879. Warszawa, S. Lewental, E. Wende i Sp., 1879,
110001 Calderón de la Barca Don Pedro (1600—1681). Dramata, w przekładzie Edw. Porębowicza. (Biblioteka Najceln. Utw. Lit. Europ. Liter. Hiszp.). Warszawa, S. Lewental, 1887,
1312 Album. Album Jana Matejki z tekstem objaśniającym przez K. W. Wójcickiego, części III. Warszawa, S. Lewental, 1876,
11012 Bruehl G. Córka galernika, czyli przekleństwo za sfałszowany testament, opowiadanie historyczno-romantyczne, przełożył i opracował J. L...ski. Zesz. 1—3. Warszawa, S. Landau i Fenichl, 1880,
17335 Cybulski Józef. Zbiór 50 piosnek teatralnych, zesz. 3ci powiększony. Warszawa, S. Landau i Fenichl, 1878,