Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
45835 Historya Attyli. Historya Attyli. Zeszytów 5. Warszawa, Redakcja Gazety Polskiej, 1873.
109773 Krajewski Władysław Henryk (mylnie: Herman), chirurg (1855-1907). O chirurgicznem leczeniu pęknięcia macicy podczas porodu. Napisał Dr. W. H. Krajewski. (Odczyty Kliniczne, seria IV, zesz. 12, nr 48). Warszawa, Redakcja Gazety Lekarskiej, druk. K. Kowalewskiego, 1892,
26671 Donati Cesar. Biedne życie, powieść. Przekład z włoskiego przez Edwarda Sulickiego. Tom I—II. Warszawa, Redakcja Bluszczu, 1876,
107003 Kosynier. (Czasopismo nielegalne, wychodziło nieregularnie). Warszawa, red. Władysław Ludwik Anczyc, Michał Bałucki (anonimowo), b. dr. (przy odbijaniu pisma miał zostać aresztowany litograf Wróblewski), Rok I: 1862,
64917 Gaer Karol. Dobywanie i przerabianie torfu podług Karola Gaera, R. Gyssera i innych. (Z 11 drzeworytami) Ed. W(ęży)k. Warszawa, red. Tygodnika Rolniczego.
7136 Bigot Mary (ur. 1843, z domu Healy, żona historyka i publicysty Karola Bigot). W pogoni za ideałem. Przekład Bronisławy Kowalskiej. Dodatek do Tygodnika Mód i Powieści. Warszawa, Red. Tygodnika Mód i Powieści, 1895,
39292 Gazeta Polska. (Dziennik). Warszawa, red. Tomasz Gębka (podpisany w nrze 231 z r. 1829, w nrze 107 z r. 1831 informacja Gębki, że z dniem 24 IV 1831 opuszcza redakcję Gazety Polskiej, od nru 110 r. 1831 pismo redaguje nowa redakcja, w nrze 204 i 205 r. 1831 noty odredakcyjne jako główny redaktor podpisał J. N. Janowski, uwidoczniony także w nrach 230—239 r. 1831), druk. Drukarni w Pałacu W. Zejdlera przy ulicy Miodowej i Podwale pod Nrem 482 (od nru 18 z r. 1828: Drukarni przy ulicy Nowomiejskiej pod nrem 163 (R. Jabłońskiego), od r. 1829: druk. A. Gałęzowskiego, od nru 231 r. 1829: Gałęzowskiego i Komp.), 1826 (nr 1 z 1 XII) — 1831 (ostatni nr 261 z 2 X), od 30 XI — 4 XII r. 1830 i od 6 IX — 10 IX r. 1831 przerwa w wydawaniu pisma,
62695 Encyklopedyja powszechna. Encyklopedyja powszechna S. Orgelbranda. Mniejsza. Warszawa, red. Stan. Kramsztyk, Józ. Krzywicki, Adolf Naake-Nakęski, Stan. Mieczyński; nakład, druk i własność S. Orgelbranda Synów,
22823 Dąbrowski Ludwik (ur. w Brzeziu w Bocheńskiem 1826 r.). Regulamin dla gospodarzy wiejskich oraz urządzenie gospodarstwa parobczanego. Warszawa, Red. Roczn. Gosp. Kraj., druk. K. Kowalewskiego, 1863,
10882 Brown A. Podbój państwa atmosfery. Czterdzieści dni żeglugi balonem, przekład z francuzkiego. Warszawa, red. Przeglądu Tygodniowego, 1876,
25451 Dixon William Hepworth (1821—1879). Nowa Ameryka. Przekład przez Rozalję Bo-czarską, 4 tomy razem. (Biblioteka 50-tomowa za 5 rubli). Warszawa, red. Przeglądu Tygod., 1873,
25973 Dobrski Konrad (1849—1915). Pielęgnowanie chorych kobiet przez... (Odb. z Kalendarza Gospodarskiego dla Kobiet na r. 1877). (Warszawa, red. Przeglądu Tyg., 1877),
7406 Biurka. Z biurka kobiecego, zwitek niespalonych szpargałów, przez autorkę „Pod sekretem". Warszawa, red. Przeglądu Tyg., 1875,
7711 Bluntschli Johann Caspar (1808— 1881). Znaczenie i postępy tegoczesnego prawa narodów przez Dra ... professora prawa w Heidelbergu. Przełożył W. Sab.(Sabowski). (Wiedza. Zbiór popularnych odczytów z literatury i nauk. Seria I. Zeszyt II). Warszawa, Red. Przeglądu Tyg., 1868,
69907 Grabowski Józef (1842—1879). Msza: Boże Stwórco, na jeden lub cztery głosy (sopran, alt, tenor, bas) z organem. Warszawa, red. Przeglądu Katolickiego, 1877,
25409 Disraeli earl of Beaconsfield Beniamin (1804—1881). Tankred, romans (streszczenie). Warszawa, red. Przegl. Tygodniowego, 1879,
32923 F. B. ks. Katechizm krótki dla przygotowania dzieci do pierwszéj Spowiedzi i Komunii św. ułożony przez ks. B. F. Wyd. V. Warszawa, red. Przegl. Katol., 1880,
97249 Kolce. Kolce (zesz. III pod tytułem: Ostroga, zesz. IV: Kosa). Kartki humorystyczno-satyryczne (od zesz. 1, t. II z X 1871 r. podtytuł: Dwutygodnik humorystyczno-satyryczny, od nru 13 z 1872 r.: Tygodnik humorystyczno-satyryczny illustrowany). Warszawa, red. odp.: Mieczysław Dzikowski (od zesz. 1, t. II z X 1871 r.: Klemens Krajewski, od nru 32 z 1872 r.: Edmund Wężyk, od nru 12 z 1874 r.: Stanisław Czarnowski, od nru 7 z 1875 r.: Jan Maurycy Kamiński, od nru 8 z 1881 r.: Aleksander Pajewski), wyd.: Mieczysław Dzikowski (od nru 80 z 1873 r.: Edmund Wężyk, od nru 88 z 1873 r.: A. Pajewski i F. Szulc, od nru 7 z 1877 r.: Aleksander Pajewski), druk.: Jan Psurski (zesz. IV oraz drugie wydanie zesz. I i II: Ch. Kelter, od zesz. 1 t. II z X 1871 r.: A. Przybylski, od nru 1 z 1872 r.: Karol Kowalewski, od nru 74 z 1873 r.: Aleksander Pajewski), litografia: od nru 41 z 1875 r.: Rybasiewicz i Sp. (od nru 42 z 1878 r.: fototypia L. Krakow, od nru 3 z 1880 r.: F. Kasprzykiewicz), rok I: 1871 (zesz. I z datą cenzury 19 I) — rok XXX: 1900 i dalej do r. 1914,
11504 Buchner Władysław (1860—1939). Liliput. Warszawa, red. Muchy, druk. A. Michalskiego, 1892,
25806 Dobieszewski Zygmunt (ur. 1836). Uwagi nad wskazaniami do użycia źródeł Marjenbadzkich i sposobami ich stosowania. Warszawa, red. Medycyny, 1875,
60776 Dziennik Gwardyi Honorowej. Dziennik Gwardyi Honorowej. Warszawa, red. Krystyn Lach Szyrma, Józef Hube, Stanisław Koźmian, Leon Ulrych; 1831 (nry 1 z II—8 z 11 I),
39311 Gazeta Powszechna. (Dziennik). Warszawa, red. Karol Witte, 1842 (nr 1 z 1 I — nr 256 z 1 X),
61455 Echo. Echo Muzyczne i Teatralne (od nru 66 r. 1885: Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne; od r. III podtytuł: Czasopismo tygodniowe poświęcone muzyce, teatrom, sztukom pięknym i literaturze). (Tygodnik, z dwutygodniowym dodatkiem nut). Warszawa, red. Jan Kleczyński, wyd. Al. Rajchman, kierownik literacki (tylko do nru 67 r. 1885) Bron. Zawadzki (od nru 20 r. 1884 redaktorowie i wydawcy Jan Kleczyński i Al. Rajchman, w nrze 66 r. 1885 red. i wyd. Al. Rajchman, od nru 67 r. 1885 redaktorowie i wydawcy Al. Rajchman i Jan Kleczyński, od nru 366 r. 1890 red. i wyd. Al. Rajchman), nakł. firmy ogłoszeniowej Rajchman i Frendler (od r. 1893 nakl. Al. Rajchmana), druk. Gazety Handlowej (od nru 6 r. 1883 druk J. Ungra, od nru 43 r. 1884 druk. Braci Jeżyńskich, od nru 223 r. 1888 druk. S. Orgelbranda Synów, od nru 549 r. 1894 druk. Emila Skiwskiego, od nru 596 r. 1895 druk. S. Orgelbranda Synów, od nru 731 r. 1897 druk. Józ. Jeżyńskiego, od nru 804 r. 1899 druk. W. Dunina), rok I: 1883/4 (nr 1 z 24 IX/6 X 1883) — rok XVII: 1900 (i dalej do 1907),
98969 Kommunały. Wiązka pierwsza, Pismo zbiorowe, poświęcone tak rozweselaniu jako i zasępianiu umysłów; — dźwiganiu brzemienia życia dopomagające skutecznie; — pismo tanie; bez okładki, w Konceptach niewyczerpane, a bez wielkich pretensyi; wszelako, popiera ono prawdziwą oświatę, prawa człowieka, rolnictwo, przemysł i handel; — poczciwym do zbawienia pomaga, chłostając niemiłosiernie; — łotrom do piekła drogi toruje, pochlebstwami; a co najważniejsza, osobistość człowieczą zostawia w spokoju i poszanowaniu wielkiem, nigdy jéj nietykając. (W wiązce drugiej i trzeciej podtytuły zmienione). (Pismo wychodziło nieregularnie). Warszawa, red. J. Miniszewski (jako Achilles Kacenbergovius Rodowity Polak), druk. Drukarni J. Jaworskiego (wiązka 2: b. dr., wiązka 3: Druk. Bera & Hermanna w Lipsku), 1862, (wiązka 1 z września, wiązka 2 z listopada, wiązka 3 bez daty — z grudnia?),
17900 Czarliński Wł. Kolejki żelazne przenośne, ich znaczenie i zastosowanie w gospodarstwie wiejskim. Warszawa, Red. Inżynierii i Budownictwa, 1880,
97106 Kolarz, Wioślarz i Łyżwiarz. Tygodnik sportowy ilustrowany. (Od nru 15 r. 1899 nadto: Organ Urzędowy Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego; od nru 18 r. 1899: Organ Urzędowy Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego; od nru 19 r. 1899: Organ Urzędowy Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów. Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego; od nru 21 r. 1899: Organ Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów. Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego; od nru 52 r. 1900 nadto: Lwowskiego Akademickiego Klubu Cyklistów; od nru 54 r. 1900 nadto: Radomskiego Towarzystwa Kolarzy). Warszawa, red. i wyd.: Wiktor Dzierzbicki (nr 92 z 7 XII 1900 wydany pod kier. Stefana Marynowskiego), Druk. L. Szylera i Syna, 1899 (nr 1 z 26 II) — 1900 (ostatni nr w tym roku: 94 z 21 XII) i dalej do 1902,
101462 Korrespondent Polski. Dziennik Korrespondent Polski. Warszawa, red. i wyd.: Stanisław Wyżewski, druk. Drukarni w Rynku Starego Miasta pod liczbą 57, 1831 (nr 1 z 2 I – nr 11 z 13 I),
101459 Korrespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy (od nru 80 z 7 X 1855 r.: Korres­pondent Handlowy, Rolniczy i Przemysłowy, od nru 86 z 28 X 1855 r.: Korrespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy). (Wychodził dwa razy na tydzień przy Gazecie Warszawskiej, od r. 1866: tygodnik). Warszawa, red. i wyd. niewymieniani, druk. Drukarni Gazety Warszawskiej, 1841 (nr 1 z 4 VII) – 1900 (i dalej do r. 1914),
85225 Kalendarz praktyczny. Kalendarz praktyczny ilustrowany na rok 1891. Rok 1. Warszawa, red. i nakł. M. Wołowskiego, druk. i lit. S. Orgelbranda Synów, (1890),
6910 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Afazya w świetle badań współczesnych. Odczyty kliniczne, nr. 68—69, ser. VI, zesz. 8—9. Warszawa, Red. Gazety Lekarskiej, 1894,